EJ KROG I G:A GYMNASTIKENHUSET ENDAST HANDEL + NYA HUS VID BADBYGGET. Vad gäller? Gör om!

Gårdagens (12/10) blogg om en krog i g:a gymnastikenhuset på kv Nanna vid badbygget, kanske inte är möjligt. Byggnadsnämndens beslut 2015 handlar om ”centrumbefrämjande verksamhet” där. Och en restaurang, krog, café, etc gynnar ju centrum. Se länk  http://www.umea.se/download/18.791cd28151a759b5f31d6e1/1452154501568/Protokollsutdrag.pdf

Men på länken om vad som ingår i detaljplaneförslaget som är ute på samråd till tisdag 18/10 finns följande under Planbeskrivning http://www.umea.se/download/18.4a811e861571b5b2a3e12aca/1474887203423/Planbeskrivning.pdf

”Gymnastikhuset ges beteckningen [C] vilket här medger handel men ej kontor, restaurangverksamhet samt samlingslokal.” 

SOM DÅ BETYDER ATT T EX EN SALUHALL ÄR OK, MEN ATT HA ETT CAFÈ ELLER RESTAURANG IHOP, EJ MEDGES? ELLER? VORE BRA OM POLITIKEN SVARAR OCH MEDIERNA FRÅGAR FÖRE SAMRÅDSTIDEN GÅR UT.

Nanna detaljplan gymn

MEN DET KAN OCKSÅ BLI NYA FASTIGHETER PÅ MARKEN VID GYMNASTIKENHUSET SAMT MELLAN DETTA OCH BADET  ENLIGT FÖLJANDE:

Från Nanna 7 kan en ny fastighet avstyckas för centrumändamål runt g:a gymnastiken. För att få till en tillgänglighetsanpassad ingång till byggnaden bör ett smalt område söder om befintlig byggnad överföras från Umeå 2:1 till Nanna 7 för att uppföra en in- gångsramp.

En gemensamhetsanläggning för gemensamma anläggningar kan vid behov bildas mellan badhuset och g:a gymnastiken i samband med avstyckningen. Ett servitut för underhåll av fasaden på g:a gymnastiken/badhuset bör bildas, antingen i förrättningen eller genom ett avtal mellan fastighetsägarna.

 

DÄRMED STÄNGS ÄN MER FÖR TILL- OCH FRÅN BAD-, SIM- OCH GYMANLÄGGNINGEN DVS SÄMRE TILLGÄNGLIGHET OCH MINDRE RÖRELSEYTOR I SAMBAND MED ARRANGEMANG FÖR ATT KOMMA UT OCH FÅ FRISK LUFT.

ALLA DESSA OKLARHETER BÖR GÖRA ATT PLANERNA FÅR BAKLÄXA OCH GÅ I RETUR + ATT KOMMUNEN TYDLIGARE OCH SAKLIGARE REDOGÖR FÖR DETALJPLANERNAS INNEHÅLL. MEDIER FÅR GÄRNA MEDVERKA TILL BÄTTRE UPPLYSNING.

Själv jag tänka mig att skicka mina bloggar om detta till kommunen före 18/10 och därmed kunna fortsätta ge synpunkter i fortsatt planerande, såvida inte politiken snabbt ger bakläxa om stoppar nuvarande förslag för detta område och Gymnastikenhuset. OCH GÖR OM.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.