Stopp – för förskolemiljöer med störande entréer pga ”corona” – medför stopp för ny Umeåförskola och öppnar för altaner + atriumhus

Cronapandemin har medfört att föräldrar numera lämnar/hämtar sina barn utomhus (undantag kan finnas, t ex beroende på väder). Se här från anslag, mer därunder.

Detta innebär att störande entréer – som en enda fler avd/barngrupper delar, barnavdelningen långt ifrån entré/kapprum, entré på bottenvåning för barngrupper på ovanvåning, etc där inte varje avdelning har egen entré/kapprum – blir smittriskigare än de med egna enttréfunktioner.

Så nedan STOPP klaras bättre på Berghems förskola, nedan, med alla avdelningar direkt mot utemiljön och entréer samt uppsikt inifrån.

Sämre är det för den Reggio Emilia-modell  kommunen visar i funktionsprogram 2010 (nedan övre raden t h) och gett Böle förskola i 2 plan och 8 avd (nedan övre raden t v)

Reviderat funktionsprogram i Umeå kommun från i våras med (nedre rad t v) förslag till ny förskolemodell (Kålmasken nedan t v) får störande entré och blir osäkrare m a a smittrisker samt större arbetsbelastning för personal att klara lämning/hämtning.

Däremot undviks sådant störande mötande i entréer/hallar med min modell för campusförskola (ovan i nedre raden t h), dvs coronasäkrare. Utveckling av denna är nedan t h en atriummodell med länkar och fler in- och utgångar.

Coronaanpassning öppnar även för idéer jag lanserat sedan decennier, nedan t v verandor/altaner (helst med tak) som underlättar vid väntan för lämna/hämta.

Än bättre är en runt-om-altan som också ökar utevistelse och mer rörelse för barn (även vuxna), tänk kuta runt, runt…

Runt-om-verandor, eller näst intill, kan också vara möjliga på nuvarande förskolor i att minska smittrisker med mer ”nära-huset”-utevistelser vid lämning/hämtning och dagligen, helst med tak över, kanske inglasad så småningom…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.