Etikett: LSS

Samråd ger legitima beslut

Av , , Bli först att kommentera 9

Debatt: Varför inkluderas inte funktionsrättsorganisationer? (vk.se) Allianspartierna i Individ och Familjenämnden skriver i dagens VK.

 

Dagarna innan jul beslutade Individ och familjenämnden om ett mycket stort besparingspaket. Besluten som togs innebär förändringar av servicenivåerna inom funktionshinderomsorgen, inklusive byggandet av tvåplansgruppbostäder, avskaffade matsubventioner, daglig verksamhet för personer utan beslut samt insatserna kontaktperson och ledsagning. Vidare inkluderar beslutet att samordna personalen och låta dem arbeta på flera olika gruppboenden. Anledningen till förändringarna är att nämnden har ett stort budgetunderskott och saknar personal. Uppdraget till förvaltningen att ta fram åtgärder gavs förra våren, dvs innan jag själv hade tagit plats i nämnden.

Det var inte mycket som gick smidigt den förmiddagen och det blev ovanligt många ajourneringar utan att det slutade i enighet. (Vilket det sällan gör även utan ajourneringar..) Det är mycket bra att det går att ajournera ett möte eftersom nya uppgifter kan framkomma under mötet eller så lägger den politiska majoriteten fram helt nya yrkanden för övriga partier att ta ställning till. Nej, möjligheten att lägga fram nya yrkanden under sittande möte ska inte tas bort, det vore både odemokratiskt och vansinnigt om det finns en osäkerhet om vad som ska beslutas. Jag vill istället att den politiska majoriteten ska känna ett särskilt ansvar för dagordningen där syftet ska vara bra beslut med hög legitimitet. När jag skriver legitimitet menar jag beslut som är väl förankrade i de verksamheter som berörs samt att de är väl utredda. Kritik mot beslut kan kvarstå, men i grunden ska det finnas en förståelse till varför beslut tas i synnerhet hos de människor som besluten berör. I detta fall har inte kritiken låtit vänta på sig vilket Folkbladet rapporterat om.

Det finns regler och det finns förväntningar på politiken och oss politiker. Om nämnden bröt mot regler är en sak, men att bryta mot förväntningar och skada förtroenden är svårare att fixa. Att samråda innebär inte att det måste sluta i enighet, men kanske någon ny aspekt kommer fram. Eller andra förslag på lösningar. Kunskap om vad som är på gång är makt, ger inkludering och misstanken om att ”kommunen har en baktanke” med beslutet minskas avsevärt. I grunden handlar det om respekt och hur vi vill att andra ska bemöta oss när svåra beslut ska tas. Detta gäller oavsett nämnd eller styrelse.

Månadsmöte med LSS i fokus

Av , , Bli först att kommentera 6

Kvällen innan kommunstyrelsen har vi månadsmöte med Kristdemokraterna så och denna kväll. Traditionen brukar vara julgröt och vörtlimpa med skinka, men som väntat blev det ett avsteg från den i år. Zoom möte är både enkelt och kräver inga resor och till kvällens möte hade vi bjudit in Pia Steensland, riksdagsledamot från Strängnäs. Pia sitter bl.a. som ledamot i Socialutskottet och arbetar hårt med frågor som rör LSS och personlig assistans.

Stora försämringar har skett inom LSS och personlig assistans och med två huvudmän, stat och kommun, har kostnader övervältrats från Försäkringskassan till kommunerna. Kristdemokraterna anser att för att lagen ska vara likvärdig och för att säkerställa att alla som har rätt till assistans krävs det att staten tar huvudmannaskapet.

En majoritet i socialutskottet vill ha en förändring, men Socialdemokraterna vill inte göra en förändring. Eller åtminstone inte nu. Här kan du både se och läsa om debatten i riksdagen för drygt två veckor sedan.

Det blev en mycket bra kväll där vi också hann gå igenom morgondagens lista. Det ser ut som om kommunfullmäktige om två veckor blir långt med tanke på antalet motioner..

Pia och några av oss andra tidigare ikväll.

Att ta ansvar för de beslut du tar

Av , , 1 kommentar 18

Du måste vara frisk för att vara sjuk, det är ett uttryck jag hört ofta när det talats om strider med Försäkringskassa och sjukvård. Den som inte orkar strida för sin sak hamnar efter och kan missa att få det den har rätt till. Vem orkar strida för att kanske få bättre vård när man är sjuk, striden får tas av dina anhöriga. Om du har några.

Igår kväll träffade jag tillsammans med allianspolitiker en anhöriggrupp inom socialtjänsten. Det var inte första gången, men den här gången blev det annorlunda eftersom jag inte längre sitter i Individ och familjenämnden och har en längre distans till frågorna. Men jag har varit med och beslutat i ärenden som har fått konsekvenser. det blev jag påmind om igår kväll. Tiden när jag kunde säga att jag var ny i politiken eller att jag inte var medveten om konsekvenser av beslut är för länge sedan förbi. Jag betonar alltid att en politiker ska upplysas om risker och konsekvenser av ett förslag till beslut och därefter göra en egen bedömning om det ser korrekt ut. Men i en värld där mål och medel är det som gäller och med en konflikt mellan de två så är det målen som får stå tillbaka är det inte alltid lätt. Vi ser det ständigt inom omsorgen och det är högst aktuellt inom äldreomsorgen och hemtjänsten just nu.

Jag har genom åren träffat många intresseorganisationer, företag och talat med många anhöriga som alla haft det gemensamma att de vill berätta om deras situation och vara med och påverka. Jag har också träffat enskilda som kritiserat beslut som jag varit med och tagit och även om det inte alltid är roligt så vet jag att det gör mig till en bättre politiker. Du kan inte skylla på tjänstemän eller att du inte visste bättre. Det är för mig en skyldighet att vara påläst och att veta exakt varför beslutet tagits. Gårdagens möte och de anhörigas engagemang berörde mig och frågan: Vad skulle du ha gjort om det hade varit din anhörig, blev lätt att besvara. Strid, och kontakta de som har ansvar! Arbeta för förändring!

 

Billiga politiska poäng

Av , , 1 kommentar 5

”Gör billiga politiska poäng på trams” är rubriken på en artikel från regionfullmäktige och jag tänker inte kommentera huruvida det är sant eller ej. När oppositionen väcker frågor som inte faller i god jord hos majoriteten blir det lätt att avfärda det hela som trams. Min fundering är bara vad är billigt, kan det vara när ett parti försöker ta åt sig äran för ett resultat trots att det är fler som arbetat för att nå just resultatet?

Det här är en fråga som ständigt återkommer i politiken. När det blir fel så pekas det bakåt på andra (förutsatt att ”de andra” har annan politisk beteckning än dig själv), men om resultatet kommer efter att en ny regering tillträtt så är det ALLTID de som har åstadkommit en förbättring trots att mycket arbete utförts av andra innan. Jag har sett detta på lokal nivå när politiska motioner får avslag av Socialdemokraterna, men som återkommer senare i en socialdemokratisk version. Det är mer regel än undantag, så är det bara.

Jag har undvikit att kommentera den nationella politiken, men det som blev klart i förra veckan kräver verkligen uppmärksamhet. Det är nu klart att andning och sondmatning ska anses som grundläggande behov i LSS. För mig har det varit obegripligt med något annat och det är något som Kristdemokraterna har stått fast vid länge. Egentligen kanske det är oväsentligt vem som infört vad så länge som det införs, men klart är att tack vare M/KD budgeten hade inga pengar varit avsatta detta år. Denna artikel tydliggör vilket arbete som ligger bakom innan Socialdemokraterna kan säga att de förändrar och förbättrar LSS. Beslutet som möjliggjorde den första förändringen av LSS kom redan 20 december förra året. Ur artikeln:

 

” I tillkännagivandet den 20 december beslutades att regeringen skyndsamt bör återkomma med ett lagförslag. Andning och sondmatning nämns uttryckligen. I budgeten fanns också ett anslag för de kostnader som följer av beslutet.” 

Regeringens promemoria sidan 19 noterar att lagförslaget om att återföra andning och sondmatning som grundläggande behov i LSS beror på riksdagens beslut strax före jul. Det är M/KD budget som genomförs, men regeringen har räknat med en lägre kostnad än vad budget anger. Om de har räknat fel så är det bra med en buffert.Lss

 

 

Återupprätta LSS

Av , , 2 kommentarer 8

Imorgon eftermiddag är det debatt i riksdagen om LSS och personlig assistans. Det är på begäran av Kristdemokraterna och Emma Henriksson som sitter som ordförande i socialutskottet som denna debatt kommit till stånd. Personligen tror jag att Åsa Regnér (s) mycket hellre skulle debatterat något annat eller inte alls. För vad annat kan vi säga om regeringens undfallande sätt att verkligen ta i frågan och bemöta de människor som drabbats av Försäkringskassans allt hårdare bedömningar.

Det var 2015 som regeringen uppmanade Försäkringskassan att göra besparingar på stödet till personer med funktionsnedsättning och sedan dess har antalet assistansberättigade minskat med fler än 1000 personer!! Visst regeringen kom med besked om åtgärdsprogram för en dryg vecka sedan, men det berörde endast Försäkringskassans tolkning av en dom från i somras. Det berörde inte de som förlorat sin ersättning och de senaste årens LSS kris har andra orsaker. Kristdemokraterna vill att lagen ändras och att den fullständiga intentionen med LSS återupprättas och att alla som är i behov av stöd ska få det. Imorgon kl.13 börjar sändningen i SVT2, följ debatten.

 

 

 

Kalla Fakta och ansvaret för LSS

Av , , Bli först att kommentera 10

I söndags kväll visade Kalla fakta hur en konsult från Kommunlex utbildade kommuners handläggare att säga nej till funktionsnedsatta för att hålla kostnader nere. Det var en raljerande ton och i mitt tycke en människoföraktande ton som konsulten höll i programmet där han var filmad med dold kamera. Vi har fått veta att fler än hälften av Sveriges kommuner har anlitat detta företag, ett företag som även SKL har använt sig av. Min önskan och min starka förhoppning är att de personer som har hört och lyssnat varit kritiska. Det är viktigt att företag som anlitas granskas med kritiska ögon när det i synnerhet gäller om det kan få konsekvenser för enskilda personer.

LSS är en rättighets lagstiftning och syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är otäckt att höra hur besparingar görs på människors liv för att kommuner vill spara pengar.

I förra veckan hade jag nedanstående debattartikel publicerad i Folkbladet. Det händer en del inom personlig assistans och vi ser att kostnader har ökat i Umeå kommun. Min starka uppfattning är att ansvaret förr LSS bör överföras från kommunerna till staten för att vara en starkare garant för människors rättigheter.

********************************************************************************************

Försäkringskassans beslut vältrar över kostnader på kommunen

 

Försäkringskassans prövningar av rätten till assistansersättning har blivit hårdare. Det slår både mot den enskilde individen och mot kommunens ekonomi. Därför krävs det nu en utredning som syftar till att hitta en lösning.

Endast de personer som behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven kan få assistansersättning via Försäkringskassan. Men sedan några år tillbaka gör myndigheten snävare tolkningar av vad som räknas som grundläggande behov. Det gör att fler människor hamnar under den kritiska gränsen – och får avslag på sin ansökan om ersättning.

Många gånger är bedömningarna orimligt hårda. De är för strama och tar ingen hänsyn till tiden mellan assistenternas insatser. Därför nekas många människor assistansersättning – trots att det är uppenbart att de behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven.

På det här sättet vältrar Försäkringskassan över stora kostnader på kommunen. De som får avslag får nämligen söka personlig assistans via kommunen. Om utvecklingen fortsätter så här kan det bli nödvändigt att dra ned på annan verksamhet. Trots det är tystnaden stor. Därför kändes det som ett steg framåt när Kristdemokraterna lyfte upp ämnet vid rikstinget för en tid sedan. Då beslutade Rikstinget att utreda vilka förändringar som är möjliga att genomföra i LSS systemet, hur det kan bli bättre för den enskilde och hur det kan finansieras på ett hållbart sätt.

I dagens läge är det mycket svårt att planera den personliga assistansen i kommunen. Den nya situationen kräver snabba omställningar. Men det är svårt att på ett snabbt sätt få ihop de personliga assistenternas scheman och att hitta nya placeringar. Rådande förhållanden underlättar varken för kommunen eller för den enskilde individen.

Jag vill verkligen betona att jag inte ifrågasätter kostnadens storlek för insatserna. Tvärtom. Insatserna är nödvändiga för att människors liv ska fungera. Som kristdemokrat ser jag det här som ett område som ska lyftas fram och prioriteras. Men att systemet är hållbart är viktigt – inte minst för den enskilde individen. Därför måste det bli ett stopp på kostnadsövervältringen.

Veronica Kerr (KD), Gruppledare och förste vice ordförande i socialnämnden i Umeå kommun.

 

En stark och envis kvinna

Av , , Bli först att kommentera 11

Lördag och det var länge sedan jag hade en dag utan måsten eller åtaganden. Det var en inplanerad dag för vila, men det är ju klart att idag vaknade jag redan strax efter klockan sex piggare än om det varit en vanlig vardag. Jag fick god tid att läsa tidningarna långt innan övriga i familjen vaknat och det var mysigt i sig.

I dagens VK var det en artikel som berörde mig i synnerhet och det var denna. Som vanligt räknar jag med att en tidningsartikel inte ger den fullständiga bilden av vad som har hänt. Men om de citat som återges är korrekta är det mycket upprörande. Det är två företag som talar om en brukare som hon vore en vara och att hon inte kan fatta beslut eller vet vad som är bäst för henne. Jag känner obehag när jag läser artikeln.

Två personliga assistenter har blivit avskedade för att deras arbetsgivare har sagt att de varit illojala mot företaget. I artikeln bredvid säger VDn för företaget att man inte vet till 100% assistenternas inblandning, men att det finns företag som betett sig illa. En arbetsgivare inom personlig assistans måste ha en fullständig bild innan man tar till sådana åtgärder. Ett företag som inte heller verkar lyssna på sina brukare (eller kunder om ni vill använda det ordet) har i mina ögon en mycket tveksam framtid. Men som sagt var, jag har antagligen inte hela bilden för det verkade ju inte företaget ha heller. Jag hoppas att man har hittat en bra lösning för kvinnan som det står om i artikeln och att hon idag är nöjd med den assistans som hon har rätt till.

Reportaget om Eva Andersson var välskrivet och intressant. Eva är en stark och envis kvinna och jag är glad att hon idag är frisk. Cancer är en vidrig sjukdom, men vi får inte låta bli att tala om den och alltid vara öppen om den när det antingen drabbar dig själv eller närstående. Det kan ses vara så lite att bara tala om det, men jag vet av personlig erfarenhet att det hjälper så mycket. Både i stunden och efteråt.

Ha en skön helg!