Etikett: Dansens Hus

Dans engagerar och ett enkelt svar

Av , , Bli först att kommentera 20

Balett akademin i Umeå har ca 2000 elever per vecka vilket måste vara bland de större kulturverksamheterna i Umeå. Dans engagerar. Inte bara fritid, kropp och sinne, men även i politiken.

Svaret till frågan om dansen tillhör kulturen är självklart och det är ingen som har ifrågasatt tanken att dansen skulle få plats i det nya kulturhuset "Kulturväven". De har funnits med i planeringen länge och i ett TV inslag igår kväll berättade rektorn att man kommit så långt i planeringen att man nu var nere på detaljnivå. Det är klart att sedan få beskedet att nej, ni får inte plats måste kännas som ett slag i ansiktet.
 
Det var i kommunstyrelsens arbetsutskott som revideringen gjordes för två veckor sedan. Enligt föredragningslista och protokoll blev beslutet revideringar i Kulturvävens programhandling.
 
Att ge projektledningen i uppdrag att revidera programhandlingen för Kulturväven med följande instruktion:
Att beslutade kommunala verksamheter, inom kulturnämndens och kommunstyrelsens verksamhetsområde, inplaceras inom plan ett (1) till fyra (4).
Bakgrund
Den 29 maj 2012 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag till programhandling för de kommunala ytorna i Kulturväven.
Programhandlingen behöver nu revideras med anledning av att det finns förändringar i fördelningen av Kulturvävens ytor som innebär att den planerade kommunala utökningen på plan 5 inte genomförs enligt information till Ksau 22/8 2012.
Detta innebär att den planlösning som beslutats revideras utifrån de nu disponibla ytorna.
Revideringen innebär att avsteg från det beslutade lokalprogrammet sker.
 
Beslutet om att skapa ett kvinnohistoriskt museum togs under förra mandatperioden, men det nya fullmäktige var med och beslutade att placeringen skulle bli i det kommande kulturväven. I debatten lyftes visioner om att kulturväven skulle bli ett fantastiskt kulturhus med kultur lätt tillgängligt för alla medborgare, oavsett var man bodde i kommunen. Teater, dans, bibliotek och musik lyftes fram som framtida delar av kulturväven.
 
Idag konstaterar vi att alla delar inte får plats. Var gick det fel? Media talar om en schism, mellan vilka och varför? Dansen behöver nya lokaler och det beslutade (idag ännu ej uppstartade) kvinnohistoriska museet behöver 700 kvadratmeter. Frågan var dansen i Umeå ska få utvecklas kvarstår, men det är sorgligt att de nu inte får vara en del av väven.
 
Många frågor utan svar, men en fråga jag kan svaret på är att i valet mellan en befintlig verksamhet som involverar många människor som dansens verksamhet gör och ett kvinnohistoriskt museum blir valet alltid enkelt. Det bör definitivt finnas möjligheter att hitta andra lokaler i Umeå för ett kvinnohistoriskt museum som ännu inte startat upp, om detta  innebär att dansen får plats.