”Pedagogiska bilder” – för politiken – om förskole-miljöer i Umeå – soliga 1966-2021 – skuggigt 2022 – utegård i norr – ny idé i läge i solljus – friskare förskola – även inne för mer in/ut…

Bloggen den 5/9 om ”Stopp för energidyr förskola…” rönte stort intresse, ca 260 besök, och inspirerade till ”pedagogiska bilder” för politiken om förskolemiljöer i Umeå.

Nedan t v nytt Funktionsprogram förskola i Umeå kommun i beslut maj 2021. T h visas solig förskola med ”Utemiljöer ska planeras” och om ”vindskydd – solinstrålning – buller”.

Och Umeå kommun har under alla ”dagisåren”, 1966 – 2021, sett till att nyplanerade daghem/förskolor fått utemiljöer med solljus och skuggmöjligheter av växtlighet.

Se övre och nedre rad: Fr v – t h: Berghem 1966, Missionären 1990, Professorn 2016 och Böle 2021 – mot söder (Bölebilden är mot norr, utegård på andra sidan, mot söder).

MEN 2022 planeras i Umeå i nya bostadsområdet Tomtebo gård, vid friluftsområdet Nydala – en förskolas utegård mot norr – emot råd i funktionsprogrammet 2021!

Se mittenbilden för Kålmasken, hus i söder, vid trafik-buller, skuggrisker av höga hus och nordanvindar. Det sista, blåsigt, dvs vindskydd, tas upp i F-program, men granskades ej.

T h i mittenraden nytt läge för en förskola i norr med utemiljön i söder och solljus + träd som ger skugga – i min Atrium-idé med länkar för flexibilitet och mer in/ut = friskare!

Friskare är även inomhusmiljön med mer in/ut, Ej i EN entré/plan för fler avdelningar som Kålmasken (ovan t v) i genomgångsrum med många, 10-12, dörrar – emot F-program.

Det ger ”störningar, buller och stress”, sjuk miljö, där Missionären 1990 var ”klart bäst” i utvärdering av 13 modeller 1993 och ”icke-störande passager” = bättre arbetsmiljö.

Värt att notera är att Missionären, 4 avd, 1 plan, utvecklades till campusförskola, 2016, 8 avd 2 plan, och nu till Atrium-idé med länkar likt M. som ger Flex-Friskare Förskola…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.