Bygglovsstopp av Umeåförskola pga för liten utegård – men 40 kvm/barn är mindre än krav 1975 om 55 kvm! Inneytor mindre – 120 mot 142 kvm! Personalsynpunkt togs ej till vara. Mer orättvisor finns – inte i campusmodell

Gårdagens, 28/10, blogg (scrolla och se) om att ej kunna läsa ritningar i Umeå kommun och inte förstå anvisningar/krav, passar in i nedan viktiga personalsvar i reviderat funktionsprogram förskola i Umeå, ur enkät till förskolerektorer.

  1. Hur fungerar gemensamma kapprum och barnentréer?

Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.

Men denna viktiga barn- och arbetsmiljöfråga togs ej till vara och fick ingen effekt på utformningen. Tvärtom, då revideringsritningen har

EN entré och ETT stort ”groventré-torg” för 3 – 4 barngrupper per våning med 50-70 barn (+ personal och föräldrar) och 65-80 kvm samt 12-14 dörrar!

Detta reagerade inte Byggnadsnämnden på. Däremot på för lite utemiljö, så att bygglovet är stoppad tills vidare (se nedan).

DÄRMED finns möjlighet att syna både hur störande + smittrisker ökar i ett groventré-torg och hur personalsynpunkter inte tas till vara.

I VK 23/10 stod nedan (t h) om fortsatt bygglovsstopp pga liten utegård, därav blogg nu:

BÄTTRE FÖR FÖRSKOLEBARN FÖRR, 1975, KRAV PÅ 55 KVM/BARN FÖR UTEMILJÖ

ENLIGT SOCIALSTYRELSEN, 37 % MER ÄN 40 KVM. VET BYGGNADSNÄMNDEN DET?

VET UMEÅPOLITIKER OM ATT INNE-AVD.YTOR NU ÄR MINDRE T V, MOT FÖRR, T H?

ÄR 15 % MINDRE MED 120 KVM MOT NORM FÖRR 142 KVM OCH I KOMMUNEN NU..

Orsaken är att ny förskolemodell för Kålmasken som har bygglovsstopp pga för liten utegård, har en utformning där groventréerna finns i ETT stort ”torg” med EN in/utgång, allt för 50-talet barn + personal + föräldrar.

Detta blir Umeås mest störande genomgångsrum med ökade smittrisker och ingår då inte i avdelningsytan som ovan t h, ritning av Missionären som följer riksnorm från förr.

I Umeåförskolor i 2 plan av s k Reggio Emilia-typ, får vissa avd än mindre avd.yta pga långt avstånd till innetorg/gallerrum, medan andra avd har dessa stora rum nära och då kan räknas in i avddelningsyta och bli mer än norm.

Således ”inbyggda” orättvisor inom förskolor och med ”Kålmaskenmodellen” orättvisor till de äldre förskolor i Umeå som har avd.norm.

Olikheterna härvidlag finns däremot inte i den campusmodell jag skapade i innovationsprojekt för Professorn Campus, 2016, nu i kommunregi, Glaciären, 2019.

Ovan är grundidén, här utvecklad till en Atriummodell för flexiblare nyttjande och mer in/ut vilket minskar smittrisker jämfört med Umeå kommuns modell i reviderat funktionsprogram, Kålmasken som ökar smittrisker. Således ”coronasäkrare” än kommunens.

Allt presenteras i min idébok i förskoledesign – mars 2021 (två månader före reviderat funktionsprogram) och – fortfarande – inte politik och byråkrati i  Umeå kommun svarat om intresse för, trots ett flertal försök, bl a till kommunalråden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.