”Hemlig” enkät för ny förskolemodell i Umeå kommun – är ”arbetsmaterial” och lämnas ej ut! Dags att politiker synar enkäter och hemlighållande + tar del av ”Idebok i förskoledesign”.

”Hemlig” enkät för ny förskolemodell i Umeå kommun står för att i pressinformation om nytt funktiosprogram från kommunen av ordförande i För- och grundskolnämnden, Moa Brydsten (S) finns inget om utvärdering av olika förskolor, se nedan t v pressinformation.

Däremot finns en öppen och offentlig enkät med utvärdering 1994 jag gjorde på uppdrag av Socialförvaltningen för 13 förskolemodeller. t h. Dock har varken Funktionsprogram förskola 2009/2010 refererat till detta eller är med i det nya av en revideringsgrupp.

Se därunder e-postväxlingen om ”hemlighållande” av enkät idag samt ny begäran om att lämna  ut material om enkätresultat.

Däremot har en tjänsteman i revideringsgruppen för nytt funktionsprogram informerat om en enkät vars resultat ledde till ny förskolemodell Kålmasken och nämns i pressinformationen. 27/5 2021. Men inget sägs om att Umeå kommun tog beslut om ny modell redan 2020 och jag visat i tidigare blogg.

Och senare på min begäran om att ta del av enkätresultaten, nekats detta för att det är ”arbetsmaterial”, se e-postväxling här nyligen.,.

UB: Annan fråga är om det finns någon utvärdering av förskolor i kommunen,
som revideringsgruppen använt sig av.

Umeå kommun: Vad gäller din fråga om utvärdering av befintliga förskolelokaler så gjordes en enkät som skickades till förskolor (ca 13 st) som är byggda de senaste åren, där ingick även Glaciären, fd Professorn -Campus. Utifrån enkätsvaren och samtal med rektorer och förskollärare fick arbetsgruppen en beskrivning och bild av vad som fungerat bra och mindre bra i de nybyggda förskolorna. Utifrån dessa erfarenheter och aktuell forskning så har ritning av Kålmasken utformats.

UB: Då jag står bakom grundidén för Glaciären, dvs min UBBI-modell Campus,önskar jag få ta del av enkäten med svar.

Umeå kommun: Enkätresultatet är en del av ett arbetsmaterial som inte lämnas ut.

UB: Enkät/enkätresultat i en kommuns förvaltning, och varit avgörande för den ritning för förskolan Kålmasken i revidering av funktionsprogram förskola i Umeå kommun, är rimligen allmän handling och ska lämnas ut..Så jag återkommer med begäran om att ta del av detta.

Nedan är inbjudan till uppföljning av min utvärdering i Umeå kommun 1994, öppen för att ta del av som allmän handling och för funktionsprogram för förskola, både det  2009/2010 och nu 2021. Sådant intresse visade kommunansvariga för förskolan – inte…

Och resultaten står sig och för mitt fortsatta företagande med utveckling av förskolemiljöer är personalsynpunkterna då fortsatt giltiga idag och värda att nyttjas. Så dags att Umeåpolitiker synar hemlighållandet nu.och tar del av enkäter, förr och senare…

–och gärna min ”Idébok i förrskoledesign” från i vår 2021, framsida t h ovan och t v TT-reportage 1989 där Umeå kommun deltog i typbarnstugeprojekt (ej medtaget i ovan båda funktionsprogram), vars resultat är giltiga idag samt ger ”billigare och bättre”. + flexiblare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.