Umeås Bästa sim-SM-miljö har uteområde och är miljösäker (trafik/luft) – men Umeå får ej SM i Nannabad vid nya miljökrav från Sv. Simförb.

Umeås Bästa sim-SM-miljö har uteområde och är miljösäker (trafik/luft) – men Umeå får ej SM i Nannabad vid nya miljökrav från Svenska Simförbundet.

I fredagens (10/1) UB-blogg skrev jag om det Svenska simförbundet anser behövs vid nya simhallar/simarenor. Under rubriken Utveckling står bl a "Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas", helt enkelt ytor för utbyggnad.

I praktiken handlar det om utemiljö intill som kan användas för solande, rekreation och uteaktiviteter samt för uppvärmning och nedvarvning vid tävlingar plus träningsutrymme utomhus vid träningsläger och hemmaträning.

Nedan två bilder visar från inne-50:or med utemiljöer, Valhallabadet i Göteborg (t v) och Eriksdalsbadet i Stockholm (t h). Och vid Umeås nuvarande badhus/simhallar är det likadant.

Det är så självklart i Sverige att det inte behövs särskilda anvisningar från Simförbundet eller regelverk i kommunerna för att det ska finnas uteområden bredvid simhallar.

Men nu med inga sådana utemiljöer i Umeå för ett Nannabad med 50-metersbassäng, behövs ändå tydliga riktlinjer. Här kan då Svenska simförundet utöka sina annars så utförliga rekommendationer på www.simarena.se för bra och för SM godtagbara simanläggningar, nu om trafik- och luftmiljö.

Dessa miljöaspekter gäller för säkra till- och frånfarter, trygga gång- och cykelvägar samt frisk luft i utemiljö intill simarenan.

Ett förslag till Svenska Simförbundet kan vara följande:

För bättre simmiljö i nya arenor  och villkor för mästerskapsarrangemang, svenska och internationella, behövs

* Tillräckligt med uteområde intill/omkring anläggningen beroende på status/storlek på mästerskapstävlingen

* Trafikmiljö som ger trygga och säkra kommunikationer till/från anläggningen

* Luftmiljö för hälsosam vistelse utomhus i samband träning/tävling i anläggningen

Sedan kan dessa allmänt hållna rekommendationer kompletteras med anvisningar i bild, text och fakta i övrigt (gränsvärden av olika slag), så att det blir tydligt för planering i tidigt stadium och enkelt för simklubbar/förbund/organisationer att kontrollera om detta följs.

För ett Nannabad i Umeå räcker det att se nedan kartbild över Nannakvarteret (förr kv. Gymnastiken) från

* detaljplan 1948 (som Umeå kommun vill ska gälla för en 50:a som ska klara långt efter 100 år därefter, 2050 och senare) och

* bild på den närmaste större utemiljön, busshållplatserna vid Vasaplan,

för att inse att Umeå då aldrig kommer ifråga för några SM eller andra tävlingar Svenska Simförbundet sanktionerar.

Så därmed blir valet enkelt för simklubbar i Umeå och länets idrottsförbund,

att avvisa Nannakvarteret som plats för en 50×25:a, om önskan/planer finns för SM-tävlingar där

och då också enkelt för Umeås politiker att sätta punkt för nuvarande simplaner på kv Nanna om politiken tänkt sig mästerskapstävlingar till Umeå i framtiden.

Nedan bild, t v, visar med övertydlighet för detta därmed omöjliga Nannaläge utan uteområde och vid nya miljökrav för SM med alla trafikfarligheter omkring.

På campus (bilden t h) däremot får man uteområde samt säker trafik och bra luftmillö, så att här kan då alla slags simtävlingar arrangeras. Självklart vid simplanering förr i Umeå och i övriga Sverige idag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.