Umeås Trafikinfarkt enl. Länsstyrelsen fick inte utredas, detaljplanearbete stoppades, men så lovades frivillig utredning; som inte blev av. Först nu utreds trafik – men bara för cyklar!

Umeås Trafikinfarkt enl. Länsstyrelsen fick inte utredas, detaljplanearbete stoppades, men så lovades frivillig utredning; som inte blev av. Först nu utreds trafik – men bara för cyklar!

Nanna miljöutredning 4

Nanna miljöutredning 6

BYGGNADSN. ORDF. ÅSA ÖGRENS UTLOVADE UTREDNING ÄR ÄN INTE GJORD!

Nedan trafikbild t h är från konsultutredning i påbörjad detaljplan och med länstyrelsevarning för trafikinfarkt. Varningen klingade ohörd då badpartierna S-M-FP-C-KD avbröt detaljplanearbetet (V-MP-AP ville ha ny detaljplan) och använde en stadsplan från 1948 så att trafikgranskningen kunde stoppas.

Nanna trafikfarligt 2

Liksom Länsstyrelsen fanns det insiktsfullhet på Gator och parker i Umeå kommun som yttrade följande (2012) om cykeltrafiken kring Nannakvarteret och informerades om i högsta kommunorgan. Men inga utredningar då, inget inför bygglov 2013 och inte av badbolaget före byggstart, utan först nu har konsultbolag anlitats.

Nanna cykel P NP

Men det som var ”inte acceptabelt” struntade kommunledningen i och följande från ansvarig trafikplanerare Katarina Bergströn i Umeå kommun blir då också för bilande bad- och simbesökare.

Det går inte att garantera att de cykelparkeringar som skapas på Västra Kyrkogatan samt längs med Nygatan inte används av andra stadsbesökare, utan det gäller att skapa många attraktiva cykelparkeringar på olika platser runt om i staden för att kunna möta cyklisterna behov av cykelparkeringar.

Och samma verklighet kan utläsas i svar från C:s gruppledare Mattias Larsson, tillika badbolagsstyrelseledamot, med bl a

”….vad jag menade är att såvitt jag känner till så finns det INGA Cykelparkeringar som är reserverade endast för de som besöker en plats.
Exempelvis parkeringarna utanför nuvarande simhall de får användas även av de som gör annat.”

Så både i byråkratin och politiken bäddas nu för TRAFIKINFARKT OCH P-KAOS, som ”sopas under mattan” samtidigt som det byggs och byggs…!

Dags för medierna att dyka under ytan i en kommunplanering som inte bryr sig om trafikvillkoren som annars görs för barn/ungdomar när det gäller dagis/skola för säker miljö.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.