Etikett: svenskt näringsliv

Du provocerar mig!

Av , , 2 kommentarer 4

För en dryg vecka sedan skrev Bertholof Brännström krönikan  ”Du provocerar mig, Mattias X” i VK. Uppmärksammad rubrik om en företagarprofil som har startat flera företag inom välfärdssektorn. Det har gått bra för Mattias, men är det på kostnad av kommunen eller för brukarna? Klart är i alla fall att Mattias val av bil, en knallgul Ferrari, har provocerat..

Denna nämnda Ferrari nämndes även under dagens första interpellationdebatt om fler bilar i hemtjänsten. Eva Andersson, socialnämndens ordförande, skrev i sitt interpellationssvar att vinsten” (i kommunens hemtjänst) går till mer vård och omsorg, inte till Ferraribilar och privata fickor.”  Det blev en stundvis intensiv debatt om LOV och hemtjänstutförare i Umeå där Vänsterpartiet helst vill begränsa valfrihet och att det endast är den kommunala hemtjänsten som ska vara valet. Det ska inte vara möjligt att välja annan utförare. Vänsterpartiet är ovana att vara i majoritetsstyre och bad oss i Alliansen att komma med mer pengar till äldreomsorgen trots att det är S och V som beslutar över den kommunala budgeten.

Eftersom det var stundvis intensivt ser jag att det kanske var svårt att få till citaten löpande på VK.se Se rapportering kl.09:41. ”Man kan få flytta för att få hemtjänst” –Stämmer inte!! Man är inte begränsad att bo kvar på samma ställe utan man får flytta till annat boende när man har hemtjänst. Om man vill förstås.

”Umeå kommun använder LOV i betydligt mindre omfattning än andra jämförbara kommuner.” FEL!  Ska vara, Umeå kommun är en av de kommuner som betalar minst i ersättning per utförd timme jämfört med andra kommuner.

Idag har Umeå 21 st hemtjänstutförare och tack vare LOV har både individen och valfriheten stärkts. Lagen om valfrihet är bra för Umeå, men som det ser ut nu verkar det dröja innan både S och V kommer till insikt.

Om vårdföretagares villkor i Umeå

Av , , 4 kommentarer 6

I förra veckan deltog jag i Svenskt näringslivs vandring för företagsamhet som anordnades i Umeå på onsdagskvällen. Politiker fick promenera tillsammans med företagare inom olika verksamheter och jag tillsammans med en partikamrat gick med en vårdföretagare. Under ca en timme fick vi dryfta och diskutera det som vi tycker är det viktigaste för att underlätta företagande och hur de ska utvecklas lättare.

Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten kommer upp emellanåt, men alltför ofta med osaklig kritik och med felaktiga uppgifter. Vänstern fortsätter driva frågan om förbud mot vinster i vården i stället för att fokusera på vårdens kvalitet. Att förneka människor rätten och möjligheten att välja vem man vill ska komma och ge hjälp i hemmet är viktigt och blir alltmer betydande eftersom särskilt boende inte blir aktuellt om man anses kunna klara sig i hemmet med just hemtjänst.

Jag är glad och stolt över att bo i en kommun där våra äldre har möjligheten att välja utförare och jag kommer att fortsätta att försvara denna möjlighet och som jag ser det är en rättighet. Här kan du läsa mer om vårt samtal. 

P.S. När jag ser bilden av mig i artikeln kan jag bara konstatera att jag inte längre ser ut som jag gjorde i valrörelsen och att det kanske är dags att byta profilbild här på bloggen. Men det är någonting helt annat och har ingenting alls med företagarfrågor att göra:)

Förslag stryper valfrihet

Av , , 7 kommentarer 10

Förbud mot vinster eller fler alternativ i äldreomsorgen? Det är en fråga som aldrig kommer att bli inaktuell verkar det som. Den senaste veckan har vi kunnat läsa om ett förslag presenterat av LO som går ut på att välfärdsföretag enbart ska drivas som Samhällsbolag där vinsterna regleras (så liten som möjligt gärna ingen vinst alls) vilket rent krasst innebär att man sätter stopp för mångfald och valfrihet inom välfärdssektorn.

LO nöjer sig inte med det utan man vill också avskaffa LOV, lagen om valfrihet, vilket har inneburit att människor själva getts möjligheten att välja hemtjänst, vårdcentral eller äldreboende. Ett unikt sätt att själv kunna vara med och påverka hur man vill utforma sitt liv. Förslaget har blivit hårt kritiserat och det skrämmer eftersom man än en gång endast har ”den förbjudna vinsten” framför ögonen. Människors valfrihet och möjligheten till kvalitetsutveckling i välfärden blir sekundärt.

Under denna mandatperiod har vänstermajoriteten hittills återtagit till kommunal regi två särskilda äldreboenden och ett HVB hem för ensamkommande barn. Beslut har också tagits om vinstredovisning för de LOV upphandlade hemtjänstföretagen. "En moraliskt felaktig ägarstruktur" hade Carema enligt Socialdemokraterna och rädslan för att företag kunde ta ut vinster blev större än frågan om kvalitet i äldreomsorgen och om de boende var nöjda eller inte.

Nyligen publicerades en studie av konsultföretaget Health Navigator som visade resultatet att kommunerna är dåliga på att utnyttja möjligheten att säkra kvaliteten när äldreomsorg ska upphandlas. Man glömmer bort att ställa krav på resultat och kvaliteten blir då omöjlig att följa upp. Strukturer och processer tas med, men man glömmer bort områden som står närmast den boende som brukarnöjdhet eller minskad andel trycksår.

Detta är en studie att läsa för den som tror att kommunalt alltid ger bäst förutsättningar för kvalitet, så är det inte. Här kan du läsa mer.

Under min tid som vice ordförande i socialnämnden har vi inte upphandlat ett äldreboende. Nya särskilda boenden i Umeå är på gång och min förhoppning är att vi kommer att få se fler aktörer i äldreomsorgen. Det kommer att berika, förbättra kvaliteten i hela äldreomsorgen och ge en större valfrihet för våra medborgare. Jag kommer med all säkerhet få anledning att återkomma i ärendet.