Umeå bra på idrott och barnomsorg – blir bättre med simkanal – och med flexihus mha ett ”Change the game”

Change the game är rörelsen om ”rörelserikedom”, Physical Literacy, som Balticgruppen introducerade i Umeå hösten 2014 med årliga aktiviteter för barn i Noliahallarna i september plus konferensprogram för alla om att röra på sig och med forskning därom.

Årets aktiviteter fick ställas in pga corona och konferensdelen hölls med begränsat deltagarantal och via nätet för oss andra. Som vanligt värdefull information där Baltics Vd David Carlsson inledde och betonade att Umeå ska satsa på det man är bra och starkt på och nämnde då idrotten med Umeå i topp i Sverige som idrottsstad.

Detta syns också i mediadebatten, här i inlägg i VK om fysisk aktivitet från forskare och t h från forskning om simningens fördelar. Och än mer som jag ser det med även löpning i vatten och extra lockande för rörelsrikedom i strömmande vatten där bildcollaget visar strömsimning på olika håll och sätt samt illustrationer av möjliga simkanalarenor.

Nedan är en sportkombination av springsim från debattinlägget och min simarenaidé med både strömmande vatten och en joggingbana runt om, Magic Swimjogg Arena, där också gymaktiviteter ger mer rörelse och mental stimulans fås med film och musik.

Det är bara att hålla med om Umeås idrottsstatus i landet och vikten/värdet av rörelerikedom. Det jag vill tillägga efter närmare 50 år som yrkesaktiv inom barnomsorgen, är att Umeå ute i Sverige också har stark status här. Umeå har visat upp sig på mässor i Stockholm, haft projekt om förskolemiljöer, hög utbyggnadstakt och pedagogisk framsynthet.på högskolenivå.

Det sista har jag varit om och senast i ett innovationsprojekt genom Uminova Innovation som gav Sveriges första och största nybyggda campusförskola, Professorn Campus, 2016. Efter egen regi av personalkooperativet Professorn, har nu Umeå kommun tagit över de 120-talet barnen, nu förskolan Glaciären.

Min del, förutom första initiativen, är en modell utvecklad ur FoU-arbete sedan förr och grundad på egna avd.hemvister och samverkan samtidigt som man undviker störande genomgångar. Till detta kommer nu, och kanske intressant för Umeå att visa sig bättre på, flexibilitet i storlek beroende på krav och ekonomi, se exempel här, large, medium och small, här kallat Flexihus.

Här ovan Professorn Campus/Glaciären i bilder och runt om det Umeå kommun nu bygger av förskolor i två våningar. Där syns byggnadslösningar med flera störningsmoment i genomgångsrum och fler kapprum ihop likt skolhallar, allt också med ökade smittorisker, särskilt viktigt i coronatider, genom många kontakttilfällen.

Så varför inte ett ”Change the game” också för nya dagismiljöer och ta vara på erfarenheter igår med nytänkande idag i Umeås förskolebyggande!?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.