Umeås Bästa beslut 1/3: Nannabadplaner stoppas av detaljplaneutredning för trafikinfarkter/P-problem

Umeås Bästa beslut 1/3: Nannabadplaner stoppas av detaljplaneutredning pga trafikinfarkter/P-problem. Detta visar  det detaljplaneunderlag som presenterades för Näringslivs- och planeringsutskottet (NP) för ett år sedan, 22/11 2011. (Del 2/3 och 3/3 i kommande bloggar). Se även bilderna längst ner som bekräftar varför trafiken stoppar badplanerna.

Så här stod det bl a:

"Det finns i dagsläget en kapacitetsproblematik på Östra Kyrkogatan avseende fordonstrafik." "Målsättningen är således att fordonstrafik även ska minska på Östra Kyrkogatan och därmed ska kapacitetsproblem som kommenteras i samrådshandlingen dämpas."

"En trafikanalys har genomförts för främst Östra Kyrkogatan. Den visar att trafiksystemet har ett kapacitetstak för södergående trafik på Östra Kyrkogatan någonstans mellan 10 till 15 procent mer trafik än i dagens läge."

Analysen som gjordes av ett konsult företag säger här:

"Den nya exploateringen medför en trafikökning med ca 25 procent på Östra Kyrkogatan jämfört med dagens läge. Då analysen tyder på att gatan inte tål mer än 10 till 15 procent mer trafik måste den allmänna trafiknivån minskas med ca 15 till 20 procent fram till år 2020."

Någon minskning blir inte möjlig med 1 000 – 2 000 besökare per dag i ett Nannabad med de flesta i bilar (visar erfarenheter på andra orter) och nu också med ett Ikea som ger mer genomfartstrafik på ÖK.

Beslutet borde ha varit enkelt för NP-politikerna, stopp av Nannabadplanerna. Men så skedde inte, Tjänstemännens slutsats "Förslag till lösningar presenteras dock ej på ett tillfredsställande sätt och en rad frågor återstår som måste klargöras innan utställning.", antogs inte.

I stället kom nästa punkt på NP-mötet, att bilda bolag via INAB, Infrastrukturbolag AB för att planera för ett Nannabad, inkl äga.

Men det går inte att gömma undan problemen, de måste upp på bordet till slut, även på Länsstyrelsenivå. Bildmässigt syns biltrafikökningen i nedan bilder en lördag i november i år vid korsningen ÖK-Nygatan. Notera också att grusplanen är fylld med cirka 200 bilar och P-huset Nanna är fullt.

Och än finns inget Nannabad som enlligt studier har behov av 200 bad- och simbilar i genomsnitt och än mer vid toppar. Det blir svårt att komma till ett Nannabad eller får andra stadsbesökare svårt med parkering varför de senare då far annanstans. Eller väljer badande/simmande badhus/simhall/äventyrsbadande (Holmsund har ju) där det finns parkering.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.