Umeå kommunledning, syna 70-kvm grov-entré-torg för 100-talet – i funktionsprogram – mesta smittrisker och värsta kuta-rummet + buller!

Bordläggning (föregående bloggar) i För- och grundskolenämnden i Umeå kommun av antagande om nytt Funktionsprogram förskola för 2-plansförskolor, behövs inte.

Umeå kommunledning bör ta över och syna 70-kvm grov-entré-torg för 100-talet barn-föräldrar-personal – med mesta smittrisker och värsta kuta-rummet + buller!

För 4 + 4 avd 130 personer och 90 kvm ”bulleryta”?

Nedan visas i förskolan Kålmasken att ihopslagen groventré för tre avd. på 70 kvm avlångt rum.

Jämför med förskolan Böle därunder, med ett större lekrum som ett innetorg utifrån Reggio Emilia-modeller i Umeå

Så kommunen vill gå från lektorg där pedagogisk personal organiserar verksamheten – till ett ”entré-torg” barn och föräldrar möts först av. Med tre avd om 15-20 barn och nästan lika många föräldrar, kan det ge 100-talet vid lämning och hämtning.

Vad gör dagisbarn i stora ytor och många kompisar samtidigt, de rusar runt, runt, osv, i grovkläder stor del av året. Det behöver man inte vara pedagog för att inse, det räcker att minnas när man var liten i stora lokaler, eller som förälder, eller mor- och farförälder.

Sådan analys finns inte i nytt funktionsprogram, Se under ritningsexemplen och se ritningen t h, min modell för campusförskolan, 8 avd 2 plan, nu förskolan Glaciären med torget enkelt tillgängligt från resp avd, och avd uppdelade i entréer utan rus-och-kut.

Så Umeå kommunledning, syna entréerna, tänk smittrisker och arbetsmiljö i  buller-kuta-rum i 15 m långt och nästan 5 m brett grov-entré-torg. Tänk även på  nu utåtriktad satsning om Umeå världsbäst på design – och lev upp till detta, även för barnmiljöer…

Förskolan Kålmasken

Förskolan Kålmaskens utformning medger att alla avdelningens rum och kapprum ligger i direkt anslutning till varandra, är lättillgängliga och lättorienterade för barn och personal. Avdelningsytor prioriteras framför gemensamma ytor för hela förskolan som exempelvis gemensam matsal och torg.

Denna utformning innebär att det inte finns något stort gemensamt rum på förskolan där stora grupper av barn, personal och vårdnadshavare kan mötas. Det flexibla rummet kan användas för detta ändamål, i grupper om ca 20–25 personer.

Förskolan Böle

Förskolan Böle är, till skillnad mot flera förskolor bygg- da de senaste åren, utformade med mindre gemen- samma ytor till förmån för mer avdelningsyta. Försko- lan har, på nedre plan, en matsal dimensionerad för fyra av förskolans åtta avdelningar. På båda plan finns ett gemensamt rum som kan nyttjas utifrån önskemål, exempelvis som matsal eller rörelserum.

Alla avdelningar ligger inte i direkt anslutning till sitt kapprum, vilket försvårar logistik och resursutnyttjan- de vid in- och utgång. De gemensamma kapprummen för flera avdelningar är till viss del avdelade men det riskerar att bli svåröverblickbart för både barn och personal.

PS Notera kritik mot Böle om försvårad logistik och svåröverblickbarhet, likt det jag visat för F-o-G-nämndens ordf Moa Brydsten (S) och v ordf Lena Riedl (M) vid möte för över två år sedan. Men Kålmasken får ingen kritik om störigt grov-entré-torg och smittrisker…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.