Umeås ”Bad-VD” Hammarstedts halkolycka och ”så går det när de inte sandar” kan leda till stopp av Nanna-badbygge som ersätts med bostäder om politiken vill Umeås bästa.

Umeås ”Bad-VD” Hammarstedts halkolycka och ”så går det när de inte sandar” kan leda till stopp av Nannabadbygge som ersätts med bostäder om politiken vill Umeås bästa.

När Bertil Hammarstedt var en av de ansvariga i Badutredningen och våren 2006 lämnade slutrapport var budskapet ett inte (med fet stil) för bad med 50-metersbassäng på just kv Nanna. Anledningen var för trångt. Näringslivsutskottet godtog detta och beslöt utreda de återstående alternativen, Kajen och Nolia.

Kajen övergavs pga folkopinion och bara S och FP för. Nolia övergavs av S och Noliastyrelsen för att Moderaterna inte skulle vinna poänger med sitt 1:a-handsalternativ. Men i stället för att börja om, utreda vidare, t ex också syna campusläge vid IKSU simhall, gick samma politiker mot sitt bättre badvetande och valde negativt, dvs Nanna för att ingen förordat det tidigare och nu för sju år sedan.

”Tänk om” var en kommentar på vk.se angående Hammarstedt halkolycka och som löd:

Hög tid att avblåsa badhusbygget och använda de sparade pengarna till att göra de saker som en kommun skall göra som att – sanda – snöröja – tillhandahålla latrintunnor till stadens hundägare – sköta åldrings och barnomsorgen och några andra självklara uppgifter för en modern kommun.
Fundera på det Bertil under din sjukhusvistelse och berätta sedan det rätta för Lennart!

Om Umeå Badhus AB:s politiker Lennart Holmlund, Marie-Louise Rönnmark, Christer Lindvall, alla S, Lasse Jacobson (V), Anders Ågren (S), Peder Westerberg (FP) och Mattias Larsson, C, har empati för sin VD som tidigare sa inte till Nannabad så avblåser man nu bygget.

Det insåg samma partier år 2001 och stoppade de långt gångna badplanerna Aktivariet på Nannakvarteret när Scandic som fått uppdraget inte såg ekonomi i att driva det trots samarbete med privata aktörer och landstinget (vårdcentral). Då skrev VK så här, och om den miljon man nämner för stopp då, nu skulle vara, 10, 20 … mkr, så tjänas detta in omgående genom att sälja tomten med byggrätt, för kanske uppåt 100 mkr.

Nanna Aktivariet VK 2

Gropen som påbörjats kan då passa för ett P-garage under det köparen vill bygga, t ex bostäder som så väl behövs centralt, i tre plan med 200 (?) lägenheter. Då har Bertil Hammarstedts arbete inte varit förgäves, varken att vara emot ett Nannabad med 50:a (2006) och nu aktiv i att få igång ett byggande.

Och i stället kan han som Kulturväven AB:s ordförande få ro i land ett nytt kulturhus, som ju har ett bra läge på kajen vid Umeälven, är en tjusig byggnad och ger något som förnyar centrum (som Nannabad inte har något av).

Så om S, V, M, FP och C, vill Umeås och sin VD:s bästa, sätter man äntligen stopp på badbygget. Miljöpartiet och Arbetarpartiet är emot sedan tidigare.

Då kan också medel fås för mer sandning och vid snö mer snöröjning (där också olyckor sker pga indragningar från kommunens sida). Och ge besked på era bloggar, helst redan före nyår, så blir nyårsfirandet extra glädjande för umeborna inför 2014, kulturhuvudstadsåret,

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.