Umeås Bästa fasad på Nannabad – sämsta innehåll och egentligen ogiltigt!

 Umeås Bästa fasad på Nannabad – sämsta innehåll och egentligen ogiltigt!

Den slutsatsen är enkel att dra efter VK:s redovisning idag av Nannabadplanerna. Nu ansvarig "badchef" Bertil Hammarstedt säger att Byggnadsnämden hälsat att fasaden "måste ha ett tilltalande utseende", särskilt den mot ÖK.

Så bilisterna som ska trafikera Östra Kyrkogatan ska ha något fint att titta på, det är budskapet från Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren med kollegor. Och visst, med den ökande bil- och busstrafik ett äventyrsbad genererar med långa köer och väntan, är det kanske bra med något som tilltalar att titta på.

Men bästa fasaden hjälper inte upp det Nannabad som planeras med det sämsta innehåll som blir efter alla badutredningar, stadsutvecklingsvisioner, privata aktörers försäkran och nu ett kommunalt badbolags påståenden.

Det sämsta är att det blir för litet, äventyrsdelen, 50:ans bassängrum, omklädning, mm, så litet att hela ytan är knappt större än dagens simhall på Haga/Gammlia från 1970 med kommunens då 70 000 invånare, nu 115 000 och än mer sedan, plus besökare som också ökar. (Det känns nästan som tjänstefel att inte inse litenheten).

Plus att det inte finns utvecklingsutrymme, självklart i övriga Sverige i bad- och simbyggande, avsaknat utrymme som omöjliggör de största simtävlingarna sommartid då det måste finnas utemiljö före och efter loppen. Denna oinsikt vittnar om en okunnighet i den politiska appararen som är pinsam för ett Umeå som Vill Mer.

Så hur man än vrider och vänder på detaljer inne i bad- och simdelen får Umeå det sämsta i förhållande tlll vad som finns nu och framtidens befolkning och besökande här. Veronica Kerr, KD:s gruppledare som i december i fjol i fullmäktige hade interpellation om bl a för liten äventyrsdel, får ingen större som hon krävde för att godkänna Nannaplanerna.

Alla som trodde på stadsutvecklingsprojektet (inte jag) om "guld och gröna skogar" med kommers ovanpå bassängerna och som skulle medfinansiera hela "Badpalatset" (från 2014-ansökan), blev grundlurade.

Först åkte bassängerna upp några våningar (så att badkonsulten höll på att hoppa av, enligt egen utsago).

Sedan åkte dessa ner i bottenplan då kommersen uteblev (väntat enligt handelns företrädare) och parkeringsvåningar ovanpå bad- och simdelen.

Så helt plötsligt tog kommunen av de privata aktörerna badplanerna, det dom inte lyckades med, och som "tack" får dessa fortsätta med annat i det halverade och misslyckade stadsutvecklingsprojektet.

För att därefter Umeåpolitikerna hastigt beslutade om att bilda kommunalt badbolag och själva bygga och driva ett Nannabad, nu med P-huset intill, så att Badutredningens förslag om hela kvarteret för badare/simmare, m fl blev bara hälften. Men ändå ska man klara den ekonomi med besökare som gällde för dubbelt så stort utrymme.

Allt detta är egentligen ogiltigt, det ursprungliga beslutet om ovan stadsutveckllingsprojekt har fallit och då ska helt nytt beslut tas om någon XX ordning ska råda i en kommun. Men trixande med avtal och vridande till "privat" kommunbolag och advokatgranskning som hemligstämplats, har lett till nu pågående planer.

"Lagt kort ligger" Så svarade kommunalrådet Lennart Holmlund (S) mig igår i ett svar på kritik mot Nannabadplanerna och det sämsta läget.

"Det finns inga krav på utställningar av programhandlingar varken för bad eller någon annan byggnad i kommunal regi:, skrev han också, vilket gör att kommunen har sämre öppenhet än de privata aktörerna, vars förslag ställdes ut i detaljplaneprocessen och i Glashuset förra sommaren, samt redovisades på hemsidan så fort något nytt fanns.

Så även där borde kommunens Nannabadplaner vara ogiltiga genom att inte ha samma öppenhet och inte heller följa mottot "Open Source" i kulturhuvudstadssatsningen.

Lagt kort ligger, därmed basta, blir slutsatsen av ett bad som ska ges "tilltalande fasad" för bilister men sämsta innehållet i ett stadsutvecklingsprojekt som havererat och en planering som borde ogiltigförklaras.

Slutligen, hela Nannabadprojektet eller senare ett Nannabad sjunker ändå till slut pga ekonomin genom det sämsta innehållet och traifkomöjliga läget.

Så det blir då till att börja tänka på vad kan göras i stället av ett oattraktivt bad, och sedan se var badhus/simhall/simarena passar bäst i ett växande Umeå. Det blir utmaningen för oss som vill Umeå Bästa..,inte det sämsta som umepolitiken nu är på väg mot.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.