Mera LOV och bevara den LOV vi har!!

Vi i Alliansen presenterade vår skuggbudget i tisdags och det kan inte ha gått obemärkt förbi om man har följt med i mediabruset. Det stod klart för länge sedan att detta år skulle det bli andra bullar att tala om, kanske bara smulor i ett stålbad. Majoriteten sköt upp beslutet, kanske av orkeslöshet eller var det samarbetssvårigheter som gjorde att det var lättare att skjuta upp obekväma beslut?

allians presskonferens

Majoriteten talade om att man ville vänta för att se om det skulle komma mer pengar, men istället visade det sig att man hade räknat fel på både fastighetsskatt och medel från utjämningssystem. Delar som har gjort att det såg plötsligt lite bättre ut. Kanske är det så att om man skramlar högt och varnar för stålbad tidigt gör att allmänheten tror att ”ja men det kunde ju blivit så mycket värre. Vi får vara nöjda med det lilla för i något stålbad är vi ändå inte..” Sanningen är att det alltid är bättre med tydliga besked tidigt oavsett hur dåliga de är för en skuta vänder inte så lätt.

Det är första gången som vi har alla budgetförslag framlagda i kommunstyrelsen mindre än en vecka innan budgeten ska tas. Det är så mycket som händer och jag arbetar just nu med att förbereda mig inför måndagens debatt. Budgetfullmäktige är speciellt för är det nån gång det blir tydligt vad partierna står för så är det då. Jag är redo att ta debatten om hur jag vill se framtidens Umeå. En del som jag många gånger tidigare har debatterat och lyft är Lagen om Valfrihet (LOV) och den är också med i vår alliansbudget. Vi vill se fler upphandlingar enligt Lagen om valfrihet, där är det inte priset som styr vad som upphandlas utan kvaliteten. Kommunen skriver avtal med flera utförare som uppfyller kommunens kvalitetskrav och sedan är det upp till individen att välja det alternativ som passar bäst.

På socialnämnden igår presenterades en uppföljning av införandet av LOV i hemtjänsten och idag kan man läsa hur den styrande majoriteten ojar sig för att det inte är bra med för många. Detta trots att uppföljningen visat på betydligt fler positiva effekter för både brukare och kommunens egen hemtjänst. Irritationen har varit stor när utredningens resultat inte var vad vänstern hade önskat och i beredning yrkades det också på att man inte fick skriva att kommunen blivit effektivare utan det skulle ersättas med vassare. Men bättre har det blivit därför är misstänkliggörandet av resultat som att säga att det är för mycket tid som går till LOV administration trist att läsa.

Det finns en beräkning på att införandet av LOV i Umeå kommun har tagit ungefär 1,5 årsarbetare i resurs, men det är för hela kommunen. Dvs inte bara årsarbetare inom socialtjänsten utan sammanlagd tid för alla verksamheter som berörs som tex även upphandlingsbyrå och ekonomi. Samtidigt har antalet hemtjänsttimmar i kommunen ökat ordentligt de senaste åren eftersom äldre ska bo hemma med hemtjänst så länge de går innan plats ges på särskilt boende. Fler människor beroende av hemtjänst ger utrymme för fler alternativa utförare, men det verkar vissa ha svårt att förstå.

 

hemtj

 

Etiketter: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.