Boxning ur OS?

Av , , Bli först att kommentera 3

P g a strul inom boxningsorganisationen med ordförandeskapet riskerar boxningen att kastas ut från OS. Olympiska spelen har genom årtusenden innehållit ganska grymma grenar som t ex boxning (slagsmål). Numera används stoppade handskar  som ska skydda från alltför mycket blodsutgjutelse men det går alldeles utmärkt att utdela hjärnskakningar trots boxhandskarna. En del blir hjärndöda och några dör helt och hållet inom denna s k sport där hela syftet går ut på att skaka om den stackars hjärnan på motståndaren. Visserligen höjs sysselsättningen inom demensbranschen men jag vill ändå totalt sett sätta flera minustecken för denna ”sport”.

Nu kommer många att bli upprörda och t ex dra fram alla hjärnskakningar inom ishockeyn och det är ju förstås så att ishockeyn har urartat helt och producerar hjärnskadade spelare på löpande band. Men SYFTET med ishockeyn är ju inte att göra motståndarna medvetslösa såsom syftet är inom boxningen. Demensproduktionen inom ishockeyn är dock en bedrövlig utveckling som tyvärr förtigs av sportjournalisterna eftersom deras framgångar inom sitt yrke kräver att de håller tyst om offren för verksamheten de är satta att granska. De är helt enkelt en integrerad del av hjärnskakningscirkusen.

Nedbusningen i trafiken

Av , , 4 kommentarer 5

Det är numera omvittnat att nedbusningen i trafiken tilltagit. Höga hastigheter är vanliga t o m i byar och samhällen med 50- och 70 km begränsningar och trots vädjanden från boende i form av skyltar om lekande barn mm. Hänsynslös framfart förbi vägarbetare, räddningstjänst och andra som arbetar på och vid vägarna skördar sina offer med jämna mellanrum.

Till mångas stora förvåning har äntligen polisen tagit fram hastighetskamerorna längst bak i polisstationernas skoskåp. Farten dödar både skyldiga och oskyldiga och fartens betydelse för personskador och död behöver inte ens diskuteras även om oraklet i Umeå fortsätter hävda motsatsen intill tidens ände. De svenska böterna för fortkörning är dock beklämmande låga, någon tusenlapp rör det sig om. I Norge lär böterna vara mångdubbelt den summan. Har folk råd att lägga hundratusentals kronor extra på att kunna köra snabbare än grannen borde böterna vägas mot detta faktum. Något eller några  tiotusental kronor vore rimligare.

Jag kommer mycket väl ihåg när ett av Vilhelminas kommunalråd för många år sedan förlorade körkortet vid kontroll i Skarvsjöby. Betydligt över 80 där gränsen är 50 km/tim. Han förklarade framfarten för tidningsreportern med att han satt och pratade med sin medpassagerare och märkte inte 50-skylten men intygade att han var en mycket säker chaufför!! I Skarvsjöby borde det sättas upp minst en trafiksäkerhetskamera för det är ofta rena vilda västern där. En bil märkt Vattenfall körde t ex för något år sedan minst 100 km/tim genom byn

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Hörneforsälgen

Av , , Bli först att kommentera 7

Ingen farlig älg. Jag är ganska säker på att det är en fjolårskalv som stötts bort av sin mamma vilket kan ske på ett ganska så bryskt sätt. Har vederbörande inget syskon så tyr sig fjolingen till närmaste snälla varelser vilket råkar bli dessa Hörneforsbor.

Denna älg är alltså kontaktsökande och skulle kunna bli helt tam om den bjöds på älggodis mm men bäst är nog om den får bli vild.

Jag hade en sådan fjoling i skogsplanteringen en gång. Såg jag den inte på morgonen behövde jag inte vänta länge förrän den kom till min närhet, ca 20 – 30 m. Den kunde ibland försöka imponera på mig med att hoppa och skutta och bära sig åt men för det mesta gick den parallellt med mig och åt löv från buskarna. Stannade jag så stannade den.

Senare efter att planteringen var klar besökte jag stället och snart hade jag älgen intill mig. Syntes den inte till på ett tag behövde jag bara knäppa med planteringsröret så kom den rusande. Den höll alltid ett artigt avstånd på minst 20 meter. Senare i september blev den skjuten trots att jag ”fridlyst” den. Det var en unghund som hade ställt den ute i en tjärn. Det hade varit intressant att se om den nästa sommar kommit ihåg mig. Kompisen.

Bli först att kommentera

Akta barn!

Av , , 3 kommentarer 4

Akta barn-skyltar efter vägar och gator är ett sommartecken som blir allt vanligare. Många verkar också respektera dem och åtminstone hålla sig inom hastighetsgränserna, men så har vi de här undantagen, alltför många särskilt i semestertider. Stirriga yngre män som köpt en 0-100-bil och som måste visa sig på styva linan, men ibland också blekfeta äldre gossar. Det är bara att studera trafiken nära något kommunalt gubbdagis så förstår ni vad jag menar.  Såg igår en norskregistrerad bil som verkade delta i någon tävling enligt regeln skyltad hastighet gånger två. Minst. Ni vet den här bilen med 5 nollor fram och en bakom ratten…

Vad jag funderar över är hur dessa normbrytare är beskaffade inuti huvudet. Finns det någon forskning på det? Vad som är belagt i forskning är att kriminella vanligen också bryter mot trafikregler. Vad är det för folk som struntar i akta barn-skyltar? Är det samma förare som gasar förbi vägarbeten, olycksplatser och lekande barn vid vägen? Är det fråga om någon evolutionär brist? Av mänsklighetens historia är 100 år nutid bara en fjärt från en mygga. Naturliga urvalet har inte ens hunnit börja verka. Dagens människor är i evolutionär mening fortfarande stenåldersvildar bakom ratten på 0 – 100-bilar med nollor både fram och bak.

3 kommentarer
Etiketter: ,

Kvinnorna tar plats

Av , , Bli först att kommentera 6

Det har varit tydligt ganska länge nu att tjejerna satsar på studier för att skapa sig en framtid utan att vara beroende av en man. Tjejerna tar studierna på betydligt större allvar än killarna vilket visar sig i examensbetygen. Detta som en generalisering. Vi ser kvinnor på TV och i tidningsartiklar i allehanda roller. Professorer, sjuksköterskor, jägmästare, poliser, polischefer, ekonomiska analytiker, undersköterskor, tekniska chefer, personalchefer, socialsekreterare, ingenjörer,  läkare, riksdagskvinnor, statsråd etc etc. När företagare och offentliga sektorn listar sina största problem ligger oftast rekryteringen som nummer ett. Det är svårt att hitta kompetent folk till alla lediga jobb. Här kommer jag till problemet nummer ett, männen utbildar sig inte och omskolar sig inte. Det är förvisso ett omställningsproblem i vårt samhälle när olönsamma företag läggs ner och nya uppstår med större kompetenskrav. Det började med textilindustrins  nedgång och fall på 1950-60-talen och har fortsatt i andra sektorer.Vi har en mycket högre levnadsstandard idag än vi skulle haft om vi hållit fast vid det gamla.

I glesbygdskommunerna går väldigt få manliga gymnasister till högskola-universitet. Gymnasielinjer som ger ett närmast garanterat jobb, som t ex omvårdnadslinjen lockar bara enstaka killar.

Jag avslutar med en sann historia. Jag satt en gång och fikade med kommunens arbetsförmedlingschef någonstans i Sverige. Bredvid oss satt ett antal män i 20 – 40-årsåldern som nyss hade blivit arbetslösa när ett underleverantörsföretag gått i konkurs. Arbetsförmedlingsföreståndaren, som var en mycket social och trevlig person, säger då till männen ungefär följande,”nu när företaget lagts ned kanske ni är pigga på att med Arbetsförmedlingens hjälp gå någon omskolningskurs som ger er jobb igen”. Männen skruvar sig lite på stolarna varpå en tar till orda kort och kärnfullt och säger ” allri att ja sätt mä på nann skolbänk na mer”.  Något vidare samtal i frågan blev det inte. Det var slutpratat. Arbetsförmedlingsföreståndaren kunde inte dölja sin förtvivlan efteråt!

Om 100 år är väl reproduktionen det som männen ägnar sig åt medan kvinnorna sköter näringsliv och samhälle?

Bli först att kommentera

Hamnarbetarnas utpressning i Göteborg

Av , , Bli först att kommentera 5

Enligt media har Sveriges företag som vanligtvis tar in sina varor och containrar  via Göteborg förlorat över 10 miljarder på Hamnarbetarförbundets krig mot LO-Transport och mot svenskt näringsliv. Hamnarbetarförbundet har strejkat till sig rena fantasilöner, det talas om 50 000 kr per månad för ca 30 timmars arbetsvecka. Mer än dubbelt upp mot gymnasielärare räknat per timme. Inte illa pinkat för att köra truck.

De hamnarbetare, majoriteten, som är organiserade i Transportarbetarförbundet LO har att följa de umgängesregler som råder på svensk arbetsmarknad t ex fredsplikt när avtal är träffat. Hamnarbetarförbundet, som enligt uppgifter i svensk press till stor del består av bokstavskommunister med revolution som mål och mening med livet, tar svenskt näringsliv som gisslan i sin ”kamp mot kapitalet”. Vilda strejker som lamslår verksamheten i hamnarna kostar ohyggliga summor pengar i försenade leveranser och flytt av importen till hamnar på kontinenten med åtföljande långa lastbilstransporter. Detta är missbruk av den strejkrätt som finns. LO har skött strejkrätten med ganska stort ansvar men så har ej heller LO som mål att omstörta samhället i en revolution.

Regering och Riksdag har det inte lätt. Klart att ett förbund som strejkar och väsnas och ordnar fantasilöner till sina medlemmar är en lockelse för hamnarbetarna. Särskilt om idolporträtt på Lenin hänger lite här och där.

Det fosterländska kriget

Av , , 6 kommentarer 5

 

I Sovjetunionen- Ryssland kallas andra världskriget för ”Det stora fosterländska kriget”.  En beskrivning som omhuldats av kommunistpartier i väst och öst är att Sovjetunionen i stort sett ensam vann världskriget och beviset sägs då vara antalet dödade soldater.  Redovisas i följande tabell.

Stupade            Antal tjänstgörande

Tyskland           5,4 milj               18,7 milj

Japan                 2,3 milj               9,4 milj

Sovjet                8,7 milj               34,5 milj

USA                    0,43 milj            18,9 milj

Britterna           0,58 milj            11,1 milj

Frankrike          0,26 milj            —-

Bland de tyska stupade finns  ca 1 milj som dog i fångenskap i främst Sovjetunionen.

Av siffrorna kan man utläsa att 30 % av alla inkallade i Sovjetunionen dog under kriget. Många dog i tysk fångenskap och många dog efter befrielsen i fångenskap i sitt eget fosterland Sovjetunionen eftersom de tillfångatagna ansågs fega och kunde ha påverkats negativt av västerländsk demokrati. Av USA:s inkallade militärer dog 2,3 % i kriget mot axelmakterna Nazityskland, Japan och Italien.

USA drog det tyngsta lasset i kriget mot Japan som pågick till hösten 1945. USA förde alltså krig mot alla tre axelmakterna vilket ofta glöms bort när Stalin ska hyllas.

Studerar man hur t ex Sovjet och USA förde krig kan man enkelt se att diktaturen Sovjet förde krig utan avseende på förluster i människoliv. Frontalanfall mot befäst fiende i våg efter våg och med politiska kommissarier i bakgrunden som sköt alla som sprang bakåt i kulregnet. Det demokratiska USA hade hela tiden att beakta opinionen hemmavid som påverkades av krigskorrespondenterna. USA prioriterade alltså egna människoliv och slösade i stället med materiella resurser. I det Finska vinterkriget förlorade Finland ca 22 000 döda  och Sovjetunionen  ca 200 000 döda vilket åskådliggör vad jag menar. Överfallet på Finland skedde enligt det hemliga protokollet i pakten mellan Sovjetunionen och Nazityskland 1939-41 som gav Sovjetunionen rätt att införliva Finland, Estland, Lettland, Litauen och östra Polen i det kommunistiska skräckväldet. Finland satte stopp för Stalins planer med i hela världen beundrad vilja och hjältemod men Finland fick avstå en rejäl bit av sitt territorium till Sovjet. För Baltstaterna och Polen gick det mycket, mycket illa. Etnisk rensning, deportationer, avrättningar och förlorad frihet.

Efter andra världskrigets slut fortsatte uppdelningen i intressesfärer och en stor del av Europa ockuperades av Sovjetunionen , det s k Östeuropa. Baltstaterna blev Sovjetrepubliker och Polen en bland andra lydstater under Kreml. Efter 45 års förtryck skedde befrielsen 1989-91 som ett av 1900-talets stora underverk. Kommunismen som politisk idé kollapsade.

Nya böcker beskriver vad som hände i Europa som resultat  av pakten mellan Stalin och Hitler 1939 – 41. Nazismens illdåd i Polen och i erövrade delar av Sovjetunionen känner vi väl till men en del av kommunismens illdåd har varit relativt okända för mig.  Förutom Katynmassakern där 22 000 militära chefer och intellektuella polacker avrättades begick Sovjet skändligheter överallt där de drog fram. Etnisk rensning med inriktning på de erövrade ländernas eliter och bönder  pågick även i Baltstaterna 1939-41 och efter Sovjets andra inmarsch 1944 och framåt. Endera nackskott eller deportation till Gulag vilket för flertalet var detsamma som en dödsdom. Många svaga, t ex barn, dog under fruktansvärda förhållanden i boskapsvagnar på färden till Sibirien.

Nazisternas illdåd mot judarna och andra folk som de betraktade som ”untermenschen” ska inte förringas men i antalet mördade och deporterade människor i ockuperade områden är Sovjetunionen Nazitysklands jämlike.  Några år före pakten med Hitler orsakade Sovjetryssland 1932 – 33 hungerkatastrofen i främst Ukraina då uppskattningsvis 7 miljoner människor svalt till döds, flertalet barn! Ska vi kalla det  för ”Den stora fosterländska svälten”?

Anne Applebaum har skrivit intressanta böcker om förhållandena i Sovjetunionen. En annan intressant författare är historikern Roger Moorhouse som i boken ”Djävulens Allians” skriver om pakten mellan Stalin och Hitler 1939 – 1941 med särskild inriktning på den hemliga delen som innehåller dödsdomarna  mot Polen, Finland och Baltstaterna mm. Mycket intressant är beteendet i de västerländska staternas kommunistpartier inför de snabba omkastningarna i Kremls ”linje” de aktuella åren.Man vet inte om man ska skratta eller gråta!

 

Akademiskt feodalsamhälle

Av , , Bli först att kommentera 2

Kungen har ingripit i kaoset efter kulturprofilens övergrepp mot kvinnor. Enligt stadgarna från 1700-talet är det tjänstgörande kungen, som numera inte har någon makt, som bestämmer om sådant. Regeringen tvår sina händer för det är ju val om ett halvår.

Blivande marskalkar och passupper vid hovet med juridik som profession meddelar att det är enbart tjänstgörande kung som kan ändra i stadgarna. Så står det skrivet som det brukar heta i metafysiska sammanhang. Därmed basta!

Svenska Akademin instiftades av den enväldige kungen Gustav III. Han gjorde i sedvanlig diktatorsstil en statskupp och blev på det sättet enväldig kung. Av Guds Nåde! Så heter ett mellanting mellan Gud och människa. Nu två och ett halvt sekel senare är det alltså stört omöjligt för vårt demokratiska statsskick att via de folkvalda ändra på stadgar som är obsoleta så det skriker om det och som beslutats av en självutnämnd diktator.

Kan våra folkvalda undersåtar ändra på något som Erik XIV hittade på???

Varför Norge är bäst

Av , , Bli först att kommentera 3

Varför är Norge världsbäst i skidåkning? Det finns säkert många orsaker till det. Astmamedicin är knappast den stora förklaringen. I Norge är skidåkning en stor sport som engagerar väldigt många. ”Gå på tur” är en norsk livsstil som inte är särskilt framträdande i Sverige om jag uttrycker mig milt. Tvärtom vill jag säga. Även skidtävlingar lokalt åtnjuter stort intresse i Norge, inte minst ungdomstävlingar. I Sverige började för minst 50 år sedan problem med skidor på skolornas friluftsdagar. Många barn har inte ens ett eget par skidor och kommunen får se till att ordna fram låneexemplar. Jag vet inte hur det är nu men jag gissar att en majoritet av svenska skolbarn idag inte har egna skidor lämpliga för skidåkning på längden (cross country). Kanske särskilt framträdande i glesbygd!

Nu bereds även Norges folk motordrivna möjligheter att ta sig fram i terrängen överallt utan ansträngning så det är fråga om vilken norsk dominans i längdskidåkning vi får uppleva om t ex 30 år. Men personligen tror jag traditionen att gå på tur är väldigt stark i Norge och överlever många årtionden till.

En annan viktig orsak tror jag är ekonomiska resurser och Norge är ett rikt land, även jämfört med Sverige. Oljan ger resurser och det mediala intresset är stort vilket ger stora reklampengar. I Sverige är det, tycker jag, väldigt stor medial koncentration på sporter med ”bolla-bolla”! Sida upp och sida ned varenda dag trots att vi inte är särskilt lysande i t ex fotboll.

Vi har trots vad jag skrivit egentligen förhållandevis bra skidåkare internationellt men för att rå på Norge måste längdskidåkning bli en livsstil i Sverige igen som det var när jag växte upp. Vi stod på skidor från morgon till kväll på t ex fettisdagar och friluftsdagar. Inte blev man fet inte och sunda motionsvanor grundlades.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Bojkotta fotbolls-VM i Ryssland

Av , , 2 kommentarer 1

Alla civiliserade nationer borde bojkotta fotbolls-VM i Ryssland i sommar efter mordförsöket i England med ett dödligt nervgift. Storbritanniens premiärminister och USA fastslår att Rysslands regim är ansvarig precis som Putinregimen enligt brittisk domstol var ansvarig för giftmordet på Litvinenko i Storbritannien 2006 med det radioaktiva ämnet polonium. En av mördarna sitter nu i den ryska Duman!!

Det var skandal att Kreml fick genomföra sitt doping-OS i Sotji. Det kan räcka nu med Putins propagandanummer som egentligen främst riktar sig till den egna befolkningen. Hitler fick genomföra sitt OS i Berlin 1936 med stort inslag av nazistpropaganda och alla?? vet vad som hände efter 1936. Spöken går igen i dessa dagar.

Ryssland ser även till att kritiker av regimen mördas inom det egna landet. Den Putinkritiska journalisten Politkovskaja sköts ihjäl i sin egen trappuppgång. Oppositionspolitikern Nemtsov sköts ihjäl utanför Kreml. Advokaten Magnitskij plågades ihjäl i fängelse vilket fick stora internationella konsekvenser. Med mera, med mera.

Utrikesminister Wallström har äntligen vaknat till när det gäller mordförsöken i England på en f d rysk dubbelagent, hans dotter och en engelsk polis men tassar försiktigt runt det exempellösa i Putins och Rysslands beteende.  Varför detta velande inför maffiastaten Rysslands kriminella agerande?

Vi kan svara Ryssland med det som skulle skada den imperialistiska regimen mest och bäst. Alla civiliserade stater bojkottar fotbolls-VM!

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,