(V)ilseledande med ”Privatisering av Nydala”. Det mesta är/har varit ”privat”: Umelagun, camping, kafé, konstsnöspår, KFUM, kyrkstugan, etc, behöver uppmuntras, inte klankas på.

Vänsterpartisten Mattias Sehlstedt hade blogg den 23/8 kl 01.39 om ”Privatisering av Nydala stoppat! Tillfälligt..” Jag skrev då en kommentar 23/8 kl 07.06, som än…. inte har tagits in. Däremot publicerade MS tre andra kommentarer. 26/8 kom ny blogg i ärendet med bl a besked om att tidsbrist gjort att alla kommentarer inte hunnits med.

Nedan är ur början på Sehlstedts (V) blogg om Nydala-”Privatisering” och på länk hela: http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/08/23/privatisering-av-nydala-stoppat-tillfalligt/#comments och nästa på http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/08/26/privatiseringsforsoket-av-nydala-ny-information-och-mer-reflektioner/

Privatisering av Nydala stoppat! Tillfälligt..

Av , 23 augusti 2018 kl 01:39,  5 kommentarer   10

——

På dagens nämnd (Byggnadsnämnd, min anm.) fanns det ett ärende på dagordningen som handlade om Nydalaområdet, ett av Umeåbornas viktigaste rekreationsområde. Till en början reagerade jag inte på själva ärendet. Det handlade om att inleda planläggning av östra delen av Nydalasjön med ett område för rekreation och ett område för att möjliggöra bevarandet av de kulturhistoriskt intressanta stugorna.

—–

”Rekreationsområdet” handlar om att ett finskt företag har uppvaktat Umeå kommun och dess kommunalråd från S och M med önskemål om att de vill bygga en anläggning i anslutning till Nydalasjön. Ett företag som VK skrev om under juni månad. Företaget vill såklart ta betalt från allmänheten för att få tillgång till deras tänkta anläggning. Detta skulle innebära en privatisering av ett område vid Nydalasjön för att ett företag ser bra möjligheter att tjäna pengar på det.

——

NYDALA MED ”PRIVATISERINGAR” – BEHÖVER UPPMUNTRAS – INTE KLANKAS PÅ!

Nanna Nydala översikt 50-a

Min kommentar (ej intagen än) var följande: 

Varför använda just ordet ”privatisering” som om det vore ett skällsord?

Det är ju en anläggning som ska vara till för allmänheten och särskilt barn och ungdomar för just fritid, rekreation, mm.

First Camp är ett privat företag och campingen privatiserades en gång i tiden (från Umeå kommun som drev camping).

Betyder det att om Umeå kommun inte anser sig ha råd att driva Umelagun så får det inte tas över av privata entreprenörer? Och får inte utvecklas med mer för bad/simning där.

IFK Umeå, m fl skidklubbar sköter konstsnöspåret och ju till en del ”privata” med att ta betalt för att åka skidor där.

2006 presenterade First Camp sina planer på bad- och simanläggning på Nydala och kommunen hade med ett lägesalternativ där i Badutredningen och som alla partier godtog. Men sedan blev det i cityläge som V var emot, av miljö- och trafikskäl, bl a.

Men så kohandlade V med S och gick med på Nannakvarteret. Nydala hade varit klart bättre, och är det fortfarande.

Nog ska väl teknisk utveckling klara vattenkvaliteten, mm miljökrav så umebor och besökande får mer för fritid, mm på Nydalaområdet?!

Finska satsningen var där just för att det finns höga träd som ingår i affärsidén likt KFUM har på Norrbyskär. Detta är nog inte så lätt annanstans.

F ö, det finska företagets planer visades i media i Umeå i början på sommaren. Då var det inga politiker som reagerade emot. Varför?

OCH NU KAN TILLÄGGAS

att KFUM och Kyrkstugan är i egendrift, ej kommunala, och tar betalt för kurser och fika,

att när fotbollsfestivalen är igång är det ”privata” = ideella krafter som sköter arrangemanget och har försäljning samt tar betalt för klubbar att vara med,

etc som händer på Nydala och mer kan hända om just Umeå kommun har öppenhet för privata initiativ oavsett om det är kommersiella företag, föreningar, organisationer eller andra som ger mångfald och ökar utbudet för idrott, rekreation och annat som planerna gäller.

Nanna Nydala Simstadion

Vänsterpartiets genom Sehlstedts negativa betoning på privatisering gynnar inte vare sig enskilda, klubbars, företags eller andra sammanslutningars lust att finna nytänkande för Nydala. Det finns även historik att uppmärksamma då. I början på 1930-talet födde Umeå Simsällskap (bildad 1927) idén om ett simstadion med 50-m-banor och hopptorn, ute i Nydalasjön (då Taflesjön) och ansökte hos stadens styrande om bidrag.

Umeå stad beviljade pengar, man gillade initiativet uppenbarligen. Det byggdes och gjorde Umeå till  ledande i Norrland för simundervisning och i simsport. Och långt in på 1960-talet var det tävlingar där, har själv deltagit. Sedan revs allt, tidens tand… Nu finns bad kvar i sjön liksom Umelagun, äventyrsbad med 25-metersbassäng sedan 20-talet år. Som Medley AB drev under flera år.

”Privatisering” som V i Umeå godtog?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.