Etikett: XL-bygg

Klia varandras ryggar

Av , , 6 kommentarer 13

I Pajala är kommunalrådet föremål för utredning om misstänkt mutbrott enligt nedanstående artikel. Det är nog inte bara i Göteborg som korruption förekommer. Kan vara minst lika vanligt i mindre kommuner vilket väl Uppdrag Granskning av en bygglovshärva visar. En Douglas som titulerar sig greve (ett ostmärke?), friherre eller vad det nu var för historisk relikt, fick bygglov på strandskyddat område och lånade samtidigt ut pengar till ansvarig politiker. Även här utreds eventuellt mutbrott.

I mera närliggande kommuner finns klara kopplingar mellan företag och politiker vilka beslutar att bygga butikslokaler åt stor butikskedja med värdeförlust för skattebetalarna på i storleksordningen 15 miljoner. Ett historiskt sett fullkomligt revolutionerande beslut som det finns anledning för riksdagspolitiker att granska om beslutet mot förmodan skulle befinnas lagligt. Var det så det var tänkt? Om inte bör lagen ändras!

En fundering. Glesbygdens fastigheter har mycket lågt marknadsvärde. Genast efter färdigställandet ligger t ex marknadspriser på villor i många orter på 15 % av kostnaden för den nybyggda villan. Utjämna priserna till den nivå som gäller i större städer skulle fordra gigantiska belopp. Ska politiker använda skattebetalarnas pengar för att upphäva dessa skillnader mellan byggkostnader och marknadspriser? För XL-Bygg? För IKEA? För Elgiganten? För ByggMax? För SCA?Och vad säger skattebetalarna om att bygga butikslokaler för stora affärskedjor i stället för att bygga ut fler platser i äldreomsorgen? Inrättas vårdplatser för dementa i butikslokalerna eftersom Storuman ser ut att ha för få platser i sin äldreomsorg??

Och vad säger konkurrenterna till XL-Bygg om att det företaget får storartad hjälp från kommunen? Mitt framför näsan! Vänskapskorruption?

Och vad säger den granskande journalistiken? Och vad säger forskarna vid Umeå Universitet om den ”uppfinning” som ser dagens ljus i Storuman? Experter i regional ekonomi borde ha något att fundera över.

http://www.svd.se/naringsliv/gruvkonkursen-i-pajala_4288607.svd?sidan=5

 

Tillägg. För den som vill veta mer om byggplanerna läs gärna mina bloggar 10 juni, 13 juni och 30 okt 2014.

Behov av boende för äldre

Av , , 2 kommentarer 14

Dagens omsorgsnämnd i Storuman blev min sista eftersom jag inte ställde upp i höstens val. Ärendena var de vanliga men ett ärende tycks återkomma med allt större tyngd och det är tillgången på platser i särskilt boende för äldre. En kö på 10 st äldre redovisades och dessutom finns många sökande under utredning av biståndshandläggarna. Risken är uppenbar att kommunen kan få betala straffavgifter framöver om kommunen inte kan erbjuda boende inom 3 månader till den som fått gynnande beslut på sådant. De här bristerna har kunnat förutses eftersom gruppen äldre-äldre växer och gruppen ifråga har allt större vårdbehov.

Hur handskar då kommunstyrelsen med dessa frågor? Hur ser den långsiktiga planen och de långsiktiga prioriteringarna ut? Ja det kan man fråga sig! Här satsas nu 17 milj (minst!) på att bygga butikslokaler för en stor byggkedja, XL-Bygg, med miljardomsättning. Måste vara fullständigt unikt i den kommunala världen! Om vi nu håller oss utanför Ryssland vill säga. Sådana beslut kommer huxflux som en blixt från klar himmel. Hur har diskussionerna förts om kommunens långsiktiga behov av lokaler för kommunens lagstadgade verksamheter? En bra gissning är att inga sådana diskussioner om prioriteringar har skett. Vad är viktigast? Snedvrida konkurrensen genom aktivt stöd till viss handlare genom att ta värdeminskning på mångmiljonbelopp eller att bygga boendeplatser för multisjuka äldre?

Storumans svindlande affärer

Av , , 18 kommentarer 61

Se till att omsorgen om barn, gamla, sjuka och drabbade får tillräckligt med pengar är inte så spännande. Nä då är det mer drag under galoscherna när man får spendera pengar på flyg och butikslokaler till stora kedjor. Det torde nu finnas ett fåtal i fullmäktige som var med på 1980-talet och byggde Fjällparken i Hemavan för 50 miljoner och sedan tvingades sälja för 5 miljoner. Förlust för skattebetalarna 45 miljoner. Om det skrevs det i länstidningarna. Det fanns t o m en redaktör i Storuman. Nu skrivs inga granskande reportage i länstidningarna längre

En annan svindlande affär var flyget i Gunnarn. Här skulle kommunen flyga i egen regi när staten inte ville bidra med pengar och upphandling längre. P g a mellanlandningar skulle resenärerna tjäna ca 5 minuter jämfört med att flyga från Vilhelmina eller Lycksele. Kalkylerade 0 – 4 miljoner som fullmäktige beslöt om 2008 (exklusive jag och 6 st andra självständigt tänkande ledamöter) visade sig bli mångfaldigt mer. Ändå ville många fortsätta in absurdum. Tomas Mörtsell (C) och Patrik Persson (C)  uppträdde närmast likt väckelsepredikanter under fullmäktiges förmiddagsinformation. Det var kväljande envägspropaganda från början till slut. Någon tid för diskussion hade inte anslagits. Vittnen hade inkallats från Umeå i form av någon från handelskammaren och ytterligare någon som kom från ”stora vida världen och VISSTE”. Dessa vittnen från ovan bedyrade att kommunen skulle gå under utan flyg i Gunnarn (dessa intjänade 5 minuter!!) och blomstring och befolkningstillväxt väntade om kommunen slantade upp ytterligare mångmiljonbelopp för eget flyg. Väckelsepredikan fungerade och det flögs ett drygt år till. Nu var vi uppe i en kommunal kostnad på 25 miljoner för 1½ års flyg. Kommunen hade dammsugits på pengar och verksamheterna sparade på engångshandskar och blöjor. ÄNDÅ var det här spenderargänget med guldbyxorna beredda att fortsätta vansinnet.Och det var på håret att det hade blivit så men stoppades tack vare att Socialdemokraterna äntligen satte ned foten. Efter fullmäktige startade en hysterisk cirkus där förlorarna inom M, C och FP ville begära misstroendevotum mot kommunalrådet Gunilla Lundgren, S dåvarande ordförande. Av det blev dock inget tack och lov. Slutresultat: Minst 25 förlorade miljoner och kommunens likviditet i botten. Nu 2014 har verksamheterna släpat ihop till en hyfsad likviditet igen.

Vad göra då? I stället för att bygga ut demensvården, bygga badhus, bygga ut för Glesbygdsmedicinskt Centrum, bygga trygghetsboenden för äldre mm kommer man på en lysande idé. Kommunen MÅSTE (ja så uttrycker sig faktiskt kommunalrådet Mörtsell i skrift) bygga nya butikslokaler åt den stora bygghandelskedjan XL-Bygg. Det tillhör alltså välfärden i Storuman att hjälpa stora byggkedjor med miljardomsättning att bygga lokaler. Byggkostnaden anges till 17 miljoner (som torde kunna bli betydligt mer) och marknadsvärdet är genast efter färdigställandet kanske en tiondel av 17 miljoner, alltså 1,7 miljoner. Vi skattebetalare är simsalabim 15,3 miljoner fattigare.

Vad jag vet finns inte något nytt statligt påbud att fattiga glesbygdskommuner skall ansvara för byggandet av butiker som säljer cementblandare, bilar, klänningar eller skor. Kommunernas uppgift är att svara för välfärden, vård, skola, omsorg mm. Svårt fatta??

Det normala vid byggande av butikslokaler och liknande är att kommunen iordningställer ett område, t ex Entré Storuman med gator, VA mm, och säljer tomter till företag som vill etablera sig där med tänkt verksamhet. Ett sådant erbjudande måste annonseras ut så att alla har samma möjlighet att vara med. Och ännu har inte fullmäktige tagit något beslut om finansiering av kostnaderna för iordningställande av hela området Entré Storuman!! Hur kan man då lova XL-Bygg någonting överhuvudtaget? Är den nya stilen i Storumanpolitiken att bygga hus genom att börja med taket? Kommunen ska avhålla sig från ryggdunkningspolitik!

Bankerna vill inte riskera sina sparares pengar på byggprojekt som tappar 90 % av sitt värde genast byggnaden är klar. Varför i fridens namn skall vi skattebetalare ställa upp med riskkapital till dylika förlustprojekt?

Skandalen SEKAB och kommunpolitiker

Av , , Bli först att kommentera 22

Uppdrag granskning hade festföreställning när Elvy Söderström, kommunalråd i Örnsköldsvik, försökte slingra sig undan ansvar för att låtit sig grundluras av SEKAB:s ledning. I samma båt, fast mindre nedlastad, sitter många andra kommuner i Norrland vars politiker genom engagemanget i SEKAB svindlade skattebetalarna på hundratals miljoner. På onsdag kväll kommer visst en uppföljare i SVT som borde bli intressant.

Kommunpolitiker har en osviklig förmåga att syssla med annat än huvuduppdraget, som är skola, omsorg och en del annan service till sina invånare. Storumans kommun är väl för liten för att intressera Uppdrag Granskning och andra media men under årens lopp har massor med miljoner försvunnit upp i världsrymden.

1. Tärna Fjällpark i Hemavan – 45 miljoner. (Nu försöker man dessutom jäklas med nye ägaren).

2. Borga bort ett större antal miljoner på hyreshus i bondbyar. Att bankerna inte ville låna ut pengar skapade inga vibbar i politikerhuvudena.

3. Start av elhandelsbolaget Storuman Energi på 1990-talet som säljer el till hela Sverige med inte ringa affärsrisker. Här har kommunen skyfflat in pengar med jämna mellanrum. Senast skulle kommunen täcka en förlust på 16 miljoner tillsammans med den andra hälftenägaren Helgelands Kraft. Kommunledningen borde inför valet redovisa för skattebetalarna vad avyttring av aktierna, som Kommunfullmäktige beslutat, kostar. Om Storuman Energi vill öka försäljningen uppstår motsvarande rörelsekapitalbehov som ägarna, bl a kommunen, förväntas ställa upp med. Varför inte avyttringen av aktierna sätter igång beror naturligtvis på att då avslöjas ansvariga politikers rentvättade halsar. Till förlusten av satsade mångmiljonbelopp sitter kommunen med borgensåtaganden upp till 30 miljoner hos Norpol som är det ställe där köp och försäljning av el sker. Fullständigt oanständigt av kommunens politiker att fortsätta denna cirkus.

4. Kommunalt flyg i Gunnarn kostade under enbart 1½ år 25 miljoner. Ändå var det på håret att kommunfullmäktige beslutat fortsätta med vansinnet. Jag har ännu inte mött en politiker som rodnat när penningbränningen kommer på tal.

5. Det senaste i cirkusen är beslutet att bygga en butikslokal för 17 milj åt en butikskedja inom byggvaror, XL-bygg. Och detta i en centralort där alltfler butikslokaler gapar tomma. Det ingår inte i det kommunala uppdraget att bygga butikslokaler åt visst företag i kapitalvarubranschen.  Vi har behov av nytt badhus, trygghetsboenden för pensionärer, utbyggnad av Vårdcentralen för Glesbygdsmedicinskt centrum, Kulturcentrum i Tärnaby, rationalisering av äldreboendebeståndet i östra kommundelen,  utbyte av gamla VA-ledningar etc etc. Men vad gör man istället? Jo, bygger butikslokaler åt en stor butikskedja! Man tar sig för pannan. Hur socialdemokraterna kunde gå med på detta är en gåta. Kanske förklaringen dyker upp EFTER valet i höst

Nu stundar val. Nya namn finns högt upp på listorna men en god prognos är att samma gubbgäng som ställt till med ovan nämnda tokaffärer kommer att dominera kommunpolitiken även kommande valperiod. Gamlingarna på våra boenden får väl dra åt svångremmen ytterligare ett snäpp?