Etikett: årsbokslut

Torftig nyhetsrapportering

Av , , Bli först att kommentera 6

Om man följer mig på Twitter kanske man har sett att jag ibland uttrycker frustration över nyhetsrapportering från antingen presskonferenser eller fullmäktigesammanträden. Det blir en påminnelse om att vad vi politiker många gånger tycker är jätteviktigt inte ens är värd en notis nästa dag. Årsredovisningen för 2012 var en sådan punkt. Papperskorgar ansågs visst mer intressant om man läser dagens morgontidningar..

Igår behandlades årsredovisningen för 2012 samt avsättningar i 2012 års bokslut. Det var ett bokslut som visade på 111 miljoner kr i överskott varav 92 miljoner är AFA pengar som jag tidigare skrivit om. Det kändes dock lite märkligt att debattera denna fråga som behandlades redan i december månad i budgetberedningen.

Kristdemokraterna har hela tiden varit tydliga med hur vi vill hantera dessa pengar, en uppfattning som vi har varit ensamma om, men igår fick vi stöd från oväntat håll -Arbetarpartiet och det var stundtals en märklig debatt där Vänstern envisades med att ge mig åsikter som jag aldrig uttryckt.

Detta var vårt yrkande:

"Vi yrkar att de 92 miljoner kr (91,7 ) som Umeå kommun får tillbaka från AFA ska fördelas tillbaka till verksamheterna utifrån antal anställda.
– Att resterande summa, 19 miljoner kr, avsätts i en resultatutjämningsreserv inom ramen för det egna kapitalet, om det behövs kan dessa reserver användas under 2014 eller 2015."

Alla verksamheter har utifrån antalet anställda betalat in försäkringspremier till AFA. När dessa inbetalningar nu visat sig vara för höga ska återbetalningen av medlen naturligtvis återgå till de verksamheter som redan tagit kostnaden. Dessa pengar ska inte vara ett tillfälle eller en möjlighet för politiker att vinna poäng på att ge vissa verksamheter si eller så mycket eller genomföra en egen ide. Beslutet som togs innebär i princip att man tar pengar från socialnämnden och skolan för att exempelvis fördela pengar till snöröjning/takskottning under 2012. Att speca vad pengarna exakt ska användas till är att begränsa nämnderna och verksamheterna.

AFA pengarna är en återbetalning av för mycket inbetald försäkring och därmed måste det anses tillhöra respektive nämnd. Därför skall man inte starta en ny budgetprocess med anorlunda fördelning än den tidigare beslutade fördelningen. Vårt förslag skulle innebära att de mest personalintensiva verksamheterna också får mest. Skolverksamheten och den sociala verksamheten. Debatt, votering och reservation, men tydligen var detta inte tillräckligt intressant för varken Folkbladet eller VK. Trist.