Etikett: barnomsorg

Lägg inte ner familjedaghemmen!

Av , , 2 kommentarer 16

Arbetsmiljön för dagbarnvårdare ska förbättras

 Visst låter det bra? Det var nog också tanken med kommunens pressmeddelande som skrevs för en dryg vecka sedan, direkt efter För och grundskolenämndens sammanträde. Ikväll läser vi att de positiva raderna inte kan räknas som någonting annat än ett rent hån mot de dagbarnvårdare i Rödåsel som fått beskedet att deras verksamhet kommer att läggas ner.

Enligt artikeln verkar det som om allt redan var bestämt innan beslutet tagits, men enligt Umeå kommun var det inte lika säkert. Pressmeddelandet lyder:

För- och grundskolenämnden har beslutat om åtgärder som ska förbättra kvalitet och arbetsmiljösituation för dagbarnvårdare i kommunal pedagogisk omsorg.

Beslutet innebär att familjedaghemsverksamheten ska planeras i en arbetsgrupp med minst fyra dagbarnvårdare i ett geografiskt område. Det ska göra verksamheten mindre sårbar vid sjukdom och ledigheter och därmed förbättra arbetsmiljön för dagbarnvårdare. Beslutet innebär också att familjedaghemsverksamhet ska bedrivas i dagbarnvårdarens hem.

Där vårdnadshavare önskar plats i familjedaghem kan det bli aktuellt med rekrytering. I de områden där det inte efterfrågas plats i familjedaghem, och där det inte går att organisera för en hållbar arbetsmiljö, kan det bli fråga om avveckling av familjedaghem.

Berörda vårdnadshavare informeras

Nästa steg är att förvaltningen ska arbeta med vad beslutet innebär i praktiken och långsiktigt se över område för område. Om resultatet visar att åtgärder behöver göras i ett område kommer berörda vårdnadshavare att få information om förändringar i god tid. Barn som finns i verksamheter som kan beröras av avveckling under 2020 kommer att erbjudas alternativ plats.

**********************************************************************************************************************

Berörda vårdnadshavare ska få information i god tid om förändringar, men de orden verkar sakna betydelse i jakten på att avveckla de kvarvarande alternativen inom barnomsorgen. Det är oerhört klantigt och respektlöst mot de som är beroende av en fungerande barnomsorg och mot de som har lång erfarenhet av att arbeta i just barnomsorgen.

Varje barn är unikt och det är ingen självklarhet att förskola är det bästa för alla. Vi ska ha fler alternativ med möjligheter för familjer att välja det som passar dem bäst. Dagmammor, familjedaghem, pedagogisk omsorg och barnomsorgspeng. Det finns fler alternativ än förskola, men tyvärr ser vi att Socialdemokraterna envetet och systematiskt väljer att hitta vägar att avskaffa alternativen till förmån för det först nämnda. Vi vet vad de vill, men att gömma sig bakom argumentet förbättrad arbetsmiljö är ett lågvattenmärke.

Socialdemokraterna i För och grundskolenämnden hänvisar till ett kollektivavtal från 2008 och säger att dagbarnvårdarna ska arbeta i sina egna hem. Skolverket å andra sidan säger att pedagogisk omsorg kan vara olika flerfamiljslösningar eller bedrivas i en särskild lokal. Här borde Socialdemokraterna och Moa Brydsten som ordförande våga tänka nytt. Inte då, istället fick de politiker som röstade emot förslaget till beslut en utskällning.

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om fler alternativ i barnomsorgen och vi vill gärna se fler familjedaghem. Lösningen i det här fallet är inte att lägga ner utan istället rekrytera fler som vill arbeta som dagbarnvårdare. Vi ska underlätta för familjers vardag, inte komplicera.

Allianspartierna i För och grundskolenämnden reserverade sig mot beslutet och ville se en risk och konsekvensanalys. Någon sådan fanns inte, men jag är övertygad om att hade det funnits hade inte detta skett.

Bra beslut i För och grundskolenämnden!

Av , , Bli först att kommentera 12

Mitt första politiska uppdrag fick jag som ersättare i skolstyrelsen 1999 och fortsatte sedan i För och grundskolenämnden fram till 2006. Under hela min tid i dessa nämnder har jag alltid talat mig varm för familjedaghemmen eller det som i folkmun benämns dagmamma. Antalet dagmammor/familjedaghem har sjunkit kraftigt genom åren och i vissa fall har det varit för att familjer inte vetat eller trott på att det skulle kunna vara ett fullvärdigt alternativ till förskola som barnomsorg. I andra fall har det varit aktiva politiska beslut av S majoriteten att lägga ner dessa familjedaghem.

Det är förstås mycket som har hänt de senaste 10-15 åren när det gäller förskola och barnomsorg, men jag har inte mött någon som tycker att barngrupperna i förskolan är i lämplig storlek. Barnen förväntas börja tidigt i förskolan och får man syskon ska förstås det äldre barnet fortfarande vara kvar i förskolan. Inte ska det fråntas den pedagogiska omsorgen eller samvaron med de jämngamla barnen på förskolan…

Idag på Västerbottensradion får vi höra att För och grundskolenämnden har beviljat två familjedaghem tillstånd att starta upp verksamhet i höst. Äntligen! Jag hoppas att föräldrar får uppleva att barnomsorg kan vara i ett privat hem med en liten grupp av barn och att det kan vara ett tryggt alternativ till förskolan. Det kan också avlasta förskolan som saknar platser och har stora barngrupper. Jag önskar Sandra Viking och hennes kollega lycka till! Rubriken med privata dagmammor är dock missvisande eftersom de kommer att finnas i det kommunala kösystemet.

Vilken garanti ger Umeå kommun till föräldrar?

Av , , 2 kommentarer 9

Nu börjar de komma, berättelserna från familjer som säger att kommunen inte håller vad de lovat. Vi läser om frustrerade föräldrar med barn som nekas en plats i förskolan trots att familjen har haft god framförhållning och satt sitt barn i kö långt tidigare än de fyra månaderna som kommunen har för sin platsgaranti. Vi har en generös föräldraförsäkring och tack vare att många har en del dagar kvar att ta ut kan de stanna hemma längre än vad de först tänkt. Men vad händer sen? Att ringa Lennart Holmlund är ingen lösning på problemet.

Jag skrev om detta med platsgaranti här på bloggen den 11 februari och om den interpellation jag har ställt till Margareta Rönngren (För och grundskolenämndens ordförande) klarar Umeå verkligen platsgarantin eller sker det tack vare att man får föräldrar att flytta fram önskat datum för placering. Tyvärr var inte Margareta med på fullmäktige i februari och jag har ännu inte fått svar, men har blivit lovad svar den 31 mars på fullmäktige. Jag håller fast vid att barnomsorgspeng och familjedaghem måste lyftas fram än starkare som goda alternativ till förskolan. Dessa alternativ är pedagogisk omsorg och kan definitivt avlasta trycket på stora barngrupper och kommunens svåra planeringsproblem. Här har inte Umeå med socialdemokraterna i spetsen gjort tillräckligt!

Det är ett stort fokus på att det har fötts så många barn i Umeå kommun vilket är fantastiskt. När jag satt i skolstyrelsen som ersättare tidigt 2000 tal var vi tvungna att lägga ner förskolor pga barnbrist. Visst kan det vara omöjligt att planera barnomsorg, men nu när stora barnkullar har vuxit upp kan det inte komma som en överraskning att de också ska gå i skola, eller trodde man att familjer skulle flytta från området?

20140305-235928.jpg