Järnvägen genom Holmsund

Järnvägen genom Holmsund, nödvändig, men samtidigt ett rent elände. Järnvägsspåret splittrar samhället i två eftersom det ännu inte kommit till en säker järnvägsövergång. Jag har bott i Holmsund i snart 17 år och vet att frågan har funnits betydligt längre än så. Det var vid flera tillfällen den diskuterades i kommundelsnämnden, men eftersom kommundelsnämnden i vissa lägen var mer uttryck för ”skendemokrati” – dvs inga beslut som hade några ekonomiska konsekvenser för kommunen i övrigt fick tas och ärendelistan var därför oftast mest remiss yttranden. Om en enig nämnd drev en fråga för kommundelens bästa var det i nästa steg ett betydligt större arbete att driva frågan till fullmäktige. I synnerhet som de flesta ledamöterna i kommundelen inte var invalda i kommunfullmäktige. En socialdemokrat i Holmsund behöver inte alls ha samma uppfattning som sina partikamrater i centralorten och då blev det svårt att påverka.

Mina barn har nu blivit stora och går inte längre i skolan i Holmsund och vi bor inte ens inne i samhället längre. Det betyder inte att en säker järnvägsövergång har upphört att vara en viktig fråga och jag blir rädd av de berättelser som Holmsunds S förening lyfter fram. http://www.vk.se/plus/1973635/vill-fa-en-saker-jarnvagspassage Förskolebarn har passerat järnvägsövergångar tidigare, men allteftersom Holmsund har vuxit har antalet barn koncentrerade till samma område ökat betydligt. I synnerhet efter det att gamla Skärgårdsskolan öppnade igen samt att förskolan vid Solbackens förskola med sex avdelningar öppnade 2013.

Det blir fler barn i Holmsund och det ska vi vara glada för, men att respekten för järnvägen är så låg det är oroväckande. Att också förskolepersonalen inte respekterar tåget måste vara i det närmaste tjänstefel för barnen gick väl inte ensamma utan lärare i gruppen? Skyltningen säger se upp för tåg, men egentligen borde det vara kolla åt både höger och vänster att inget tåg är på ingående innan du går över. Lek inte kurragömma, ett tåg kan börja rulla och du kan skadas allvarligt. Eller skrämmande bilder eftersom en bild säger mer än 1000 ord… Jag har ingen lösning, men jag är glad för att det uppmärksammas, gör det inte det så kan vi vara säkra på att olyckor kommer att hända.

 

Etiketter: , ,

4 kommentarer

 1. En som såg de

  När dagisgruppen skulle passera så fanns en vuxen först som inte kollade åt något håll och när tåget närmade sig så fattade man snabbt beslut att dela klungan på mitten med en vuxen på varsin sida spåret men alla var ändå mellan bommar och spår, varför var man inte utanför bommarna… tänk om tåget spårat ur så hade det hamnat på barnen eftersom de vuxna på båda sidorna var närmast bommarna. Det var inte mycket mellanrum mellan tåg och barnen eftersom dom inte fick fortsätta vidare för den vuxne.

 2. Pingback: Barnperspektivet på en järnvägsövergång | Holmsundarn

 3. Tord Renström

  Vi är många som har jobbat med den här frågan, inte minst i Kommundelsnämnden. Här klipper jag in ett av de brev som vi skrev från min studiecirkel. Jag fick ett mycket positivt svar från kommunen, KS ordförande samt tf. stadsdiriktör, men också från Region Västerbotten.
  Jag tror att det är nära nu.

  Umeå kommun Kopia för kännedom till INAB 2013-04-06
  901 84 Umeå
  Undertecknad leder en studiecirkel som vi kallar ”Utveckling av Holmsund-Obbola.” Vårt syfte är – som titeln antyder – att fördjupa oss i de många förslag och möjligheter som kan utveckla vår samhällsdel. Vi startade i mars 2012, deltog i det offentliga möte som kommundelsnämnden, KDN kallade till den 28 mars, samt höll vårt 6:e möte med kommunens planeringschef, Isabella Forsgren i november 2012.
  En av de frågor som vi diskuterat är den gamla tanken att återuppta persontrafik på järnväg mellan Holmsund och Umeå. Vi har tittat på Sven Malmbergs förstudie från 2009-08-31, där han sammanfattar att ”förutsättningarna för pendeltågstrafik till Holmsund är goda.” I en jämförelse med fyra andra tätorter med från 5 200 till 7 300 innevånare, och som också är slutpunkter i en befintlig pendeltågstrafik konstaterar han att Holmsund, med ett befolkningstal om 6 250 står sig väl. (8 977 inv. inkl. Obbola.) Vår erfarenhet är också att allmänheten i Holmsund är mycket intresserade av en sådan förbindelse.
  Han skriver vidare att ”Tätortsbebyggelsen i Holmsund är också väl koncentrerad, och stationen ligger i ett centralt läge nära centrum.” Utredningens förslag om pendeltågtrafik mellan Umeå och Vännäs har som bekant kommit igång sedan några år, och ”siktet bör vara inställt på att förlänga trafiken till Holmsund ungefär 4 – 5 år senare.” Det är således hög tid att starta planeringsprocesserna nu.
  Den för oss mest aktuella frågan som vi diskuterat är en planskild gång- och cykelöverfart över järnvägen. Se vårt brev till Umeå kommun och Trafikverket 2012-12-10! Bilaga 1. Här har många, inte minst KDN uppvaktat kommunledningen och Banverket (Trafikverket) Utredningar har dock visat att det läge som var aktuellt, Centralgatans förlängning mot den dåvarande Skärgårdsskolan blev svår att lösa både tekniskt och funktionellt. Vi har också diskuterat centrumbildningen i Holmsund, då bland annat den nya överfarten kan anslutas till en ny centrumbildning.
  Eftersom skolan nu har flyttats och ersatts med den nya F-9 skolan vid Storsjöskolan, nu döpt till Trion, med andra promenadvägar mot centrum för eleverna som följd, så tänker vi oss att gång- och cykelöverfarten kan lokaliseras mellan den nya skolan och Holmsunds centrum, Himmelska fridens torg, samt byggas samman med ett nytt resecentrum för pendeltågstrafik.
  Vår fråga till Umeå kommun blir därför om och när kommunen tillsammans med Länstrafiken, Trafikverket och Region Västerbotten kan utreda och initiera en pendeltågstrafik mellan Umeå och Holmsund, samt om man i samband med det resecentrum som då blir nödvändigt kan samlokalisera en gång- och cykelöverfart över järnvägen och Holmsundsvägen?
  För studiecirkeln, Utveckling av Holmsund-Obbola
  Tord Renström
  Cirkelledare Ett likalydande brev har vi sänt till dessa 4 myndigheter,
  samt för kännedom till Norrtåg och INAB

  Umeå kommun Kopia för kännedom till INAB 2013-04-06
  901 84 Umeå
  Undertecknad leder en studiecirkel som vi kallar ”Utveckling av Holmsund-Obbola.” Vårt syfte är – som titeln antyder – att fördjupa oss i de många förslag och möjligheter som kan utveckla vår samhällsdel. Vi startade i mars 2012, deltog i det offentliga möte som kommundelsnämnden, KDN kallade till den 28 mars, samt höll vårt 6:e möte med kommunens planeringschef, Isabella Forsgren i november 2012.
  En av de frågor som vi diskuterat är den gamla tanken att återuppta persontrafik på järnväg mellan Holmsund och Umeå. Vi har tittat på Sven Malmbergs förstudie från 2009-08-31

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Ja Tord, ditt engagemang för den här frågan genom åren har jag inte glömt och även det arbete som du utfört utanför kommundelsnämnden. Tack för ditt inlägg!

Lämna ett svar till Veronica Kerr Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.