En svår fråga

Idag lämnade jag in en enkel fråga ställd till Lennart Holmlund och som jag förväntar mig blir besvarad på måndagens kommunfullmäktige. Jag har tidigare ställt en interpellation i frågan, men då vägrade Holmlund att svara och delegerade till Christer Lindvall som i sin tur också vägrade att svara på frågan om personalutskottet har rätt att fatta budget påverkande beslut. Lindvall var dock tydlig med att tjänstemannaunderlaget varit för dåligt och att det inte skulle bli några större kostnader. Nu vet vi.

Det har gått en del ”troll” i frågan och jag ser att Alejandro Caviedes redan har bloggat om detta med anklagelser om både okritisk mediegranskning och tjänstemannastyre i kommunen. Människor ska inte gå år ut och år in på vikariat där är vi överens, men beslutet som togs i december har definitivt belyst de problem Umeå kommun har med rekryteringar. Det är något som vi måste hantera och hitta bättre lösningar till. I sanning en verklig utmaning för kommunen. En annan utmaning är ekonomin, men det kanske blir tydligare när S och V presenterar sin budget för 2015. Om det nu blir nån. Om de nu kan bli överens. Här finns det flera anledningar att återkomma i ärendet.

***********************************************

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)

I mitten av januari månad lämnade jag in en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Personalutskottet i december 2013 hade behandlat ett ärende om konvertering av visstidsanställningar. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

I dag kan vi konstatera att beslutet får ekonomiska konsekvenser för framför allt Socialnämnden och För- och grundskolenämnden. Kristdemokraterna ser naturligtvis positivt på att människor får trygga anställningar. Det vi vill ha klarhet i är om beslutet fattades på ett riktigt sätt samt om de ekonomiska konsekvenserna analyserades tillräckligt innan beslutet fattades.

  • Anser du, i likhet med Christer Lindvall, som besvarade interpellationen, att Personalutskottet har rätt att fatta budgetpåverkande beslut av denna art?
  • Kommer Kommunstyrelsen att avsätta pengar till påverkade nämnder för att uppfylla Personalutskottets mål om konvertering av visstidsanställningar?

Veronica Kerr                                        

Kristdemokraterna

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.