Umeås Badbygge stoppas av KF om badbolaget gör som kommunala bolag i Skåne, planerar/beräknar och fullmäktige avgör investering/drift samt väljer idrottsläge.

Umeås Badbygge stoppas av KF om badbolaget gör som kommunala bolag i Skåne, planerar/beräknar och fullmäktige avgör investering/drift samt väljer idrottsläge.

I Ystad ser man till att placeringen är i idrottsområde, se här. i Umeå har man cityläge utan utemiljö. Här ur tidning.

I Ystad togs första spadtaget till en ny simhall i september. Simhallen ingår i en sportanläggning med plats för bad, handboll, bowling och andra inomhussporter. Den nya sporthallen är den enskilt största investeringen i Ystads kommuns historia och badet invigs sommaren 2014.

Och P-behovet står fastighetsägaren för, även för cykel-P, vilket badbolaget i Umeå inte utrett för bygglov, så man vet inte om det räcker och kommer att fungera för ett Nannabad. Så här skrivs om Ystad.

Parkeringsbehovet för både bil och cykel är fastighetsägarens ansvar och bygglov bör sökas i samband med byggnationen av simhallen.

I Sjöbo i Skåne har man ett kommunalt bolag (som i Umeå, men i ett bostadsbolag som Bostaden) Sjöbohem. Se här tidningsartikel.

Simhallen beräknas kosta 127 miljoner kronor att bygga, och kommunala Sjöbohem har nu gjort en så kallad partnering-upphandling. Det innebär att man handlat upp ett företag som ska planera bygget tillsammans med Sjöbohem och sedan genomföra det, om kommunfullmäktige inte sätter stopp för planerna nästa år.

Således, man upphandlar ett företag och sedan avgör kommunfullmäktige. Se mer här

I upphandlingen frågade inte Sjöbohem vilket företag som skulle kunna bygga simhallen billigast, eftersom detaljerna kring bygget ännu inte är klara, utan man ville hitta det företag som ansågs ha bäst förutsättningar att både projektera och bygga en simhall.

I kontrakt mellan Sjöbohem och byggföretag bestäms plan för utseende och innehåll-

När den är klar ska en mer exakt summa för badhusbygget presenteras. Den summan ligger sedan till grund för Sjöbo kommuns driftskostnad för badet, eftersom kommunen ska betala hyra till Sjöbohem för lokalen. Om kostnaden blir, som planerat, 127 miljoner räknar kommunen med en årlig kostnad på 13,5 miljoner.

Sedan blir detta ett beslutsunderlag som kommunfullmäktige får ta ställning till, liknande som det står i Umeås badbolags bolagsordnings § 5, men inte gjorts här utan har med överytor, nya ritningar och utan driftskostnadsbudget satt igång badbygge, tvärtom hur kommunalt bolag gör i Sjöbo! 127 mkr och 13,5 mkr/år, översatt till Umeås tre ggr dyrare investering ger 40 mkr/år om driften följer samma fördyring. Och så här avslutas artikeln i Sjöbo:

Om både fullmäktige och Sjöbohems styrelse ger klartecken, ska det första spadtaget till nya badhuset tas om ungefär ett år – strax innan valet 2014.

Så nog är det dags för Kommunfullmäktige i Umeå att snarast besluta om samma noggranna tågordning och samma noggrannhet i underlaget, samt också för ekonomin och hur detta dyrare slår mot andra investeringar och driftsbehov i kommunen. Därför borde Kommunstyrelsen innan nästa KF i slutet på januari 2014 sammanträder, ta timeout på byggandet omgående och ersätta entreprenörerna för stillastående tills definitivt beslut tas i KF.

Som med stor sannolikhet blir ett stopp genom fördyringar med 100 mkr och driftsökning på 3-4 mkr/år som tillsammans med nuvarande driftsberäkning 30-35 mkr/år (dvs mot 40 se ovan om Sjöbo) inte kan finnas utrymme för; det tjänstemanna-ledningen insåg med att skjuta på Nannabad i två år i stålbadsförslag i våras, men kommunledningen blundade för.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.