Ej barnsäkert – minsta uppsikt – stora smittrisker, i Umeåförskola – undviks på campus och i ”runt-om-veranda”

Senaste bloggen, 19/8, handlade om brister i ny förskolemodell i Umeå ur reviderat förslag till nytt funktionsprogram 2021,

Umeås kommunalråd – oklara beslut av ny förskola – återremittera – syna med coronaanalys – för flex-modell…

Denna blogg tar upp förskolemiljön i modellen med ingen uppsikt från kapprum till utemiljön och minimalt med dagsljus samt stora avstånd kapprum – in/utgång, samt ej barnsäkert med enkätsvar som:

Utanpåliggande ståltrappa som används av barnen som har sina avdelningar på övre plan upplevs som brant och ej barnsäker. (Och finns här också, se nedan)

Men i Funktionsprogram förskola från 2010, och gäller än?, står

Övergången mellan ute och inne

En ljus och öppen entré är trevlig och samtidigt funktionell då man kan ha uppsikt ut mot gården och det som händer där.

Nya förslaget, Kålmasken förskola ovan, har motsatsen och blir dessutom trång med 3 avd samtidigt (båda våningarna) och 50-60 barn per våning plus anhöriga under lämning och hämtning. Ritningsförslag för 4+4 avd ger än mer trängsel.

Det ger stora smittrisker och störningar antra förskolor med egna/direkta avd.entréer ej får och som dessutom har nära uppsikt ut.

Sammanfattningen av enkät till 14 förskolor för reviderat Funktionsprogram 2021 anger också ”Utemiljön ska vara överblickbar”, men nämner inte vikten av samband inne-utemiljö som föregående funktionsprogram…

Se nedan hela sammanfattningen, som INTE har något om smittrisker och INTE har med enkätsvar om störande miljöer, se tidigare blogg 19/8 (även 2/7 och 30/6 om enkäten) om

”Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.”.

Ovan brister och problem undviks i utvecklingen av campusförskolan i Umeå, nu förskolan Glaciären (nedan t h) till atriummodell och olika entréer där analys ÖGATS princip tillämpas för att minimera störningar och maximera uppsikt/överblick, bl a.

Och störningar/smittrisker undviks än mer i idén t v om ”runt-om-veranda” med fler in/ut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.