Umeås Bästa badsanningar ger inga glada miner med enkelriktad ÖK, byggupplag, överklagningar och Nannastopp (uppdaterad)

Umeås Bästa badsanningar ger inga glada miner med enkelriktad ÖK, byggupplag, överklagningar och Nannastopp (uppdaterad version).

UPPDATERINGEN

handlar om när ett Nannabad kan stå klart. På Umeå Badhusbolags hemssida ges två versioner, våren 2015 och slutet 2015.

Klart våren 2015

Byggtiden uppskattas till cirka 1,5-2 år och badhuset beräknas vara klart i slutet av 2015.

Idag i VK påstods att det sagts sommaren 2015. Vore nog bra med en bestämd uppgift. Och sedan är frågan om badkonsulterna tagit med det som finns i denna blogg?? Som överklagningar t ex.

Dessa "inga glada miner" av kroppsspråk på några styrelseledamöter i badbolagsstyrelsen visar denna bild från presskonferensen i november i fjol när Nannabadförslaget då redovisades, fotad på datorn.

Längst t v ser Vänsterpartiets Lasse Jacobson allvarlig ut, troligen för att han som Tekniska nämndens ordförande vet om trafikproblemen och där hans fögderi Gator- och parker i detaljplaneyttrande ger skarp kritik tör rafikalstrande anläggningar (som ju ett Nannabad blir).

Bekymrad verkar Moderaternas Anders Ågren, tredje fr h, möjligen för att hans motion från 2004 om att bygga ny simhall på Noliaområdet hade varit så mycket bättre och då hade Umeå haft nytt för bad/simning redan 2008, för fem år sedan. 

ÄVENTYRSBAD BYGGS UTOMLANDS INTE I CITYKÄRNOR

Centerpartiets Mattias Larsson lyfter handen och kanske berättar om sin äventyrsbadresa med andra politiker där man fick se att sådana bad utomlands byggs inte i citykärnor med trafikproblem utan i motsvarande handelsområden med lättare framkomlighet för bilar/bussar.

Socialdemokraternas Lennart Holmlund och badbolags-VD:n Bertil Hammarstedt visar inte heller glada miner och inte VK:s reporter Anders Brodin som av någon anledning hamnat mitt bland politikerna (han har förklarat att han var där först och de övriga kom och satt sig runt om honom).

AVSTÄNGDA GATOR OCH BYGGUPPLAG

Och inte blir det gladare miner av den påverkan som kan bli under en byggtid. Se nedan bilder från Kultutväven vid kajen med stora utrymmen för byggupplag, mm, runt bygget och avstängda gator. När ansvariga politiker tänker hur det då blir på och kring Nannakvarteret, då förstås ovan ledsna miner bättre.

Och för kvarteret inttill Nanna, kv Mimer med en mindre tillbyggnad av Mimerskolan för hotellplanerna där, beskrivs de "små" problemen där med:

Största störningarna under byggtiden förväntas bestå av buller och eventuell damning för närboende. Vidare kommer ett ökat antal tunga fordon med transporter till och från byggarbetsplatsen belaste de närliggande gatorna. Detta kan möjligen begränsa framkomligheten längs berörda gatuavsnitt.

ÖK ENKELRIKTAS, BUSSGATA STÄNGS AV OCH NANNABADSTOPP

ÖVERSATT till kv Nanna innebär det att ÖK måste enkelriktas, kv Mimer bli byggupplag och/eller nya bussgatan på V:a Kyrkogatan stängas av. För det behövs mycket utrymme för att säkert klara ett bygge på hela Nannakvarteret i flera våningar. 

Men inte nog med det, efter ett badbygge kan trafikmiljökraven tvinga fram en permanent enkelriktning av Östra Kyrkoggatan, vilket också syns i konsultrapporten som Västerbottensnytt hade reportage om och Trafikpropp på ÖK. Se nedan bild t v idag och t h en skiss för framtiden, läs mer under den.

Skissen har i mitten in- och utfart av ett P-hus ovan på Nannabad och pilarna på ÖK har enkelriktning, vilket också nämns som alt. för att minska trafiken och klara miljömålen. Att sedan äventyrsbad, 50:a, m m, är trafikalstande som Gator och parker i kommunen varnar för, stärker omöjligheten för ett  badbygge och ger då Nannabadstopp. 

 ÖVERKLAGNINGAR – MILJÖUTREDNING – BYGGNADSNÄMNDEN

Såvida inte dessförinnan överklagningar från berörda intill, eller från myndighetshåll kommer, t ex genom den "frivilliga" miljöutredning som Byggnadsnämnden i Umeå kommun utlovat för att man använder en 65 år gammal detaljplan (1948) och måste uppdatera för vad som nu gäller, se nedan uttalanden från ordföranden Åsa Ögren och en vice ordförande, Örjan Mikaelsson.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.