Etikett: Socialstyrelsen

Berörd i hjärtat

Av , , Bli först att kommentera 13

Sitter just nu och väntar på flyget till Umeå efter en dag i Stockholm. Vi har idag från Socialnämndens presidium tillsammans med ett antal tjänstemän varit på en konferens om det nationella utvecklingsarbetet gällande samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk. Konferensen arrangerades av Socialstyrelsen och Umeå kommun var en av fem kommuner som fick presentera det arbete som pågår lokalt.

Det händer att jag har deltagit i konferenser där jag efteråt undrat varför var jag med, men idag blev jag djupt berörd och de föreläsningar som gavs följer med mig hem i hjärtat. Frid Hansen är psykoterapeut från Norge och har varit verksam under mer än 30 år i yrket. Hon berättade på klingande norska om hur synen och behandlingen av vuxna med alkoholmissbruk har förändrats och att det var i mitten av 1980 talet som man började att tänka bredare och även inkludera anhöriga i vården. Det är sant att missbruk av narkotika och alkohol inte bara påverkar den som använder utan självklart också de som lever nära. Detta har VK också skrivit om i artikelserien om droger i Umeå. Idag fokuserade vi på barnen som lever i familjer med missbruk. Vi ska se dem och vi ska bekräfta dem.

Frid Hansen berättade att när hon frågade alkoholister som var i behandling hur länge de hade varit alkoholister blev svaret oftast ca 2-4 år. När hon frågade den anhöriga (oftast en fru) hur länge hon upplevde att alkoholen varit ett problem i familjen blev svaret 10-12 år!! Hur många barn finns det som lever i familjer där alkoholmissbruk är tabu och en familjehemlighet och barn skyddar sina föräldrar? Oro och ångest för mammas eller pappas mående, men där barnens oro inte blir uppmärksammad i tillräcklig grad. Oro som ger symptom som oro, huvudvärk, koncentrationssvårigheter i skolan, men där vi hellre vill utreda om det är funktionsnedsättning än att verkligen fråga barnet om hur det mår och hur det är i hans eller hennes familj.

Uppskjuten debatt i ämne jag brinner för

Av , , Bli först att kommentera 12

Denna interpellation har jag skrivit till dagens kommunfullmäktige och min förhoppning var att vi skulle få en riktig och viktig interpellationsdebatt inom ett område som jag brinner för. Tyvärr är inte Eva med idag, debatten får vänta till nästa månad..
 
 
Interpellation
till Eva Andersson
ordförande i Socialnämnden.
 

Olika aktörer inom äldreomsorgen gynnar de äldre
 
I en nyligen publicerad forskningsstudie vid Umeå Universitet visar resultaten att de äldre lever längre och kommunen får lägre kostnader utan att kvaliteten försämras när äldrevård bedrivs i annan regi än den offentliga. Vid upphandling har kostnaden för varje plats sjunkit med i genomsnitt 3% samtidigt som antalet platser i äldreomsorgen har ökat. Detta har gett fler platser till en oförändrad totalkostnad men med bibehållen kvalitet.

Äldreomsorgen har under det senaste året debatterats häftigt och flitigt efter det att en del missförhållanden vid vissa äldreboenden uppmärksammats. De som har varit emot andra aktörer inom äldreomsorgen än kommunen har varit snabba med att dra slutsatsen att upphandling leder till sämre kvalitet. En slutsats som också fått konsekvenser här i Umeå kommun när kommunen återtog driften på Skräddaren. Detta trots att inga brister eller klagomål framkommit snarare tvärtom.

Ett par dagar efter det att forskningsstudien publicerats kunde vi också läsa i VK och VF om socialstyrelsens allvarliga kritik mot ett av våra kommunala äldreboenden, där flera incidenter av vanvård och brister uppdagats.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 
Eftersom endast det bästa är gott nog till våra äldre, undrar jag varför Eva Andersson för en politik som inte har de äldres bästa för ögonen?

• Efter den vanvård som begåtts i ett av kommunens egna äldreboenden, kommer Eva Andersson att agera så att en annan utförare får bedriva den verksamheten?
 
 
 
Veronica Kerr​
Gruppledare för Kristdemokraterna
 

Nationella donationsveckan startar – våga ta ställning.

Av , , Bli först att kommentera 4

Imorgon är starten för nationella donationsveckan. Det är Socialstyrelsens donations och transplantations verksamhet som har beslutat att det även i år ska vara en vecka där frågan om organ och vävnads donation uppmärksammas. Den internationella donationsdagen är den 22 oktober.

Idag står fler än 700 personer i kö för att få ett nytt organ. Om fler människor hade tagit aktiv ställning till om man är villig att donera t ex sitt hjärta när man dör skulle fler människor få möjlighet att leva vidare. Här läser du om donationsregistret. 
På Norrlands Universitetssjukhus kommer det att vara samlingar i sjukhusets centralhall denna vecka där passerande bjuds på kaffe och man får möjlighet att fylla i donationskort eller ställa frågor. Det är viktigt att man berättar för anhöriga hur man själv ser på organdonationer om något skulle hända. När min man blev svårt sjuk i cancer och senare avled så fanns det inga oklarheter hur han hade velat att saker skulle vara. Vi hade tidigt vågat tala om döden innan det var för sent, om han skulle kunna hjälpa någon så var det en självklarhet för honom och en önskan.
Vi trodde i och för sig att det inte skulle vara möjligt att donera hans organ pga av cellgifterna, men när det sedan visade sig att det fanns vävnader som han kunde donera blev jag överlycklig. Det var en otrolig glädje mitt i sorgen och när vi fyra månader senare fick veta att två transplantationer av hans hornhinnor genomförts där två personer återfått synen tack vare min man kände vi alla i familjen en stor tacksamhet.
Pernilla Gunther, riksdagsledamot för Kristdemokraterna uppmärksammade i förra veckan frågan om organdonation och att riksdagsledamöter ska gå före. Jag hoppas att det ska vara lika självklart för ledamöter i landstinget, men även för förtroendevalda i kommuner att ta ställning. Jag har gjort det.