Etikett: kärnkraftskramare

Kärnkraftskramaren Björklund går i spinn

Av , , 6 kommentarer 5

Utvecklingen på elmarknaden har inte precis gynnat kärnkraftskramarna. Överskott på el och därmed billig el pressar Vattenfall som nu måste skära i sina kostnader. Prognoserna för flera år framåt visar på överskott på el och de låga elpriserna väntas fortsätta. Detta beror på flera saker. Elbesparande processer i industri och elsnålare apparatur i hushållen. Klimatförändringar, det går mindre el till uppvärmning. Lågkonjunktur och ekonomiska problem i Sydeuropa. Utbyggnad av miljövänlig el som t ex vindkraft och solkraft.

Något som Björklund med sin drabant Ullenhag aldrig nämner är nuvarande och framtida utbyggnad av elkabelnätet mellan EU-länderna. Här finns mycket mer att göra för att säkerställa el där den behövs och göra EU mindre sårbart. Är det vindstilla i norra Sverige blåser det alltid någon annanstans, i Sydsverige eller i mellan- och Sydeuropa. Samma med solkraft, alltid lyser solen någonstans i Europa.  Sådant pratar aldrig kärnkraftskramare om, förståeligt nog. Regeringens förslag på en marginell skattehöjning på kärnkraftsel kallar nu Björklund  för ”straffskatt på kärnkraft”. Det handlar om en skattehöjning på 17 % och senaste gången skatten höjdes var år 2008. Kan det vara 1 öre per kilowatt? Dråpslag?

Kärnkraften bär inte sina egna kostnader eftersom staten, vi, står för försäkringspremien och försäkringen. Vilket försäkringsbolag skulle våga teckna försäkring på kärnkraftverk? Fukushima är sedelärande. Slutförvaret av kärnbränsle är inte löst ännu i Sverige och kommer att kosta skjortan vilket motiverar skatt på kärnkraft. Kärnkraft är också en parentes i mänsklighetens historia. Den tar slut till slut.

Men nu idag går kärnkraftskramarna Björklund och Ullenhag i spinn när Vattenfall beslutar stänga 2 st gamla kostsamma reaktorer inom 5 år vilket sker på helt marknadsmässiga grunder. Det medför att kärnkraftskramarna Björklund och Ullenhag går miste om ”triumfkortet” att beslutet skulle hamna på Riksdagens bord. Alltså måste de storartade piruetterna spelas upp i TV och övriga massmedia. Mitt råd är. Släpp detta evinnerliga kramande av kärnkraft som numera inte alls är någon röstvinnare. Måste Folkpartiet byta ledning för att en ändring ska ske? Ja sannerligen är det nog på det viset.

Kärnkraftskramande partier

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter kvällens TV-debatt kan konstateras att Sveriges mest kärnkraftskramande partier är Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Dessa partier ser kärnkraften som något evigt fast den inte är evig. Över hälften av svenska folket vill avskaffa kärnkraften enligt en opinionsundersökning. Det kostar nog på att strida mot den allmänna opinionen. Det är ju snart val!  En annan fråga där åsikterna skiljer sig  är frågan om återförstatligande av skolan. Här finns också en folkopinion som går stick i stäv med vad vissa partier tycker. En stor majoritet av lärarna i Lärarnas Riksförbund tycker att skolan bör återförstatligas och vad jag hört finns även en stark folkopinion som är inne på samma spår. Vi har en situation där regeringen och staten har ansvaret för att de nationella resultaten hävdar sig internationellt men kommunerna som bedriver verksamheten. Det är nog väldigt sällsynt att den internationella konkurrenskraften diskuteras i kommunerna när pengarna skall fördelas till skolverksamhet. Det är nog väldigt sällsynt att man i kommunerna diskuterar rekryteringen till läraryrket och lärarhögskolorna när man sätter löner till lärarna. Är det någon som hört något i den vägen?  KD och Göran Hägglund är inne på samma dilemma när det gäller sjukvården och då framförallt specialsjukvården. Staten har ansvaret men Landstingen är utförare och effekten av det är de stora skillnader som finns mellan olika delar av landet när det gäller väntetider och ibland också kvalitet.

Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna vill inte återförstatliga skolan men det vill Folkpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och om jag minns rätt Kristdemokraterna. Vad Miljöpartiet vill missade jag. Om Axel Oxenstierna levt idag hade han med säkerhet hävdat att staten bör ha driftsansvar för skola och specialsjukvård. Det är normalt sett ganska heltokigt att skilja på ansvar och beslutanderätt. Skola och sjukvård bevisar att det är precis på det viset.

http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/fortsatt-starkt-stod-for-vindkraft/