Umeås Riktlinjer stoppar alkoholtillstånd nära Nannabad med idrottsklubbar: ”nyetablering av objekt med serveringstillstånd blir svårare” = nära ungdomsverksamhet.

Umeås Riktlinjer stoppar alkoholtillstånd nära Nannabad med idrottsklubbar: ”nyetablering av objekt med serveringstillstånd blir svårare” = nära ungdomsverksamhet.

Gårdagens blogg (16/6) om godkännande av Miljö- och hälsoskyddsnämnden för alkoholservering i bowlinghall står i strid med vad riksriktlinjer säger liksom Umeå kommuns egna. Se här utdrag och jämför med ett Nannabads krogomgivning, inkl systembolag.

Nanna krog drog

Här riktlinjer 2009 från regeringen med folkhälsominister Maria Larsson, Kristdemokraternahttp://www.regeringen.se/content/1/c6/12/15/91/fe04bc72.pdf

Det borde, sägs det, vara möjligt för en kommun att förhindra alkoholservering i särskilt känsliga områden, exempelvis i närheten av ungdomsgårdar, trafikleder, idrottsplatser eller i områden med känd missbruksproblematik. Kommunen borde till ledning för personer som avsåg att söka serveringstillstånd i alkoholpolitiska program ange vilka kriterier man avsåg att tillämpa vid bedömningen av alkoholpolitiska olägenheter (a.a. s. 61 f.).

Här riktlinjer i Umeå kommun från 2005. DVS Umeå kommun har inte uppdaterat efter 2009:s riks-riktlinjer!

http://www.umea.se/download/18.16d304610337089b9f8000539/1361888186087/Riktlinjer+för+serveringstillstånd.pdf

Lokaler i närhet av fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet:

Serveringstillstånd bör inte meddelas för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet av fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet.

Motiven för att försöka skilja på ungdomsverksamhet och alkoholkonsumtion är många. Med mindre kontaktytor mellan ungdomsverksamhet och alkoholförtäring kan alkoholdebuten fördröjas, vilket innebär att risken för alkoholskador och beroende minskar.

Riktlinjen medför också att nyetablering av objekt med serveringstillstånd blir svårare i närheten av ungdomsgårdar och annan ungdomsverksamhet.

Idrottsanläggningar

I Riksidrottsförbundets egna riktlinjer avs alkohol och tobak står det bl a följande ” Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.