Umeås Badbluff-information! Eller slarv – igen? Se Nannabad om 9 000 kvm på umea.se, men 12 000 på umeabadhus.se! Vad ska man då tro om ekonomisiffrorna?

Umeås Badbluff-information! Eller slarv – igen? Se Nannabad om 9 000 kvm på umea.se, men 12 000 på umeabadhus.se! Vad ska man då tro om ekonomisiffrorna?

Här nedan från Umeå kommuns hemsida om investeringar nämns Nannabadbygge för 400 mkr. Men det är med P-husdel som inte fått någon siffra. 10 000 kr/kvm har jag fått höra och 6 000 kvm ger då 60 mkr. Dvs 340 mkr för badhusytor om 12 000 kvm, som blir 28 000 kr/kvm. Att jämföra med 275 mkr för 8 000 kvm i Badutredningens beräkning 2006, motsvarande 34 000 kr/kvm och för sju år sedan.

Det känns som om det finns något som inte stämmer i beräkningarna, 6 000 kr mindre per kvm sedan 2006 och nu med verksamheter i tre plan, relax i källarvåning, bassänger i markvåning och gym i ovanvåning. De 400 mkr som anges här står för byggkostnaden. Kan det vara så att det är som för Kulturvävens 700 mkr i byggkostnad och 200 mkr i inredningen, dvs att det finns inredning som också tillkommer i ett Nannabadhus för att vara helt klart?

Det finns således än fler anledningar att nu stoppa badbygget än de oförklarade överytorna på 35 % motsvarande 100 mkr och 3-4 mkr/år (drift), som finns på badhusbolagets hemsida, dvs också vad som totalt ingår och annat som tillkommer utanför, t ex cykel-P som inte ens utretts. Sedan bör rimligen kommunens hemsida och badbolagets justeras så de är jämförbara, även inom sig också för det finns olika uppgifter här också. Se nedan och jämför.

När detta badbygge kostar, säkert mot halvmiljarden, 500 mkr, när alla olika projekteringar med ändringar samt nu oberäknat tillkommande summeras, vore det minsta man kan begära att se till att korrekt och lika information ges. Om inte detta görs, förstärks intrycket av fortsatt slarv i dessa Nannabadplaner ända från januari 2007 då läget beslöts trots att Badutredningen året innan sagt inte denna placering.

http://www.umea.se/naringsliv/investeraochetableraiumea.4.722cda1f139592141ce1c05.html

Planerade projekt

Förutom alla pågående projekt finns det långtgående planer för flera större investeringar i de centrala delarna av staden.

Badhuset – Umeå kommun planerar att bygga ett nytt badhus med tillhörande faciliteter. Simhallen beräknas ha en yta på ca 9000 m² och byggkostnanden beräknas till ca 400 miljoner kronor.

http://www.umeabadhus.se/ombadhuset.4.52289d7013a4b49e9878bb7.html

Kostnad Totalt omfattar badhuset cirka 12000 kvadratmeter. Den budgeterade kostnaden är cirka 400 miljoner kronor, inklusive en budgetreserv på 50 miljoner kronor.

http://www.umeabadhus.se/nyheter/nyhetsarkiv/utformningochytoriumeabadhus.5.bbd155013df57aaeea303d.html
2013-04-16
Utformning och ytor i Umeå Badhus
Styrelsen för Umeå Badhus AB har nu fastställt utformning och ytor för den nya anläggningen i kvarteret Nanna. Ytorna har i förslaget ökats med närmare
3 000 m2 och uppgår för badhusdelen till totalt cirka 11 300 m2 vilket är en ökning med 2943 m2 från det förslag som har presenterats tidigare. Samtidigt har garagedelen minskat med 3000 m2 och kommer att rymma drygt 200 bilar. Den totala ytan har ökat med cirka 550 m2 (BTA).
Nanna ekonomi ytor

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.