20 års förskoleerfarenhet (Reggio Emilia) i Umeå kommun över ända på politikmöte 27/5 2021 – störande torgrum blev ”grov-entre-torg” – alt. med pedagogiskt torg och avd.egna entréhallar finns i campusförskola… (som revideringsgrupp ej studerat)

Nedan ritning blev vägledande för Umeå kommuns Reggio Emilia-modeller från 2010 och RE-pedagogiken tog För- och grundskolenämnde/förvaltningen in i Funktionsprogram förskola efter bl a studiebesök i Italien 2010, se ur pressmeddelande härunder.

PRESSMEDDELANDE – 11 MAJ 2010 17:10

https://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/politiker-och-tjaenstemaen-besoeker-reggio-emilia-408021

Politiker och tjänstemän besöker Reggio Emilia

Politiker och tjänstemän från Umeå kommuns för- och grundskolenämnd besöker Reggio Emilia i Italien för att delta i ett veckoseminarie under
17-20 maj. Resan blir ett lärande på plats i en stad som är berömda för sitt pedagogiska arbete och sin syn på barnet.

För nämndens tio ordinarie politiker blir det den första resan utomlands som görs tillsammans. För- och grundskolenämndens politiker kommer ha ett särskilt program kring frågor som rör politisk styrning kopplat till organisation och Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Något som politikerna kan ha nytta av i det kunskapscentrum som ska bildas på Hedlunda där Idéan (pedagogiskt utvecklingscentrum) och en jämställdhetsförskola ska byggas upp.

– Förskolorna i Reggio Emilia är berömda för deras pedagogiska arbete och barnsyn kopplat till demokrati och uppfostran. Deras arbetssätt genomsyrar miljön, byggnader, barns delaktighet och självklara del i samhället. Allt är genomtänkt och det ska bli intressant att få se och lära sig mer, säger Margareta Rönngren,
ordförande i för- och grundskolenämnden.

Pedagoger och rektorer från Umeå har i omgångar under en 10 års period besökt Reggio Emilia för att inspireras, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

– Vi i Umeå har en förskoleverksamhet med hög kvalitet samtidigt som vi haft stort behov av att utöka vår verksamhet i en snabb takt. Expansionen fortsätter dessutom och vi strävar efter att skapa framtidens förskola. Arbetssättet inom Reggio Emilia påminner mycket om den svenska förskolans läroplan och därför finns så mycket utbyte, säger Ann-Christine Gradin, bitr skoldirektör i för- och grundskolan.

Sedan 2006 har för- och grundskolan samarbetet med Reggio Emiliainstitutet kring kompetensutveckling och seminarieverksamhet, ett institut som idag är ett centrum för de främsta förskoleerfarenheterna i världen.

Nämndens arbetsutskott infaller under restiden och kommer därför att hållas på plats i Reggio Emilia.

NEDAN ÄR FÖRSTA RE-MODELL I 2 PLAN 8 AVD AV UMEÅ KOMMUN, 2021

Men knappt ett halvår senare välts RE-modellen med 20 års förskoleerfarenhet över ända i beslut 27/5 att anta ny modell som tar bort pedagogiskt inomhus torg och ersätts med alla avd/plan i ”grov-entré-torg” och avdelningar utan gemensamma lekytor centralt.

Ingen dokumenterad utvärdering redovisas av revideringsgruppen i förslag till nytt funktionsprorgam, endast nedan kortfattade beskrivning av Böle förskola:

Förskolan Böle

Förskolan Böle är, till skillnad mot flera förskolor bygg- da de senaste åren, utformade med mindre gemen samma ytor till förmån för mer avdelningsyta. Förskolan har, på nedre plan, en matsal dimensionerad för fyra av förskolans åtta avdelningar. På båda plan finns ett gemensamt rum som kan nyttjas utifrån önskemål, exempelvis som matsal eller rörelserum.

Alla avdelningar ligger inte i direkt anslutning till sitt kapprum, vilket försvårar logistik och resursutnyttjan- de vid in- och utgång. De gemensamma kapprummen för flera avdelningar är till viss del avdelade men det riskerar att bli svåröverblickbart för både barn och personal.

OCH NY ICKE-RE-MODELL BESKRIVS SÅ HÄR, RITNING DÄRUNDER

Förskolan Kålmasken

Förskolan Kålmaskens utformning medger att alla avdelningens rum och kapprum ligger i direkt anslutning till varandra, är lättillgängliga och lättorienterade för barn och personal. Avdelningsytor prioriteras framför gemensamma ytor för hela förskolan som exempelvis gemensam matsal och torg.

Denna utformning innebär att det inte finns något stort gemensamt rum på förskolan där stora grupper av barn, personal och vårdnadshavare kan mötas. Det flexibla rummet kan användas för detta ändamål, i grupper om ca 20–25 personer.

MEN ALTERNATIV FINNS I UMEÅ SOM UNDVIKER NACKDELAR OVAN OCH TAR TILL…

… VARA FÖRDELAR AV TORG I CAMPUSFÖRSKOLAN, NU I KOMMUNREGI…

 

… FRÅN VÅREN 2019 EFETR ÖVERTAGADNE AV PERS.KOOP PROFESSORN 2016…

…SKAPAD UR INNOVATIONSPROJEKT MED UTVÄRDERINGAR JAG GJORT (PÅ KOMMUNUPPDRAG 1994) OCH DÄREFTER UTVECKLAD I DIALOG MED FÖRSKOLOR INTRESSERADE AV CAMPUSFÖRSKOLAN, SE OVAN, OCH MED FLEXIBILITET, DVS

”pedagogiskt torg och avd.egna entréhallar finns i campusförskola” (ur rubriken)

men som revideringsgruppen för funktionsprogram inte lär ha studerat…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.