Säkrare vid Bildmuséet än vid Kulturväven för älvsrisker där staket/hinder behövs för barn och föreslås i medborgarförslag.

Av , , Bli först att kommentera 1

Förra bloggen med medborgarförslag om staket/hinder efter Umeälven vid Kulturväven och parken där, finns nu på Umeå kommuns hemsida och nedan. Det är pga riskerna för barn som kommer dit, med föräldrar, dagis, skola och i andra gruppsammanhang och förutom besök i Väven också rör sig i parken och nära älven.

Igår promenerade jag efter älven och vid Bildmuséet finns också risker. Men dit kommer färre barn och där är den en stensluttning ner samtidigt som det finns en brygga och trappa att ta sig upp. Nedanför Rådhusparken är det tvärt ner och ingen hjälp och komma upp. På båda platserna såg jag inga livbojar!

Nanna Bildmuséet älv

Så kanske mitt 17:e medborgarförslag kan få ett ja (övriga är nej eller undanglidande nej) och rör det barn känns 40-årigt arbetande med och för barn som en stor framgång om Umeå kommun snarast räddar barn från dessa risker. Sedan är det dags att flytta bad/simning från kv Nanna och rädda från trafikfarligheter där, staket passar ju inte då.

47/2014 2012-12-05 Urban Bengtson Staket/hinder efter Umeälven vid Kulturväven och parken

 

Nanna medb.förslag

Kajen barnfarligt vid Väven (som trafiken vid Nannabad) – staket/hinder behövs vid älven för barnvänligt centrum, se medborgarförslag.

Av , , Bli först att kommentera 1

Hur blir Umeås centrum mer barnvänligt? 

UMEÅ Hur ska Umeås centrum bli mer barnvänligt, och hur kan gamla K4-stallarna användas? De frågorna ska diskuteras i slutet av maj. Organisationen Union of the Balitc Cities, UBC, som träffas i Umeå 26-29 maj.

Då träffas arkitekter, samhällsplanerare och jämställdhetsansvariga och ska ta fram förslag på hur Umeås centrum kan bli mer vänligt för barn och mer jämställt, och hur K4-stallarna och den tidigare godsbangården kan utvecklas till en modern stadsmiljö med blandade inslag.

(Ovan och nedan är utdrag från vk.se 24/5 i år)

Nanna barnvänligt

– I ett grupparbete ska vi testa ett verktyg för stadsplanering, som bland annat innefattar en barnkonsekvensanalys, säger Umeå kommuns planeringschef Isabella Forsgren i pressmeddelandet.

SÅDAN KONSEKVENSANALYS FÖR BARN BEHÖVS FÖR RISKER VID UMEÄLVEN INTILL KULTURVÄVEN DÄR INGET HINDRAR FRÅN ATT FALLA I OCH DÅLIGT ATT TA SIG UPP. DÄRFÖR MEDBORGARFÖRSLAG den 5/12 MED HOPP OM JA I KOMMUN-FULLMÄKTIGE MÅNDAG 22/12 SÅ ATT KAJEN BLIr BÅDE BARNVÄNLIG OCH BARNSÄKER.

Medborgarförslag om att sätta staket och göra hinder efter Umeälven vid Kulturväven och nya parken där för de risker särskilt barn utsätts nu för och som förväntas dit, utomhus, i biblioteket och till annat med innehåll/aktiviteter som lockar barn, familjer, dagisgrupper och skolklasser.

Nanna Väven kaj 2Tidigare stadsbibliotek vid Vasaplan hade risker för barn till/från i bussar över Skolgatan med livlig trafik. Det var ändå korta gångvägar (jämfört badbygge på kv Nanna med upp till 300 m) och inte så barnintressant utanför att stanna till vid eller tas sig ut i från biblioteket då.

Nya stadsbiblioteket på kajen har däremot attraherande utemiljö med stora ytor och en vattenyta à la mindre pool som gör det roligt och spännande att vara utomhus och lockar barn/ungdomar till rörelse, springlekar, med bollar, etc som får dom att hamna nära kajkanten.

Strömmande vatten, kallt, ibland isflak och nu inga hjälpmedel att ta sig upp förvärrar olyckssituationen till det allra värsta. Detta måste givetvis förhindras så långt som möjligt, och det å det snaraste där tillfälliga hinder till att börja med behövs.

Nyval ökar möjlighet för stopp av Nannabad pga osäkrare ekonomi som drabbar det offentliga och miljörisker.

Av , , Bli först att kommentera 0

I den turbulens som nu uppstår pga regeringskris, nyval och uteblivna, av Socialdemokraterna i Umeå förväntade, bidrag till förskola/skola ökar möjligheten att Umeås nya kommunledning ser över det pågående Nannabadbygget.

Det första som måste till är att en driftsekonomi redovisas. Då den lär hamna på minst 30-40 mkr/år pga utökade ytor om 3 000 kvm (35 %) som ej beslutats om i Kommunfullmäktige som bolagsordningen kräver vid större ändringar.

Troligen än dyrare då trafikproblematiken, mindre äventyrsbad än utlovat och uteblivna 50:a-SM-möjligheter minskar attraktion och därmed besökare och förhyrningar. Till detta kommer förlorade alternativintäkter genom badbygge på central dyr tomt som annars passat för ändamål som ger mer pengar, t ex bostäder.

Nanna badhus trafik

När nödbromsen dras och av vem/vilka är svårt att bedöma. Möjligen kan Umeås utveckling med genomfört kulturhuvustadsår 2014 bli uppmärksammat i kommande ”nyvalsrörelse” som exempel där S-V haft makten. Då blir det illa med ett ogillat jättebadbygge med 50:a och ekonomi som spräckt tidigare ramar och missat SM samt outredd farlig trafikmiljö.

Därför vinner partierna lokalt i Umeå på att visa för rikspolitiken hur man tar ansvar när planering och ekonomi gått snett och att då besluta om Nannabadstopp. Om S här blir först ut eller Alliansen återstår att se. Miljöpartiet ligger nog bäst till att av miljöskäl avbryta badbygget pga mer biltrafik och sämre luft plus att MP lokalt hela tiden varit emot centrumläget och reseverade sig mot bygglovet våren 2013.

Allt farligare vägar/cykelvägar till ett Nannabadbygge + outrett och omöjligt = stopp för Nannadopp!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nanna trafikfarligt - mörk

Skälen att sätta stopp för Nannadopp ökar. Särskilt när verkligheten är som i ovan bilder från ÖK och nedan från igår av V:a Kyrkogatan som blir den största infarten för cyklande österifrån via Kungsgatan (där man först ska passera ÖK och trafikriskerna där).

Nanna V-a Kyrkogat 2

Lägg därtill cykelutredning som än inte gjorts för denna bad- och simanläggning. Men egentligen behövs ingen sådan, det är bara att fara dit och kika själv. Bilderna ovan och på Vasaplan nedan bör ge anledning till politiska studier och mediala granskningar som till slut ändar dessa badplaner under 10 år. Och nytt, bättre, mer ekonomiskt och framför allt säkrare för barn/ungdomar byggs i idrottsläge och så att 50:a-SM klaras.

nanna vasaplan

Dilemma för badbygge – namn ej beslutat i fritidsnämnden som inte granskat och bedömt ritningarna eller redovisat driftskostnader i budget.

Av , , Bli först att kommentera 1

Fritidsnämnden i Umeå kommun har inte vid något ordinarie möte under 2014 beslutat om ett namn för Nannabadbygget. Enda protokollet som kan ha med namnfråga att göra är nedan från 29 april. Där informerar fritidschefen om träff med reklambyrå angående ”en varumärkesplattsform”. Så ”Navet” som i media presenterats som namn finns inte egentligen om namngivning ska beslutas politiskt.

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll Fritidsnämnden 2014-04-29

§ 33 Information/rapporter, Stefan Hildingsson informerar om arbetet nya badet dels med övertagande av personal och verksamhet från Medley samt från träff med Plakat AB för utformande av en varumärkesplattform.

Nanna 9 Norrv Badb. Simhusjpg - version 2

Lika obeslutat är politiskt granskning av ritningarna till badbygget på kv Nanna, av Fritidsnämnden. Den 18/12 2012 fick nämndspolitikerna den officiella informationen av arkitektbyrå och badbolaget (redovisat offentligt en månad tidigare). Vid sittande möte lades till en punkt om beslut av ritningarna. Så skedde och informationen=beslutet lades till handlingarna.

Och då badbolagsstyrelsen inte heller redovisat någon granskning med synpunkter så kan inga ansvariga politiker svara på varför den större delan av äventyrsbadet (ej vattenrutschkanerummet) inte har något direkt nödutgång, inte göra bedömning av överblick med långa korridorer och äventyrsdelen som genomgångsrum samt ej värdera attraktionskraften därmed. Än svårare blir detta då varken Badbolaget eller Umeå Fritid studerat trafikriskerna för barns/ungdomar färdvägar till och från.

Dessutom tänkte man att Svenska simförbundet skulle undanta Umeå från kraven på publikplatser för 50:a-SM och kunna få SM-veckan sommar, vilket också tyder på att ritningsgranskning inte gjordes (då hade man insett SM-omöjligheten och kunnat få en ändring för Umeås chans till SM-veckan).

Enda rimliga, och vettige, är att Umeå kommun som seriös idrottsanläggningsskapare nu tar timeout i byggandet och gör de annars så självklara studierna av utformning och innehåll i ett Nannabad samt synar trafikvillkoren. 

Men frågan är om det finns något politiskt parti som initierar till detta. Eller om den nya Fritidsnämndens styrelse vill få klarhet. Eller en badbolagsstyrelse där två nya  kommunalråd sitter, Hans Lindberg (S), tillika kommunstyrelsens ordförande och Margareta Rönngren (S).

Eller om M:s gruppledare Anders Ågren, nu inte längre i badbolaget, ser sitt ansvar som initiativtagare med motion 2004 om ny simhall på Nolia eller renovering av Umeå simhall och inser hur snett och illa bad- och simplaneringen gått, och blir först att dra i nödbromsen för ett badbygge i ovisshet genom obeslut.

Särskilt som det inte finns redovisat driftskostnader i någon budget trots att dessa siffror var de viktigaste när de privata aktörerna 2009 bjöd på en bad- och simanläggning. Då ska samma krav gälla ett badbolag som äger och en fritidsnämnd som ansvarar för driften.