Hot och våld på rekordhög nivå i Umeås skolor!

Det är svårt att greppa rubriken i dagens VK och att förstå vad som finns bakom. Artikeln handlar inte om rykten eller vittnesmål utan tar helt krasst upp statistik från kommunens interna rapporteringssystem. Totalt rapporterades det in 483 anmälningar om hot och våld under 2022, vilket var 15 stycken fler än den tidigare högsta nivån, från 2019. Mellan januari och augusti 2023 har det hittills rapporterats in 345 incidenter, vilket motsvarar en helårsprognos om 517 händelser. Både 2022 års statistik och den prognostiserade statistiken för 2023 visar en fördubbling av anmälningarna om hot och våld sedan 2018. Incidenterna sker främst i grundskolan och de absolut mest allvarliga sker på högstadiet. Det är inte en acceptabel arbetsmiljö varken för lärare eller elever. Vem vill gå till arbetet och vara rädda för de som man ska vara till för? När är gränsen passerad?

Det sorgliga är att nyheten inte är ny i sig utan det nya är att situationen blivit värre. Om påståendet att det är pga ökad anmälningsbenägenhet efter pandemin låter jag vara osagt, men att skolorna inte följer arbetsmiljölagen enligt Arbetsmiljöverket är självklart ett stort problem. Att läraryrket sedan tillhör den bransch i hela samhället där man har störst risk att råka ut för arbetsorsakade besvär var för mig en nyhet och gör det svårare att locka människor till yrket. En förändring behövs!

Eftersom problemet inte är nytt bläddrade jag igenom tidigare blogg inlägg och hittade detta från 2020. Inlägget är skrivet ett par månader efter det att vår motion om att anställa pensionerade poliser i skolan som säkerhetssamordnare hanterats i kommunfullmäktige. När jag läser inlägget påminns jag om den raljanta tonen som fördes om att vi kristdemokrater vill se uniformerade poliser i korridorerna samt att vi underkänner både lärare och fritidspedagogers arbete i skolan. Tre år senare har problemen och anmälningarna ökat i antal…

 

Blogginlägget från september 2020 i sin helhet.

Färre vuxna ger otrygg skola – vad var det vi sa?

I slutet av maj behandlade kommunfullmäktige Kristdemokraternas motion om att anställa säkerhetssamordnare i skolan där vi ser pensionerade poliser som en möjlighet och resurs. Debatten var emellanåt något märklig där partiföreträdare valde att missuppfatta oss fullständigt och påstod att vi Kristdemokrater ville se uniformerade poliser i korridorerna och att vi samtidigt också underkänner både lärare och fritidspedagogers arbete. Inget kunde vara mer fel! Jag beklagar att det inte fanns mer förståelse för den oro som både jag och flera andra känner. VK rapporterade dagen efter:

I dagens VK, fyra månader efter att motionen avslogs, läser vi:

Jag är inte förvånad. Vår motion handlade inte om att ställa personalgrupper mot varandra utan att ta till vara den särskilda kompetens som pensionerade poliser har. Både när det gäller trygghetsskapande och att vara en del i värdegrundsarbete. Elever är otrygga och nu rapporterar skolorna och media. I våras fick vi svaret att barn och unga i Västerbotten är tryggare än andra, men det gäller inte alla barn. I dagens tidning uttalar sig verksamhetschefen för Elevhälsan att det finns skäl att ta problemen på allvar. Vi kristdemokrater tar frågan om trygghet för barn och elever på allvar och vi har inte släppt frågan.

Etiketter: , ,

6 kommentarer

 1. Drutten

  Och detta sker då allt dåligt beteende tillåts i detta land. Man kan ju hårddra det och säga att det uppmuntras av våra styrande då skolan och lärarna kan anmälas vid minsta ingripande mot gangsterelever. Dessa elever har allt som ofta föräldrar som är lika galna i ryggen. Snart har vi inga lärare kvar.

  • Veronica Kerr (inläggsförfattare)

   Vad är ett dåligt beteende? Här tycker jag att gränsen har flyttats ordentligt och vi behöver inte gå så långt tillbaka som när jag gick i skolan. Om dåligt beteende varken uppmärksammas eller får konsekvenser hur ska då en förbättring kunna ske? När mina barn gick i skolan och det var stökigt i klassrummet så uppmanades vi föräldrar att komma till skolan. Det blev en lugnande effekt och läraren fick ”extra ögon” i klassrummet. Jag tror absolut att skolan behöver fler vuxna som är närvarande.

 2. brorson

  Familjen hade nyligen kommit från Somalia. Hade de ens asylskäl eller var de ekonomiska migranter? Asylsökande har rätt att vistas var de vill i landet under utredningstiden, enligt den s.k. EBO-lagen. De hade kommit till ett land, vars tidigare regering hade proklamerat som en humanitär stormakt. I denna stormakt går gängkriminella fria på gatorna, trots tidigare brott, exvis mord som belönas med ”sluten ungdomstjänst” under högst fyra år för den som inte fyllt 18 vid brottstillfället. Vilket är anledningen till att gängkriminella anlitar minderåriga som utförare av brotten.

  När den nyanlända pappan, som förmodligen inte visste ur strängt den humanitära stormakten ser på förlegade uppfostringsmetoder, agade sonen för att han hade börjat umgås med gängkriminella, anmälde sonen ”misshandeln” till Socialtjänsten, som tvångsomhändertog pojken enligt LVU. Han placerades i ett familjehem tio mil bort. Som nyanländ med annan hudfärg och annat språk längade han förstås till mor och far. Så han rymde och hamnade på nytt hos de gängkriminella, som han inte skulle skyddas mot, Han skulle ju skyddas mot sen egen far, som inte hade gjort något annat fel än att ha brutit mot en svensk lag. Fadern hade ju dessutom brutit mod den världsunika svenska tolkningen av FN:s barnkonventionen, vilken bl. a. förbjuder håktning av minderåriga under mer än sex timmar. Samma tolkning förbjuder effektiva rymningsskydd hos _Sis-hemmen, där de unga mördarna placeras,

  Efter ett par månader hittades pojken, som hunnit fylla 14 år, mördad tillsammans med en annan 14-åring med ett långt brottsregister bakom sig och hade rumt från fett Sis-hem. Pojkarna hade straffats för att de hade vägrat utföra en order, som de fått av det kriminella gänget. Ordern var att mörda. Det senaste jag läst om fallet var att pappan, som återvänt till Somalia (nekats asyl?) ska komma tillbak till Sverige i egenskap av målsägare. Men nu har regeringen tagit i med hårdhansskarna, En ny lagom vistelseförbud, med straff på maximalt hela sex månader för överträdelse, kommer att träda i kraft om en månad.

  Din partikollega Smetana var närmast lyrisk vilken skillnad den lagen kommer att göra. Nu kommer ledarna för de kriminella gängen att passa sig ännu mer för att synas i vistelseflöbudsområdena. Som om det inte vore möjligt att anlita kurirer, vilket de gör redan nu.Smetana verkar f. ö, besvarad av frågor om amerkanska soldatbordeller i Sverige, vilket han försäkrat att KD aldrfig har gått med på. Men efter påpekande att avtalet, so m mjliggör detta, trolien redan har ratificerats av Sveriges riksdag, har Smetana bygg fot och menar att vi ska se det positiva med att vi kommer att skyddas av de amerikanska soldaterna ”om Potin kommer hit”..

  Men kräver det verkligen en lag, som säger att amerikanska soldater, som bryter mot svenska lagar inte ska straffas, i varje fall inte av en svensk domstol. För att åslådliggöra hur oerhört fel Smetana och andra okritiska Nato-diggaare har, ska jag berätta om en episod under min egen värnplitstjänsgöring vid en svensk stridsledningscentral mitt under kalla kriget. Vi var två värnpliktiga och en stridsledningsofficer, som övervakade halva Sveriges luftrum.

  Den svenska gränsen kränktes av två amerikanska stridsflygplan, som startat från en Nato-bas i Norge och flög tvårs över Sverige till ett svenskt militärflygfält vid Östersjö-kusten, Under våra misslyckade försök att få kontakt med Nato-basen i Norge, framkom att allt var förberett att ställa oss och vår stridsledningscentral under amerikanskt befäl. Ledningarna var redan framdragna från båda håll till den sista tele-stationen på den svenska sidan. Det enda som fattades var ett beslut från Sveriges regering att ledningarna skulle kopplas ihop. De amerikanska flygarna hade trott att Sverige var med i Nato.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.