Isolering eller Samverkan i framtida förskolor i Umeå? Politikbeslut missar verkligheter i förskolemiljöer. Förvaltningen svarar ej om ritningar. L-reservation kan leda till bättre…

Idag 23/9 har För- och grundskolenämnden i Umeå kommun första sammanträdet efter förra den 27/5. Då beslutades om att anta reviderat funktionsprogram för förskolan i kommunen.

Dock fanns en reservation från Liberalernas Anders Norqvist som ger intressanta aspekter på hur beslut tas utan att politikerna getts möjlighet att se följder av ”revideringsbeslutet”. Dock avslogs den.

Så här beskrivs den i FGN-protokollet:

”Liberalerna för återremiss av ärendet med motivering att extern expertis bör tillfrågas om programmet.”

I korthet handlar revideringen om nedan enligt FGN-beslutet

”att omstrukturering av ytor har gjorts, från gemensamma ytor, exempelvis matsal och torg till mer avdelningsyta”.

På en ritning ur revideringsprogrammet syns detta nere t v i bv för förskolan Kålmasken, 6 avd i 2 plan.

MEN egentligen blir det inte ”mer avdelningsyta” vid närmare analys av förskoleverksamhet, se nedan:

* alla avd förlorar gemensamma ytor och som man kan turas om att använda

* ätande i matsal/torg ger mer pedagogiska ytor över dagen per avd då man inte behöver städa bort bord för ätandet, dvs tid+yta ska bedömas

  • groventré-torgytorna är mest förlorade ytor och coronariskiga, med dessa på resp avd ges ytor för mer tamburkontakt och blir tryggare

* gemensamma utrymmen över avd ger mer variation, t ex fler lika åldrar ihop och personal kan mer jobba över avd.gränser och spar tid och pengar

  • avdelningar isoleras från varandra med bara ett gemensamt rum per två avd.

Övriga ritningar ovan är i övre raden t h en ”Reggio Emilia”-ritning som står modell för Umeås torglösningar. Böle förskola ovan t v är en sådan och har för två avd nära till torgutrymmen. Där är nära till samverkan mellan två avd. Men för övriga två i samma plan är man isolerade från varandra.

I nedre raden t h är min grundmodell för Professorna Campus, 2016, campusförskola nu i kommunregi, förskolan Glaciären. Där kan alla fyra avd/plan samverka i innetorget (på bottenvåning) och två avd per sida samverka på varjen våning. Och utan störande passager som i Bölemodellen och Kålmasken.

Så politikbeslutet den 27 maj i För- och grundskolenämnden missar verkligheter i förskolemiljöer som ovan. Om L-reservationen godtagits och extern expertis tillfrågats samt revideringsgruppen fått bedöma ritningarna (har än inte fått svar härom) – kunde ovan brister ha undvikits.

En annan verklighet som helt missats av Umeåpoltikerna i FGN är ”coronaanpassning” och jag tidigare tagit upp i bloggarna. Där är Kålmaskenmodellen  smittriskig pga En entré per plan (här 3+3, men finns ritningar för 4+4) och sedan ”groventre´torg” där barn-föräldrar-personal möts vid lämning/hämtning. Eller utan föräldrar om de inte får gå in, men då trångt utanför enda entrén..

Ovan är utvecklad campusmodell till en atriumvariant med fler in/ut, mindre smittrisker. och mer samverkan med ökade ytmöjligheter.

Finns i idébok om förskoldesign jag erbjudit Umeå kommun, politiker och tjänstemän att ta del av, men än inga svar. Om  L-reservationen omprövas utifrån ovan utvärdering kan den leda till bättre förskolemiljö…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.