Krogar nära barn/ungdomar i bad-sim-gym-bygget i Umeå! Skapa nytt för unga + omgör till vuxenbad, mm.

Krogar med serveringstillstånd för alkohol blir nära barn och ungdomar i/vid bad- och simbygget i Umeå. Också i gym där för barn från 11 år (+ föräldrar). Nära restaurang i nya hotellet mot Skolgatan, i Nanna-P-hus-kvarteret + uteservering liksom krog i f d Vasaskolan. Nu även restaurangplaner i g:a Gymnastikenhuset. Med uteservering I ”badentré-miljön”?

Nannaa SM krogar

Därmed är beslut i Umeå kommunfullmäktige i maj 2015 (citat från vk.se då) aktuella nu.

Förslag till förändrade regler för beviljande av serveringstillstånd tas upp. Moderaterna och Folkpartiet vill ta bort meningen: ”Serveringstillstånd bör inte heller ges för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet”. Oro finns att tillstånd som finns i dag inte kan beviljas med de ökade kraven.

Oron gäller här bl a Umeås största (sim)skola, fritids(äventyrsbad)gård eller annan (idrotts)ungdomsverksamhet, dvs ”Nannabad-sim-gym-bygget”, där näringsställen nära, då inte beviljas tillstånd för alkoholutbud. För nära är och blir det. Se nedan där RF, SVT och Simförbundet måste syna denna problematik för en SM-vecka med simning i cityläge.

Nanna SM-vecka ny VK b

M-L-begäran avslogs med stor majoritet i KF och där ordföranden i Individ- och familjenämnden Andreas Lundgren (S) bloggade 25 maj med bl a (hela bloggen på http://blogg.vk.se/lundgren/2015/05/25/viktig-framgang/).

Viktig framgång! 

Idag har kommunfullmäktige ställt sig bakom skärpta riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort ett bra arbete med det nya förslaget som tillgodosett en stärkt socialpolitisk framtoning. För Individ- och familjenämnden är detta en tung och viktig framgång och bör applåderas av alla som vill att barn och unga ska få växa upp utan alkoholens negativa verkningar.

Och vidare:

Förslaget innebär också ett tydligt försvar av ungdomsmiljöer, där en ambition är att dra en tydlig linje i sanden och freda dessa på lång sikt. Det är strategiskt helt rätt. Vi skärper skrivningar kring fredandet av alkohol och i dess närhet från fritidsgårdar, ungdomsmiljöer men även skolor och dess omedelbara närhet.

Även högsta kommunalråden yttrade sig i KF:

Anders Ågren, M: – V gillar förmynderi och vi anser att Umeå bör ha ungefär samma regler om andra städer. Vi vill inte ha fler tillstånd utan ser problem att riktlinjerna slår negativt.

Hans Lindberg, S: – Vi har diskuterat öppettider och vi vill inte öka från 02.00 till 03.00. Jag ser inga problem i de övriga formuleringarna.

Men lösning finns där alla partier kan enas.  Skapa nytt för barn/ungdomars bad/simning i bättre, säkrare och ”nyktrare” läge. På kv Nanna omgörs till vuxenbad-sim-gym i ”hälsogalleria” + bostäder ovanpå som näringsaktörer får bjuda på.

Droppen som kan få ”bägaren att rinna över” för ungas bästa syns i regeringsrättsdom:

Nedan är från regeringsrättutslag i Tranås där ansökan om serveringstillstånd i bowlinghall stoppades av socialnämnden och avståndet till simhall var/är 100 meter. Umeås nya riktlinjer från maj 2015 säger bör ej ges i omedelbar närhet av barn- och ungdomsmiljöer och inte alls i idrottsdito. Med uteserveringar hamnar dessa där barn/ungdomar kommer att vistas, ”hänger”, utanför entréerna och måste då räknas in i ”anläggningen”. Eller hur?

Nanna regeringsrätten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.