Beslut i det dolda- ett hot mot LOV

Det har gått en tid sedan en majoritet i kommunfullmäktige beslutade att Lagen om valfrihet i hemtjänsten ska vara kvar och efter det att Socialdemokraterna ”storsint” lovat att respektera beslutet har det varit lugnt. Arbetet med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag till en ny upphandling pågår och det har varit träffar med både politiker, tjänstepersoner och hemtjänstutförare för att det ska bli så bra som möjligt. Underlaget beräknas vara klart i oktober vilket är snart. Hemtjänsten är viktig, snarare livsviktig för att säkerställa att människor får hjälp i hemmet samt för att äldre ska ha en värdig omsorg. Det finns INGEN som kan förneka att hemtjänsten behövs eller att det är ”billigare” för kommunen med hemtjänst istället för plats på ett vård och omsorgsboende. Trots det är hemtjänsten ständigt under den kritiska luppen och föremål för kraftiga besparingar.

Det har länge talats om tuffa tider för kommunerna och Umeå är inget undantag. Årsprognosen för Äldrenämnden låg efter maj månad på -17 miljoner kronor och förvaltningen har i uppdrag att hitta åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Dessa åtgärder presenterades för presidiet innan sommaren, men det var sagt att beslut skulle tas i augusti. För mig var det fullständigt självklart att alla besparingsåtgärder som påverkar och berör de verksamheter vi ansvarar för, där är det politiken som beslutar. Jag hade fel.

För ett par dagar sedan fick jag ta del av ett informationsbrev som skickats till alla hemtjänstutförare och som förklarar att Umeå kommun kommer att sänka ambitions eller servicenivån för insatser som städ, tvätt och mat tillagning. Förändringen gäller fr o m 15 september. Med sänkt ambitionsnivå menas mindre tid till att städa en tvårumslägenhet (schablon, du får bo i en större lägenhet, men då kan du inte räkna med att få hela lägenheten städad) eller att den som städar måste städa fortare. Att tvätta kläder ska också göras betydligt fortare om det då betyder snabbtvätt eller att slänga in en maskin och åka till andra brukare och återkomma för att ta ur tvätten låter jag vara osagt. Kanske blir det samma process för att se till att tvätten torkar och senare tas om hand. Självklart är det lättare att göra i ett storstadsperspektiv jämfört med de som bor i glesbygd.

Den som har hemtjänst för tvätt, städ och mattillagning kommer fortfarande att få dessa insatser, men insatserna får inte ta lika lång tid vilket kan leda till slarv eller att vissa delar av lägenheten inte blir städade. Städning sker trots allt bara en gång var tredje vecka. Att laga maten ska också bli billigare för kommunen vilket ger hemtjänstföretag helt nya ekonomiska förutsättningar och detta månaden innan ett nytt avtal ska vara framtaget. Beslutet har inte fattats politiskt utan ligger på en högre nivå. Det blir enklare så för den förvaltning som har i uppdrag att hitta åtgärder för att få ekonomin i balans och så mycket enklare för Socialdemokraterna att skylla på förvaltningen trots att det är de som genomfört heltid till alla utan att finansiera det. Hade heltid finansierats hade nämnden haft ett överskott.

Detta ärende kommer upp som information på Äldrenämnden, men jag förutsätter att politiken tar ansvar och låter nämnden ta nödvändiga beslut. Det är inte acceptabelt att besparingar på flera miljoner kronor kan beslutas utanför nämnden och att äldrenämnden bara ska acceptera förändringen. Äldrenämnden har inte heller tagit del av underlag till varför förändringar på just dessa områden görs och som vanligt har ingen risk och konsekvensanalys gjorts. Med tanke på kraftigt försämrade förutsättningar för hemtjänstutförare kan det bli aktuellt att mindre företag slutar och jag förväntar mig inte heller att den kommunala hemtjänsten kommer att klara förändringen ekonomiskt. Mat ska tillagas alla dagar i veckan och inte bara måndag till fredag. Än en gång går tanken till spelet svälta räv.

För två år sedan genomfördes ändringar i insatser i hemtjänsten som t ex att renbäddning sker var tredje vecka och inte varannan samt att duscha det gör man bara två gånger/vecka med hjälp. Förändringarna då gjordes med hänvisning till vad som var ett skäligt liv. Jag och övriga allianspartier har varit och är fortsatt kritiska till dessa smygförändringar eftersom de inte kommunicerats. De som får sänkt tid för städning kommer att klaga på sin hemtjänstpersonal för att de inte gör sitt jobb, stressar eller slarvar genom tiden, men egentligen finns orsaken någon helt annanstans. Orsaken är att heltid för alla oavsett kostnad blivit viktigare än de verksamheten finns till för.

Etiketter: , , , ,

6 kommentarer

 1. Brorson

  Idag den 17 augusti hade stockholmsfixerade Dagens Nyheter en löpsedel att robotar kan spara pengar i äldreomsorgen. Det tvivlar jag inte på, men tycker att attityden är upprörande. Rationaliseringar har alltid skett inom arbetskraftintensiva branscher, där ingen trodde att mänsklig arbetskraft kan ersättas med maskiner eller robotar. Men det är ju inom de branscherna, som de största vinsterna kan göras nästa gång.

  Varför inte rationalisera bort arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, tidigare v men under många år s? Hennes erfarenhet av arbetsmarknaden utanför politiken varade ju bara under ett enda år. Hon tror att det är brist på arbetskraft i Sverige, när i själva verket en inkompetent arbetsmarknadspolitik låser upp arbetskraft som skulle behövas bättre än med det, de nu sysslar eller pysslar med. Jodå, det är billigare att ha arbetslösa i ”åtgärder” än att ge dem jobb med avtalsenlig lön. Det gäller även lönerna i låglönebranscher som hemtjänsten.

  Det parti, som säger att det är möjligt att förkorta arbetstiden till sex timmar /dag ljuger. Men troligen ligger sanningen inte så långt borta. Det behövs en utredning, som ger svar på frågan vad som är möjligt. Och den måste utgå från en inventering om vilka arbetsuppgifter, som är nödvändiga och därför helt eller delvis måste finansieras med skattemedel, och vilka arbetsuppgifter som är så önskvärda så att ”brukarna” är beredda att helt eller delvis betala själva. Det behövs också ett nytt synsätt på människors kompetens och förmåga att lära sig något nytt.

  Problemet med robotarna, som kommer, är att de fortfarande inte har kommit längre än till experimentstadiet och har långt kvar till serieproduktion. Dessutom råder oenighet mellan yngre, se som bestämmer, och äldre, de som det bestäms över, om vad äldre vill ha. Äldre vill ha mänsklig kontakt, men uppskattar inte att det motsatta könet rengör deras underliv, speciellt inte sedan de styrande bestämt att ”integrationen” och ”jämställdheten” ska gå före vårdtagarnas önskemål om vem de vill ha. En robot vore bättre.

  Det andra felet med robotarna är att målsättningen att de ska spara pengar åt kommunerna, så att de kan fortsätta att slösa skattemedel på sina kommunalrådsdrömmar. Nu har Umeå kommun blivit skeppsredare. Under flera år som ”järnvägsdirektör” har kommunen fortfarande inte lärt sig grunderna för en ekonomiskt riktig trafikering av en järnväg. Och nu vill man ha ytterligare en järnväg, som ska byggas av staten men trafikeras av kommunerna.

  Robotarna bör givetvis frigöra mänsklig arbetskraft, så att den kan göra mer av kvarvarande mänskliga arbetsuppgifter inom befintliga anslag. Det brådskar med dusch-robotarna, som torde vara ganska enkla att konstruerade, eftersom det huvudsakligen handlar om fasta installationer. Det är ett absolut minikrav att vårdtagarna ska kunna duscha minst en gång om dagen och vid behov två gånger om dagen, om alla ska ha rätt till ett värdigt liv. En dusch rengör inte på djupet på samma sätt som bad i badkar. Därför måste man duscha oftare.

  Men det blev inte fler duschtider än det varit badtider, när badkaren togs bort. Och nu är det färre duschtider för dem, som behöver hjälp med att duscha. Och nu driver klimatalarmisterna kampanjer för att man ska betala extra för varmvattnet, så nu blir det väl dusch bara varannan vecka. Klart att kommunerna sparar på dem, som har minst förmåga att protestera.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Förlåt att jag är sen med att både publicera och att svara. Jag uppskattar verkligen dina kommentarer och mycket håller jag med om. Jag läser alla kommentarer även om jag inte publicerat alla som du vet 🙂

   I Umeå har vi infört medicinrobotar för de som behöver hjälp med att ta sin medicin. Istället för att en sköterska åker hem och ger medicinen får brukaren en påminnelse om att ta sin medicin av roboten som ”spottar ut” en förpackning med tabletter. Medicinen delas ut på rätt tid och tar inte brukaren medicinen så går ett larm till sköterska. En mycket förenklad beskrivning, men det är klart att det har sparat massor av pengar på uteblivna besök, men det ökar också självständigheten hos de som är beroende av hjälp. Alla insatser som stärker en människas självständighet är mycket bra och jag är helt klart för ”robotar” som hjälpmedel, men mänsklig kontakt ska aldrig underskattas!

 2. Brorson

  Det är märkligt att det inte finns duschrobotar för människor i äldreboenden, när det finns för kor i ladugårdar. Kon bestämmer själv när det är dags. Allt annat sker automatiskt. Tar mycket tid om det ska göras manuellt, blir för sällan och kon blir inte ren. Blir kanske inte lika stor tidsbesparing, med en gravt rörelsehindrad person, som måste ha hjälp med av- och påklädning samt ledas till och från. Kon går själv.. Men det viktigaste är inte att spara pengar, utan att öka välbefinnandet för rörelsehindrade äldre utan att det kostar mer.

  Bra sagt av Ebba igår, men KD lever inte alltid som man lär. När socialministern frågade Ebba om exempel på kommunala skrytbyggen, hade Ebba en mängd exempel, vilket socialministern inte hade väntat sig. Ebba missade dock ett av de värsta exemplen, nämligen det nya ”kulturkvarteret” i Örebro, som är de lokala kristdemokraternas egen storslagna, men efterhand hårdbantade kommunalrådsdröm.

  Kulturkommunalrådet är kristdemokrat. C ansvarar för social välfärd, och har nu kommit på att det finns för många privata utförare. Revirstrider inom den styrande koalitionen? Det blev protester mot ett planerat bokbål, eftersom bokmagasinet bantades bort. Nu ska böcker, som inte ryms i det nya ”kulturkvarteret” skickas till Umeå och fjärrlånas till Örebro.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, lever kvar i 1600-talets ekonomiska system, merkantilismen, som hävdade att det finns ett direkt samband mellan antalet arbetade timmar och välståndet i samma land. Då infördes lösdriverilagen, som gjorde det kriminellt att inte arbeta och alltså förbjöd tiggeri. Kvinnas uppgift var att stå vid spisen och föda barn, många barn. Det behövdes soldater och arbetskraft för att öka nationernas välstånd. Målet för den ekonomiska politiken var att exportera mer än man importerade och fylla statens kassakista med guld.

  Det hade väl gått an, om inte alla länder hade haft detta mål. Det var först under andra hälften av 1700-talet, som man på allvar började intressera sig för att konstruera arbetsbesparande maskiner. För att tillverka sådana behövdes kapital, med följd att ”vi” gick in i kapitalismens tidevarv under 1800-talet. Inledningsvis var målet att hålla nere lönerna på samma nivå som tidigare, alltså att minska kostnaderna för arbetskraft i förhållande till den växande produktionen. Och öka vinsterna.

  Karl Marx kom med nya ekonomiska teorier, nämligen att bejaka de arbetsbesparande maskinerna för att öka produktionen per arbetad timme i syfte att välståndet skulle öka så mycket så att alla kunde få del av det. (Det är dock inte detta som Marx är mest känd för.) Det är för mig helt ofattbart att Stefan Löfvén, som är en f.d. arbetarledare, har utsett en merkantilist, som saknar egen erfarenhet av rationaliseringar, till arbetsmarknadsminister. Hon pratar ständigt om ”fler arbetade timmar”, i stället för ökad produktivitet per arbetad timme.

  Som en möjlighet till färre arbetade timmar per anställd. MP har länge haft en generell arbetstidsförkortning till sex timmar som en punkt i sitt partiprogram, Men har nu kompromissat med S och inför ett ”friår” (som också är ett gammalt MP-förslag). Anders Ågren, M, har gått i taket, att regeringen vill betala fullt friska och arbetsföra personer mitt i arbetslivet för att göra ingenting. Jag säger att detta motsvarar en arbetstidsförkortning till sex timmar under fyra år. Varför inte mellan 61 och 65 år, om pengar verkligen finns? Vad säger LO? Vad säger Kommunal? Vad säger KD?

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Tack för inlägget, mycket intressant som vanligt. Du lyfter detta med kompromisser och att samarbete mellan flera partier kan leda till revirtänkande och visst kan det vara så. Jag har själv diskuterat skillnaderna mellan Örebro och Umeå i LOV frågan och jag anser att de valde fel när de la ut det på LOU. Å andra sidan måste jag ge dem det att de åtminstone ger utförare lång tid till anpassning. I Umeå ska utförare anpassa sig inom en månad vare sig det gäller årsarbetstimmar, ersättningar eller insatser och det efter ett besked som kommer i semestertid. FOF, fort och fel.

   Arbetstidsförkortning kan låta lockande, men det handlar om prioriteringar. Jag anser inte att staten ska betala för friår och att satsa på sex timmars arbetsdag istället för att bygga äldreboenden eller minska vårdköer det är oansvarigt.

 3. Peter

  Hej!
  Jätte bra att du skriver om det här med hemtjänsten då det berör så pass många människor!
  Ett problem är att kommunen fortfarande har monopol på nattarbete när det gäller hemtjänsten.
  Tyvär så ställer det här till det mer för anhöriga som oftast får hjälpa sin åldring ännu mer då hemtjänsten inte har tid eller slarvar för mycket.

  Jag hoppas att dom partier som röstade för LOV i fullmäktige går ihop och protesterar mot dessa orättvisor som enbart drabbar dom gamla i försämrad service!

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Tack! Ja det stämmer att det är kommunen som har natten, men vi har kunnat diskutera om vi ska göra en förändring i samband med diskussionerna om ett nytt förfrågningsunderlag. Jag vill att på de boenden som har egen hemtjänst (Astridgården och Seniorhusen) där borde det kunna vara deras egna hemtjänst och inte den kommunala. Underlaget beräknas bli klart i oktober.

   För att kunna protestera måste det finnas kännedom och det är därför jag skriver trots att jag vet att några helst såg att jag var tyst. Ärendet kommer upp på nästa nämnd och jag kommer att skriva mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.