Etikett: desinformation

Öka försvarsbudgeten till NATO-standard

Av , , 5 kommentarer 3

Åtminstone. Vår nuvarande försvarsbudget har sänkts från över 3 % av BNP till 1,2 % av BNP på bara ett par årtionden. Nato begär av sina medlemsstater 2 % av BNP till försvaret. Situationen i vår närmaste omvärld är sämre än än den varit sedan andra världskrigets slut.Endast NATO kan ge oss den säkerhet vi behöver och då måste vi vara medlemmar i NATO. En försäkring gäller bara om man betalat avgiften i förväg!  Enligt försvarsexperter i baltstaterna är det farligt för alla fria stater runt Östersjön att Sverige står utanför NATO och nästan är utan försvar då det gäller ubåtsjakt och större övade styrkor för snabbinsats. Gotland är i princip oförsvarat. Norge och Danmark är med i Nato och någon debatt att gå ur Nato finns inte på kartan. Nato är i dessa länder förankrat i folksjälen.

Det svenska Natomotståndet, som nu är i minoritet, är det ingen i våra  grannländer som förstår och begriper. Samarbete mellan Finland och Sverige på försvarsområdet är naturligtvis bra och kan även ske inom Nato. Skulle Ryssland överfalla Finland törs jag garantera att inga reguljära svenska försvarskrafter kommer att sättas in. Minns 1939 när Finland senast anfölls! Finland avgör sitt eget öde men förhoppningen är att Finland går med i Nato samtidigt med Sverige.

För någon månad sedan skrev Sven Hirdman och Hans Blix en debattartikel där de varnade för ett svenskt Nato-medlemskap av hänsyn till Ryssland mm, De drog också den där gamla valsen om att neutraliteten tjänar oss väl. Debattartikeln läste säkert Putin och hans utrikesminister Lavrov med en känsla av stort välbehag!  Sven Hirdman har varit svensk ambassadör i Moskva och är  medlem av ett utrikespolitiskt institut i Moskva med utrikesminister Lavrov som ordförande. Hans Blix folkpartist!! mm har varit FN:s vapeninspektör i bl a Irak. Innan dess var han placerad i Schweiz i något atomenergiorgan.  Hans Blix måste ha varit i utrikestjänst för länge  eftersom han fortfarande rabblar upp fantasin om att neutraliteten tjänar oss väl. Neutraliteten som hela tiden varit en välbevarad lögn dessutom. Sven Hirdman har återigen tagit till orda i en debattartikel med upprepning av argumenten i den förra. Nu har Hans Blix dock inte satt sitt namn under önskningarna från Putin i Kreml. Ett uppvaknande på ålderns höst?? Eller så har han hunnit läsa Folkpartiets program!

Putin satsar stort på desinformation i de demokratiska staternas media och då i synnerhet sociala medier. Under fingerade namn sprids Putins desinformation i bl a kommentarspalter av hundratals s k nättroll och syftet är att föra oss alla bakom ljuset.Många liknar det nu avslutade mötet i Minsk med München 1938 när västmakterna gav Hitler fria händer i Österrike och Tjeckoslovakien. De naiva trodde att Hitler därmed var nöjd. Nu tror vissa att Putin är nöjd. Naivt!

Det förutses dröja ända till år 2020 innan de nu diskuterade förstärkningarna av vårt försvar börjar verka  och hur ser vårt närområde ut då. Putins erövringskrig mot Ukraina har bara pågått ett år. Fyra år till!  Det finns anledning för oss alla att bli mörkrädda! Alltså försvaret behöver ett större antal miljarder per år! Från och med NU. Går vi med i NATO snarast kan vi ta det lite lugnare!

http://www.expressen.se/debatt/laget-i-europa-farligare-an-kalla-kriget/

CIA i farten igen?

Av , , 2 kommentarer 2

 

Läser i en dagstidning en något taggad artikel att CIA fått USA:s regerings uppdrag att påverka opinionen i Tyskland och Frankrike till att bli mer positiv till insatserna i Afghanistan. Inget nytt under solen säger jag. Den som inbillar sig att den information vi får via media är objektiv är i sanning blåögd. Det finns alltid en avsändare som har vissa syften. Informationen är dessutom utvald av någon redaktör någonstans och även urvalet är subjektivt. Den bild av USA som våra egna media gett oss de senaste årtiondena är enligt många USA-kännare ganska snedvriden. Jag undrar själv i vilken grad detta beror på vänsterdominansen inom journalistkåren i Sverige, vilket är ett väldokumenterat faktum.  Varje land försöker påverka opinionen i andra länder i vissa syften. Helt legitimt, anser jag, om det inte är fråga om omstörtande verksamhet i demokratier. När vi svenskar drar ut i härnadståg i opinionskriget försöker vi t ex pådyvla andra länder i Europa vår osed att stoppa tobaksprodukter under överläppen. (Är det fråga om ett halvt hekto snus har jag även sett att underläppen måste användas för att avrinningen inte ska bli för stor ner mot hakan-halsen). Vi har under nästan 70 år försökt inbilla vår omvärld att Sverige är ett neutralt land. Neutraliteten har blivit ett så fint värdeladdat ord i Sverige att det blivit en besvärjelse. I en avskyvärd våldtäktshistoria på en skola försvarar skolledningen sin brist på agerande med att man hålla sig ”neutral” mellan förövare och brottsoffer. ”Neutraliteten har tjänat oss väl” som det stod i massor av läroböcker i samhällskunskap under ett halvt sekel. Vi ska nog inte bara se upp med CIA för vi har skadlig desinformation på betydligt närmare håll.
Tidningar, radio, TV, massreklam och nu även Internet översköljer oss med information med öppna och dolda syften som det krävs mycket goda referensramar för att värdera och hantera. I synnerhet på Internet finns så mycket skräp och överdrifter att man kan hitta stöd för vilka galenskaper som helst. ”Har du sett att? Har du hört att”? Utbildning har blivit allt viktigare i informationssamhället för att vi ska kunna dra rätt slutsatser av all information vi kan ta fram med några knapptryckningar. Vem är avsändaren? Vem betalar avsändaren? Är avsändaren aktiv i något politiskt parti? Vilka nätverk är avsändaren inblandad i? Vad kan avsändaren eller bakomstående finansiärer ha för syften med informationen? Osv osv. Skolan har nog sällan varit så viktig som nu. Och i Bjästa visste inte skolledningen hur man hittade mobbning på nätet!