Umeås Bästa fås inte med 70+1 brister för Nannabad/50:a utan ger Umeå Förlorar!

Umeås Bästa fås inte med 70 brister för Nannabad/50:a utan ger Umeå Förlorar!

Detta är min 70:e blogg sedan 20/4 i år om de "omöjliga" Nannabadplanerna som nedan beskrivs med 70 olika brister/misstag/nackdelar. Den 71:a och nu allvarligaste bristen är bristen på en budget från Umeå Badbolag AB för halvmiljardsatsningen.

Ja, det är så, badbolaget drog utan styrelsebeslut igång anbudsgivning för projektering och är nu igång med den utan att redovisat någon budget för investering, drift, bidrag, intäkter, föreningssubvention, etc nödvändiga för att veta om det "går ihop" idag och för framtiden!

Detta visar att Nannabadplaneringen är en "ur hand i mun"-planering. Då är det inte svårt att hitta 70 + 1 brister, det är som en resa i främmande landskap där man aldrig kan simma lugnt, upplevelserna blir allt häftigare, äventyren inte har något slut och man är ute på djupt vatten hela tiden, nu snart i sex år sedan Nannalägesbeslutet i januari 2007.

1. Oförberett beslut 2007 med oinformation till gruppledare som "togs på sängen".

2. Nannabad/50:a emot Badutredningens inte till Nannakvarteret för äventyrsbad/50:a.

3. Privata aktörers förslag hälften av badutredningens.

4. 50-metersbassäng som ej klarar alla SM-tävlingar.

5. Ingen separat hopp/djup-bassäng.

6. Bara en nyttjare, en simklubb med i privata aktörers planering.

7. Ingen utemiljö intill, nödvändig vid träningsläger/tävlingar.

8. Inga utvecklingsytor för utbyggnad, självklart i övriga Sverige.

9. 50:a med bara en möjlig fönstervägg (som dras för pga insyn och ger bunkerkänsla)

10. Inga undertakytor för uppvärmning och nervarvning.

11. Risk för att P-hus-ytor måste användas för uppvärmning/nervarvning.

12. Litet äventyrsbad, ifrågasatt av politiker och allmänhet.

13. Risk för mindre 50:a pga lekaktiviteter i del av 50:an.

14. Risk för kollissioner mellan djup/hopp och simmande pga samma bassäng.

15. Större olycksrisker med djupdel i 50:an än utan.

16. Inte bra med utrymningsvägar ut bland trafik och P-hus.

17. Sämre luftmiljö pga ökande person- och busstrafik av äventyrsbad och skolbad/simskolor.

18. Inga ekonomiska kalkyler redovisade inför badbolagsbildande.

19. Ingen färdig ritning att ta del av efter snart sex år sedan beslut.

20. Ingen utställning planerad av badbolags ritning.

21. Detaljplaneprocess borttrixad med hänvisning till 64 år gammal detaljplan (1948).

22. Projektör ägare av möjlig driftsoperatör ger konkurrensfördel och risk för jäv.

23. Inga andra idrotter att samverka med, självklart tidigare och i andra städer.

24. Felberäkning av busstrafik genom felaktig bedömning av förhyrda skolbadbussar.

25. Dyrare bad/simbesök pga P-husavgifter, inte vanligt i andra lägen för idrotter.

26. Farligare trafik för cyklande/gående till och från pga centrumläge med trafiken.

27. Hot mot simklubb om inget Nannabad så inget bad och ingen 50:a.

28. Felaktigt räknade ytor för äventyrsbad, påstods större, var mindre i kommunförslag.

29. Oro för objudna gäster vid öppen och varm simhall i centrum vid bussterminal.

30. Risk för vaktbolag för kontroll av vilka som får gå in.

31. Risk att föräldrar drar sig för att låta sina barn/ungdomar bada då.

32. Risk för inga fönster pga insyn utifrån med bad intill gator/trottoarer och mycket folk.

33. Bad- och simanläggning som inte syns på håll (självklart förr och i andra städer).

34. Fritidssidan (förvaltning och politiker) ej med under hela planeringstiden, tills nu.

35. Aldrig gett campus/IKSU-läge chans till utredande och jämförelse.

36. Nannabadläge för bara 10 procent i Västerbottensnytt-undersökning.

37. Nannabadläge minst önskat av företagsorganisationer i Umeå.

38. Nannabadläge emot simsportens 1.a-handsalt. på Nolia/Dragonfältet.

39. Nannabadläge nej i PLU-beslut 2006 (Kajen och Nolia fick utredas).

40. Inga ritningar visade för Svenska simförbundet för yttrande, hittils.

41. Simförbundsnej till alla SM enl. information av ritningar via medier.

42. Bara 8 banor och 21 m bredd ger mindre flexibilitet/nyttjande än 10 banor/25 m.

43. Avbrytande för privata aktörer utan motivering, ekonomiförklaring håller ej.

44. Advokatgranskning av avtal sekretessbelagd.

45. Beslut förr om ej kommunplanerat bad.

46. Sedan beslut om privata aktörer för att slippa bygga självt i kommunen.

47. Nu kommunbolagplanerat utan upprivet tidigare beslut.

48. Inga alternativintäkter för Nannakvarteret vid eget bygge, kanske uppåt 100 mkr.

49. Ingen debatt eller beslut i kommunfullmäktige om alla ändringar.

50. Inget fullmäktigebeslut om läget utifrån Badutredningens (2005/2006) alternativ.

51. Ingen politikkritik mot bad på ovanplan.

52. Politikkritik först när det åkt ner till bottenplan.

53. Politiktro på kommers i Nannabad emot handelsföreträdare uppfattning.

54. Politisk insikt om ingen kommers när handeln inte visade intresse för Nannabadläge.

55. Inga redovisningar från politiker av fördelar med Nannabad med 50:a.

56. Minskad, troligen ingen, möjlighet till Simuniversitet för Nannabad.

57. Nannabad emot folkopinion enl. folkröstning på vk.se, se…

58. Viktigare för politiker uppfylla 2014-ansökan om Badpalats än bra badläge.

59. Trafik-, luftmiljö- och olycksrisker minskar attraktion och ekonomi.

60. Ingen studie med analys gjord av bil- och busstrafik för bad/simning i på Nanna.

61. Toppar i badbesök samtidigt med toppar i centrumbesök motverkar varandra.

62. Nya simskolor i gamla och nya bad minskar efterfrågan i Nannabad.

63. Nytt stort gym på Konstnärligt campus ger svårigheter för gym i Nannabad.

64. Inget av spa-satsningar med bastuland, etc nymodigheter i Nannabad.

65. Äventyrsbad med mindre utrymme än i Ö-vik och Sundsvall.

66. Äventyrsbad i nordligt läge och mot P-hus, estetiskt illa planerat.

67. Gruppledarstyrt Nannabeslut emot fritidsnämnd/förvaltning som självt tiger utåt.

68. Simföreträdare uttalat att man inte får önskeläge/bassäng, Nanna-50:a politiskt beslut.

69. Inga ekonomiska kalkyler med försäkranden för simsporters föreningar.

70. Enväldigt bestämt gammaldags Badhus emot badutredning/opinion i stället för framtidsinriktad Simarena som följer simriktlinjer och umebors önskan.

71. Se ovan ingress, 72, 73 o s v med var och ens kritik mot Nannabad/50:a i Umeå.

Alla dessa problem, emot folkopinion och ingen framtidsmodell ger Umeå Förlorar!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.