Skolstart och barns uppväxtvillkor

Nu är det inte länge kvar, skolan börjar på måndag. Äntligen säger en del, men för andra kan det det vara med en klump i magen man går tillbaka till skolan. Tidningarna fylls med tips på vad man behöver för en skolstart och kändisar har berättat hur det var för dem när de började skolan. För egen del är skolstarten det slutgiltiga för att vardagsrutinerna i vårt hem kommer åter. Dygnet ska vändas på och idrottsträningar kör igång.

Denna morgon hade Nyhetsmorgon i TV4 ett inslag om skolstart och mobbning. Ämnet berör och jag har skrivit om detta tidigare. Vi måste vara uppmärksamma på våra barn och hur de mår när de är i skolan. Vilka varningstecken finns och vad gör jag som förälder när jag får veta att mitt barn behandlar andra barn illa?

Skolinspektionen och Barn och Elevombudet har gett ut boken Du är så jävla ful som tar upp barnens berättelser från de anmälningar som kommer in varje år till myndigheten. Den tar upp skolans bedömning av ärenden och sedan vad BEO (Barn och Elevombudet har bedömt). Det händer att bedömningarna skiljer sig åt. Lars Arrhenius (det första Barn och Elevombudet) skriver att arbeta mot mobbning handlar om att arbeta för mänskliga rättigheter. ”Det är en mänsklig rättighet att få känna sig trygg i skolan och inte bli utsatt för allvarliga övergrepp, vilket mobbning faktiskt är.”

Barn och ungas mående och deras uppväxtvillkor är ett prioriterat område för Kristdemokraterna och vår politik. Därför var det med stor oro jag läste om att BUP stänger under en månad fr o m måndag. Arbetsmiljöproblem måste förstås åtgärdas, men jag är orolig för att stängningen kan få konsekvenser.

20130817-105828.jpg

20130817-105842.jpg