Etikett: solkraft

Kärnkraftskramaren Björklund går i spinn

Av , , 6 kommentarer 5

Utvecklingen på elmarknaden har inte precis gynnat kärnkraftskramarna. Överskott på el och därmed billig el pressar Vattenfall som nu måste skära i sina kostnader. Prognoserna för flera år framåt visar på överskott på el och de låga elpriserna väntas fortsätta. Detta beror på flera saker. Elbesparande processer i industri och elsnålare apparatur i hushållen. Klimatförändringar, det går mindre el till uppvärmning. Lågkonjunktur och ekonomiska problem i Sydeuropa. Utbyggnad av miljövänlig el som t ex vindkraft och solkraft.

Något som Björklund med sin drabant Ullenhag aldrig nämner är nuvarande och framtida utbyggnad av elkabelnätet mellan EU-länderna. Här finns mycket mer att göra för att säkerställa el där den behövs och göra EU mindre sårbart. Är det vindstilla i norra Sverige blåser det alltid någon annanstans, i Sydsverige eller i mellan- och Sydeuropa. Samma med solkraft, alltid lyser solen någonstans i Europa.  Sådant pratar aldrig kärnkraftskramare om, förståeligt nog. Regeringens förslag på en marginell skattehöjning på kärnkraftsel kallar nu Björklund  för ”straffskatt på kärnkraft”. Det handlar om en skattehöjning på 17 % och senaste gången skatten höjdes var år 2008. Kan det vara 1 öre per kilowatt? Dråpslag?

Kärnkraften bär inte sina egna kostnader eftersom staten, vi, står för försäkringspremien och försäkringen. Vilket försäkringsbolag skulle våga teckna försäkring på kärnkraftverk? Fukushima är sedelärande. Slutförvaret av kärnbränsle är inte löst ännu i Sverige och kommer att kosta skjortan vilket motiverar skatt på kärnkraft. Kärnkraft är också en parentes i mänsklighetens historia. Den tar slut till slut.

Men nu idag går kärnkraftskramarna Björklund och Ullenhag i spinn när Vattenfall beslutar stänga 2 st gamla kostsamma reaktorer inom 5 år vilket sker på helt marknadsmässiga grunder. Det medför att kärnkraftskramarna Björklund och Ullenhag går miste om ”triumfkortet” att beslutet skulle hamna på Riksdagens bord. Alltså måste de storartade piruetterna spelas upp i TV och övriga massmedia. Mitt råd är. Släpp detta evinnerliga kramande av kärnkraft som numera inte alls är någon röstvinnare. Måste Folkpartiet byta ledning för att en ändring ska ske? Ja sannerligen är det nog på det viset.

Kärnkraftskramarna

Av , , 4 kommentarer 10

Vi har ett utpräglat kärnkraftskramarparti i riksdagen. Tyvärr för min egen sinnesfrid är det Folkpartiet.Kanske är partiet en aning för ”Stureplansdominerat”. Kärnkraftskramandet är i synnerlig otakt med utvecklingen. Dels är en stor majoritet svenska väljare  emot kärnkraft som framtidens energikälla. Dels är kärnkraften svindyr om den som andra energislag skall bära sina egna kostnader inklusive försäkringskostnaderna. Dels är det omoraliskt att använda ett ändligt energislag som övervältrar avfallsproblematiken till kommande hundratals och kanske tusentals generationer.

Alternativa energislag blir jämförelsevis allt billigare och den utvecklingen fortsätter i full fart. Jag kan här nämna vindkraft och solkraft. Kärnkraftskramarnas huvudargument brukar vara att det inte blir el från vindkraftverk om det inte blåser. Nu är det ju inte så att det blir vindstilla över hela jordklotet på en och samma gång, inte ens vindstilla i hela Sverige. Med ett utbyggt överföringsnät som täcker hela EU kan el säljas från överskottsområden till underskottsområden. Det blåser alltid någonstans och solen skiner alltid någonstans i Europa.

Hänvisa till att vi står rådlösa om det inte blåser är den obotfärdiges förhinder.Ett tankehaveri.Bevara kärnkraften och till och med bygga ut den är nog ingen valvinnare för framtiden. Vi kommer dessutom att få uppleva nöjet av att ha ett Putinbyggt kärnkraftverk nästgårds över Bottenviken. Går säkert att använda i utpressningssyfte av gangsterregimen i Kreml.

En del brukar hävda att svensk kärnkraft är helt säker och naturligtvis säkrare än andra länders kärnkraft. Sanningen är ju den att ingenting är säkert annat än vår egen framtida död. Det finns inga säkra kärnkraftverk, bilar, höghastighetståg etc etc. Bara mer och mindre osäkra. Det har kärnkraftshistorien redan visat med stor tydlighet. Själv tillhör jag en befolkning med kraftigt förhöjd radioaktivitet  i kroppen efter Tjernobyl. Men vid Stureplan är folket helt odrabbade av Tjernobyl.