Tack av Umeå kommun + medgivande av fel! 1:a gången på 50 år? Nu i frågor kring syskontider på dagis och förskolelag – men ändå mer fel… Så Släpp dagistiderna loss – dom är våra

Tack av Umeå kommun, efter 50 år av idéer för och kritik mot Umeå kommun rörande barnomsorgen, kom i fredag kväll kl 19 i e-brev medgivande av fel, se här:

Hej Urban!
Tack för att du uppmärksammat oss på att det varit sökbart på nätet att hitta gamla dokument som sedan länge är inaktuella. Dessa har inte legat länkade på Umeå kommuns hemsida, däremot varit sökbara vilket är fel. Informationen som finns på Umeå kommuns hemsida gällande allmän förskola för föräldralediga är korrekt uppdaterad och följer lagstiftningen.
Med vänliga hälsningar XX

kommunikatör

Men två andra länkar är sökbara på kommunens hemsida och från ännu längre tillbaka i tiden och fås med att skriva ”skollagen föräldralediga” i kommunens sökmotor. Se här:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Således, i tidigare information hade Umeå kommun med om aktuell skollag då. MEN idag informeras inte om gällande skollag, den är osynlig. Ändå skriver en kommunikatör i svar till mig ”följer lagstiftningen”! Redovisa den då så föräldrar kan granska den!

Än värre är 2003 dåt Umeå kommun sänkte från 4 tim/dag/20 tim/v till 15 tim/v, se:

För- och grundskolenämnden har fattat två beslut som påverkar vistelsetiden för barn till dig som är föräldraledig eller arbetslös. Här kommer information om förändringarna som börjar gälla från 1 januari 2004.

Och än mer cyniskt och överkörning av föräldrarna är skrivningen om ingen lunch:

Vistelsetiden minskar från 4 timmar per dag till 15 timmar per vecka året om för dig som är föräldraledig. Rektor beslutar hur tiden bäst kan fördelas med hänsyn till just din förskolas eller ditt familjedaghems förutsättningar. Själva placeringen utgår från ditt barns behov av pedagogisk verksamhet och sociala kontakter. Rektor avgör om lunch ska ingå.

Således kommunen ska kunna lägga de fyra timmarnarna så att äldresyskonet inte kan få lunch på förskolan! 7-11? 13-17? Med sänkt avgift?

Här är mer som får kommunikatörens påstående på skam, hemsidan är inte korrekt uppdaterad och följer inte lagstiftningen som är följande och

1. Skollagen (2010:800) nämns inte alls eller visas i de olika paragraferna

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

2. Blanketterna Umeå kommun i sin information nämner för att söka utökad tid, mer än 15 tim/veckan, är fel på två sätt.

Föräldralediga blanketter b

 

Det ena är den t v handlar om utökad tid för studier/arbete, inte för syskons behov pga barn eget behov/familjens situation (se skollagen).

Det andra är den t h som bara gäller 15 tim ”exakt” och sådan rätt, men inte att gäller ”minst 15 tim/v” som skollagen fastslår, dvs även rätt till mer än 15.

Så det finns ingen relevant blankett, trots att föräldrar uppmanas ansöka på en sådan!

ÄNDÅ MEDGAV UMEÅ KOMMUN 2011 VID MEDBORGARFÖRSLAG AV MIG OM ATT INFORMERA PÅ HEMSIDAN OM SKOLLAGEN, SE UR BLOGG:

Det är inte ofta man kan säga sig vinna över Umeå kommun. Men så är fallet (eller fallen) för mig genom två medborgarförslag.

Det ena är från 2011 om att kommunen ska informera om Skollagen och dagis/fritids-plats vid föräldraledighet och nytt syskon. Det blev avslag då kommunen sa att man redan gör det. Detta var fel, någon information ges inte och som medgavs vid möte nyligen med ansvariga tjänstemän på För- och grundskoleförvaltningen. Och sedan fick jag e-post därifrån att man nu ser över informationen.

”Som vi meddelade vi vårt möte kommer vi  att se över information och blanketter.”

MEN INFORMATIONEN ÄR FORTFARANDE BÅDE FEL OCH OTILLRÄCKLIG, BL A I OVAN BLANKETTER, SOM TYDLIGEN KOMMUNEN INTE SETT ÖVER SÅ ATT DET BLIVIT RÄTT!

Det tredje felaktiga är det Umeå kommuninformationen nu tiger om, lagens mening tilll samråd som ingår i propositionen skollagen ingick i:

”Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

Men klarar Umeå kommuns byråkrati av att ordna sådana möten om många föräldrar vill det? I stället för att utreda detta, är lösningen enkel. Gör som kommunen har gjort förr (har varit med om det vid syskonfrågor för egna barn på 1970- ovh 80-talet), ge VALFRIHET i tider för äldresyskonen i Umeå barnomsorg oavsett familjesituation (se skollagen).

Eller för att travestera på Hasse&Tage (aktuell i en underbar biofilm nu):

”SLÄPP DAGISTIDERNA LOSS – DOM ÄR VÅRA”

Då behövs ingen ”15-tim-byråkrati” heller utan dagistider görs upp direkt med förskolan som med alla barn utan nya syskon. Men klarar kommunens politik och byråkrati av sådan omvändelse i decennier av 15-tim-reglering?

Och klarar man då av att medge rätt till mig om jag får igenom detta och tacka, än en gång?

Mitt svar är enkelt, medge föräldrarnas bestämmanderätt och sina barns egna behov och familjens situation och tacka föräldrarna för att de skaffar nya syskon till sina barn och får Umeå att växa – här ”underifrån” – det ju vad umepolitiken återkommande torgför.

SLUTLIGEN, jag svarade Umeå-kommunikatören och skickade för kännedom till utbildningsdirektören Ann-Christine Gradin samt till ordf och 1:a v ordf i För- och grundskolenämnden, Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl (M) och påpekade felaktigheter som kvarstår och nu hoppas jag på snabbt svar och nytt medgivande om fel. OCH RÄTTELSER.

Men tack till mig behövs inte, se ovan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.