Umeås Bästa stadsplanering för nytt på kv Nanna har höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet, ej för Nannabad enl bilder och krav.

Umeås Bästa stadsplanering för ny bebyggelse på kv Nanna har höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet (se umea.se/byggnadsordningar), ej Nannabad, enl bilder och krav, ett Nannabad nere t v och som en skolåda väsensskilt arkitektoniskt och konstnärligt från äldre byggnader intill, Gymnastiken, Mimerskolan och bostadshus efter ÖK.

För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.

Nanna byggnadsordningar

Så här säger Byggnadsordningar om förhållningssätt för ÖK och kv Nanna, där Nannabad inte platsar

  • Östra Kyrkogatan är en vacker gata kantad av parker och några av stadens mest framträdande byggnader. Denna karaktär bevaras och utvecklas.
  • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utmed gatan; vårdas och underhålls i samråd med antikvarisk expertis.
  • Ny bebyggelse utmed gatan ges en placering och utformning som stärker gaturummets och befintliga bygg-naders värden.
  • För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.
  • Gaturummets kompletteras med grönska där sådan saknas. Det senare gäller framför allt gatans västsida motkvarteret Verdandi.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.