Etikett: Barn och unga

Grattis Ebba!

Av , , 2 kommentarer 10

IMG_0217.large

 

Ebba Busch Thor har blivit mamma igen till en liten dotter och visst är det absolut fantastiskt härligt när barn föds, små mirakel som föräldrar vill göra allt för att de ska få växa upp till trygga ansvarstagande individer. Det var många som tyckte att hur kan Kristdemokraterna ge förtroendet och partiledarposten till en ung kvinna, dessutom höggravid och hur kan det stämma överens med partiets politik att kvinnor ska stå hemma vid spisen och föda barn. Partiets politik?! Nej, till er säger jag att ni inte kan ha mer fel och de som tror något sådant vet inte alls vad kristdemokrati står för.

Jämställdhet är att ge kvinnor möjlighet att forma sitt eget liv, inte att politiker säger till kvinnor vilka val de ska göra. Partiet säger inte till vem det är som ska vara hemma med barnen eller hur länge utan det är helt och hållet upp till föräldrarna själva. Det är som Ebba säger att hade det varit en helt delad föräldraförsäkring hade inte deras son fått vara hemma med sin pappa lika mycket. Jag är tacksam för att företräda ett parti som företräder familjen samtidigt som det är fullt möjligt att vara både partiledare och mamma.

När jag började med politiken var min äldsta knappt ett år fyllda och förskolan hade flyttats från socialtjänst till skola och dagmammor var på väg bort. Det fanns ingen maxtaxa i förskolan och jag betalade mer varje månad för dagmamma än vad föräldrar betalar idag och då var månadslönen betydligt mindre. Mitt hjärta var i barnomsorgen och även om det var länge sedan jag behövde nyttja den finns hjärtat ändå kvar där från erfarenheten som nybliven politiker. Barn behöver trygga familjer och en god barnomsorg hjälper familjer, men jag tycker att det är bedrövligt att det finns så lite förståelse för att familjer kan se olika ut. För vissa barnfamiljer är möjligheten att stanna hemma inte bara en möjlighet utan ett självklart val.

 

 

 

 

Uppväxtvillkor ska prioriteras

Av , , Bli först att kommentera 6

VK skriver att Barn och Ungdomspsykiatrin i Umeå inte klarar vårdgarantin och har hundratals barn kö för utredning. Vårdgarantin innebär att man har rätt till vård inom 90 dagar även om jag anser att även tre månader kan vara för lång tid. När det gäller barn och unga som mår dåligt och som behöver hjälp för att klara vardagen är det av yttersta vikt att man snabbt får hjälp.

Landstingets Alliansen skrev i sitt förslag till landstingsplan för 2012-2015:
 
”Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin är fortfarande oacceptabelt långa. Enligt vårdgarantin ska väntetiden vara högst 30 dagar för nybesök och ytterligare högst 30 dagar tills behandling sätts in.  
Det är också en stor omställning att gå från barnpsykiatrin till vuxenpsykiatri, därför vill alliansen att BUP ska kunna behandla patienter till dess att de har fyllt 20 år.” 
 
Ja, jag är bekymrad och det gör mig ledsen att läsa om den långa väntan som barn och föräldrar får gå igenom. Att vänta på hjälp är frustrerande. Kristdemokraterna antog vid Rikstinget i somras ett nytt fokusområde där barn och unga är i centrum. Vi talar alltför ofta om tillväxt, vi måste tala mer om uppväxtvillkor. Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i!
 
Det är oacceptabelt att barn och ungdomspsykiatrin fortsätter att ha långa köer, men enligt artikeln finns det en förhoppning om att man kommer kunna arbeta bort en del av kön under hösten. Det är viktigt att vi sätter uppväxtvillkoren för våra barn och unga i fokus och det rör alla politiska nivåer, såväl kommun-, landstings- som rikspolitiken.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,