Stopp för energidyr ”sjuk” Umeå-förskola?! Följer ej råd om ”utemiljöer för solinstrålning” – ”byggnad i norr” – ”goda sol- och skuggförhållanden” – ”slagskugga”. Inomhus störande genomgångsrum i groventré och allrum = smittrisker – kapprum utan uppsikt ut + riskfylld utetrappentré.

T v ur Funktionsprogram 2010: ”placera byggnader i norr”. T h F-program förskola 2021: ”Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, solinstrålning, buller”.

Ovan t v Boverket-råd: Slagskugga: Mindre använda och attraktiva ytor. Bredvid Funktionsprogram 2021, Friyta: Goda sol- och skuggförhållanden. Men se nedan…

Solig förskola ur F-program 2021 ovan t v. T h ny förskola Kålmasken i söder – ej i norr enligt råd – slagskuggor av höga hus – inget skydd för ”nordanvindar” + buller av trafik!

Dags för stopp av förskoleplanering som går emot råd och även blir energidyrare?!

Nedan är ur Funktionsprogram 2021 för Umeå kommunförskolor där modell Kålmasken har störande genomgångsrum i groventré och allrum – syns även i enkätsvar –

vilket ökar smittrisker. Ingen direkt uppsikt ut från kapprum (se ovan) samt riskfylld utetrappentré ger sjuk planlösning + skäl för Stopp för oprövad ny förskolemodell!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.