Etikett: Nordmaling

Ska barnen rädda byns butik?

Av , , Bli först att kommentera 3

Skolan är till för barnen. Inte för byns butik. Inte för föräldrarna. Inte för byns bensinmack. Inte för klåfingriga politiker.  Inte för ”allt ska vara som förr” människor, vilka det finns gott om. Nordmaling är det senaste exemplet på en skoldiskussion som förs i falsett. Jag har skrivit det förr och skriver det igen. Har man en dyr skolstruktur slår det mot resurserna i övrigt, t ex stödresurser för barn med särskilda behov eftersom skolan inte har några sedelpressar. Flertalet föräldrar har barn som inte har särskilda behov. Föräldrar som har barn med särskilda behov får väldigt svårt att hävda sina barns rätt mot en hysterisk majoritet föräldrar som hävdar att de för allas talan. Ja vem vågar ha en annan åsikt i berörda byar?  Dyr skolstruktur med små byskolor slår mot de svaga eleverna men även mot elevernas valmöjligheter.

Specialresurser som behövs för elevernas val och för elever med särskilda behov får ofta tillbringa en betydande del av sin arbetstid med att köra bil till byskolorna. Skolan är till för att ge barnen bästa möjliga start i livet. Samarbetsförmåga är viktigt vilket kräver att man har åtminstone några klasskamrater att samarbeta med. Barnen bör ges möjligheter att pröva sina vingar och inte låsas fast i en glesbygd som lagbundet blir allt glesare oavsett vad man kan ha för uppfattning om det. Elevernas gymnasieval är inte någon munter läsning för glesbygdens bevarare.

Var barnen bor avgörs av barnens föräldrar. Väljer föräldrarna att bosätta sig i en glesbygdsby får det konsekvenser för både vuxna och barn. Det kan vara en god idé att försöka göra en prognos för hur byn ser ut om 15-20 år. Vad finns kvar då av skola, mack, butilk, ishockeyrink och annat.

Eleverna är inte något medel för att förverkliga vuxnas visioner om ”levande glesbygd”. Kommunens skola är medel för att förverkliga elevernas drömmar, visioner och möjligheter i framtidens samhälle.

I detta inlägg har jag inte berört avståndsproblematiken eller det förhållande att det är stor skillnad på byar som är ”förstäder” till större städer och byar som ligger 5 mil från ett kommuncentrum med 1500 invånare.

Kränkande politiker

Av , , 1 kommentar 5

 Det är inte särskilt ovanligt att politiker pratar skit om tjänstemän eller lägger sig i deras arbete på ett icke acceptabelt sätt. Jag behöver bara nämna kommunen Nordmaling för att åskådliggöra detta. Politikernas roll är att besluta om budget och målsättningar för verksamheterna. En hel del områden är lagstyrda och tjänstemännen fattar beslut eller föreslår beslut. I många fall beslutar tjänstemännen på delegation och då skall inte enskilda politiker springa omkring och ifrågasätta beslut och ställa till oreda. Med andra ord VAD som skall göras och vad verksamheten får kosta beslutas av politikerna. HUR saker skall utföras bestäms av tjänstemän som oftast har hög kompetens inom sina respektive gebit. Det hör till demokratins villkor att politikerna i styrelser och nämnder inte tillnärmelsevis har den kompetens som tjänstemännen har inom sina områden. Inom andra områden, t ex aktiebolagsstyrelser i börsnoterade företag, är kraven på kompetens hos styrelseledamöter mycket höga. De flesta har eller har haft uppdrag som VD.

En och annan politiker låter sin upphöjda ställning stiga sig åt huvudet och drabbas av hybris och lägger sig i allt och tror sig veta allt. Det kan ske på både låg nivå och hög nivå. På den höga nivån återfinns diverse obskyra diktatorer som orsakat stor oreda i världen på 1900-talet.

I både Nordmaling och Umeå kommer samma förklaringar. "Jag har väl inte, sådan är inte jag, jag har väl aldrig kränkt någon, som politiker har jag valts att bestämma så det så",  o s v o s v.

Jag vet inte detaljerna men i det som refereras i media känner jag igen mönstret.

Vilhelminapolitiken

Av , , 1 kommentar 16

 

I V-K 3 aug levererar professor Per Sjölander en tänkvärd analys av hur den kommunala politiken i Vilhelmina fungerar. I många stycken är analysen klockren. Han säger t ex "oförmåga att hantera komplexa samhällsproblem, konserverande värdesystem och en god portion självtillräcklighet".

Tyvärr så finns nog dessa egenskaper i högre och mindre grad i många små glesbygdskommuner av i dag. Vem har inte hört talas om självgodheten i Nordmaling eller omsättningen på chefstjänstemän i Dorotea t ex? Men Vilhelmina utmärker sig negativt t o m i den församlingen genom den konfliktlusta som finns hos några politiker. I stället för rim och reson försöker dessa politiker alltid få in "sista råsopen".

Eftersom tidningsmedia har abdikerat från bevakningen av kommunpolitiken i inlandet kan politikerna hålla på med sina "affärer" utan större risk att straffas i val. Den röstande allmänheten känner inte till hur psalmerna gått och politiker som "ställt till det" sitter kvar i sina positioner. I t ex Storuman sitter de politiker kvar som satsade 25 milj av kommuninvånarnas pengar på eget flyg i Gunnarn i 1½ år i trots mot staten. Kommunen förlorade naturligtvis den kampen. Det behövdes ingen större begåvning för att inse det. Nu gamblar samma politiker på elförsäljningsmarknaden med risknivåer på 10-tals miljoner. Kan man ha förtroende för sådana politiker som anser att våra surt förvärvade skatteslantar är riskvilligt kapital på marknader som politikerna i fråga inte begriper????

Klicka på länken nedan för att läsa Per Sjölanders debattinlägg.

http://www.vk.se/676509/kommunledningen-i-vilhelmina-bar-ansvaret-for-negativ-utveckling

Svindlande kommunala affärer i Vilhelmina

Av , , 3 kommentarer 5

Förvaltningsdomstolen har fastslagit att det var olagligt av Vilhelmina att låna 1 milj till Cloudberry Village. Det aktieköp på 3 milj i ett privat företag som kommunstyrelsen beslutade om var också olagligt. Beslutet skulle ha tagits av kommunfullmäktige.

Säkerhet för lånet på 1 milj var en toppinteckning i ett hyreshusbolag med fastigheter i Malgovik. Botteninteckningarna innehas av en affärsbank. Det skulle förvåna mig storligen om kommunens inteckning är värt ett enda öre om fastighetsbolaget skulle säljas på marknaden. Om nu inte "marknaden" är detsamma som det politikerstyrda VIBO! Kommunen ska ha tillbaka miljonen eftersom villkoren inte uppfyllts av låntagaren och nu återstår att se om några pengar kommer. Om inte vidtar den spännande fortsättningen som visar om kommunens inteckningssäkerhet har något värde.

Dessa affärer visar på ett problem som ofta finns i mindre kommuner. Problemet är kompetensbrist hos politikerna. Det är fråga om inte samma brister är grundorsaken till turbulensen i Nordmaling där man kanske också måste tala om brist på lämplighet för uppdraget. Kompetens och lämplighet är kanske olika sidor av samma mynt.

I Norge finns många kommuner på bara 1000 invånare och där måste kompetensbrist hos de folkvalda ofta orsaka problem. Rent definitionsmässigt. Flera kommuner i Norge satsade för några år sedan på värdepappersmarknaden i s k derivat. Man begrep naturligtvis inte vad man  höll på med och derivaten tappade större delen av värdet. Enbart den lilla kommunen Hattfjelldal på ca 1500 inv förlorade i storleksordningen 60 miljoner. Det var inga kommunala "lyckopengar" som inte påverkar kärnverksamheterna och därför får skola, omsorg mm i Hattfjelldal svälta ihop till politikernas svindlande affärer under många år. Som tur är hindrar lagarna i Sverige att kommunpolitiker spelar med skattebetalarnas pengar på värdepappersmarknaden men det är tyvärr tillåtet att slösa bort pengar på annat. Vad som är en aning pikant och penibelt i Norge är att även Helgelandskraft hade satsat och förlorat stora pengar på samma typer av värdepapper. Det får elabonnenterna säkert sota för framdeles.

Rocky och Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 7

Nordmaling får mig att tänka på figuren Rocky som av sin fästmö hade skickats till psykolog (terapeut) för att bearbeta sina relationsproblem. Terapeuten börjar med att fråga Rocky vilka människor han har problem med. Rocky börjar en uppräkning av alla idioter han har problem med och utbrister till slut. "Det är inte jag som ska sitta här hos dig utan hela jäv-a mänskligheten"!