Kalla Fakta och ansvaret för LSS

I söndags kväll visade Kalla fakta hur en konsult från Kommunlex utbildade kommuners handläggare att säga nej till funktionsnedsatta för att hålla kostnader nere. Det var en raljerande ton och i mitt tycke en människoföraktande ton som konsulten höll i programmet där han var filmad med dold kamera. Vi har fått veta att fler än hälften av Sveriges kommuner har anlitat detta företag, ett företag som även SKL har använt sig av. Min önskan och min starka förhoppning är att de personer som har hört och lyssnat varit kritiska. Det är viktigt att företag som anlitas granskas med kritiska ögon när det i synnerhet gäller om det kan få konsekvenser för enskilda personer.

LSS är en rättighets lagstiftning och syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är otäckt att höra hur besparingar görs på människors liv för att kommuner vill spara pengar.

I förra veckan hade jag nedanstående debattartikel publicerad i Folkbladet. Det händer en del inom personlig assistans och vi ser att kostnader har ökat i Umeå kommun. Min starka uppfattning är att ansvaret förr LSS bör överföras från kommunerna till staten för att vara en starkare garant för människors rättigheter.

********************************************************************************************

Försäkringskassans beslut vältrar över kostnader på kommunen

 

Försäkringskassans prövningar av rätten till assistansersättning har blivit hårdare. Det slår både mot den enskilde individen och mot kommunens ekonomi. Därför krävs det nu en utredning som syftar till att hitta en lösning.

Endast de personer som behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven kan få assistansersättning via Försäkringskassan. Men sedan några år tillbaka gör myndigheten snävare tolkningar av vad som räknas som grundläggande behov. Det gör att fler människor hamnar under den kritiska gränsen – och får avslag på sin ansökan om ersättning.

Många gånger är bedömningarna orimligt hårda. De är för strama och tar ingen hänsyn till tiden mellan assistenternas insatser. Därför nekas många människor assistansersättning – trots att det är uppenbart att de behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven.

På det här sättet vältrar Försäkringskassan över stora kostnader på kommunen. De som får avslag får nämligen söka personlig assistans via kommunen. Om utvecklingen fortsätter så här kan det bli nödvändigt att dra ned på annan verksamhet. Trots det är tystnaden stor. Därför kändes det som ett steg framåt när Kristdemokraterna lyfte upp ämnet vid rikstinget för en tid sedan. Då beslutade Rikstinget att utreda vilka förändringar som är möjliga att genomföra i LSS systemet, hur det kan bli bättre för den enskilde och hur det kan finansieras på ett hållbart sätt.

I dagens läge är det mycket svårt att planera den personliga assistansen i kommunen. Den nya situationen kräver snabba omställningar. Men det är svårt att på ett snabbt sätt få ihop de personliga assistenternas scheman och att hitta nya placeringar. Rådande förhållanden underlättar varken för kommunen eller för den enskilde individen.

Jag vill verkligen betona att jag inte ifrågasätter kostnadens storlek för insatserna. Tvärtom. Insatserna är nödvändiga för att människors liv ska fungera. Som kristdemokrat ser jag det här som ett område som ska lyftas fram och prioriteras. Men att systemet är hållbart är viktigt – inte minst för den enskilde individen. Därför måste det bli ett stopp på kostnadsövervältringen.

Veronica Kerr (KD), Gruppledare och förste vice ordförande i socialnämnden i Umeå kommun.

 

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.