Etikett: Lungcancer

Internationella cancerdagen

Av , , 2 kommentarer 12

Idag är det internationella cancerdagen, även kallad Världscancerdagen. Det är en dag som ska uppmärksammas och som har som syfte att sprida och utbyta information och kunskap om sjukdomen. Det ska också vara en påminnelse om att sjukdomen går att förebygga. Många gånger blir vi endast påminda om vår egen dödlighet när någon drabbas eller går bort alltför tidigt.

Den som känner mig vet om att jag brinner lite extra för dessa frågor och att jag är engagerad i lungcancerförbundet Stödet. Det är precis som Cancerfondens kampanj 1 av 3 får cancer – men alla drabbas. Det är inte bara den som fått sjukdomen utan det är alla som står honom eller henne nära som berörs. Vissa saker har vi lärt oss att vi inte ska tala om för att vi är rädda för att störa eller göra någon illa. Vi vet inte hur vi talar om svåra saker och om död och sorg. Det blir lättare att bara undvika den som är sjuk eller den familj som drabbats av cancer.

För snart en månad sedan förlorade George Schottl kampen mot cancern. George var en fantastisk människa och jag är så tacksam för att jag fick kalla honom vän. Han var svårt sjuk under många år, men gav så mycket tid och arbete till att informera om cancer och ge stöd till de som drabbats. Jag lärde mig så mycket av honom och hans blogg hjälpte så många fler. Den förtjänar att uppmärksammas. https://georgeschottl.wordpress.com/

Framtidshopp för lungcancerpatienter

Av , , Bli först att kommentera 18

Det är allmänt känt att media har en tendens att fokusera på det negativa, skandaler, olyckor eller brister hos människor. Det sägs att det är vad som lockar läsare och för media är det just antalet tittare eller läsare som gör skillnad på om de kan fortsätta med det eller inte. Ingenting konstigt med det.

Igår kväll när jag såg sena TV nyheterna kom nyheten om att Socialstyrelsen nu öppnar möjligheten för att införa screening av lungcancer. Denna tysta dödliga sjukdom som inte får allmän uppmärksamhet eller spektakulära TV galor, syntes nu i TV med nyheten om att socialstyrelsen vill göra mer för att rädda liv. Jag kände en glädje, en lättnad och ett framtidshopp för alla de människor som kommer att få beskedet om att de har ”en förändring på lungan”. Det är avgörande i vilket stadium man får beskedet.

Roger Henriksson, cancerläkare och chef på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, var tydlig med att en screening av rökare och fd rökare kan rädda så många som 500 liv per år i Sverige. Detta är lågt räknat om man går efter de resultat som lungscreening har fått i USA. Idag dör tio människor varje dag i lungcancer. I Sverige. Det är den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige, men är en av de absolut dödligaste. Det är betydligt fler kvinnor som dör i lungcancer än i t ex bröstcancer. Jag ställer inte olika cancerformer mot varandra, en cancerdiagnos är förödande för den det drabbar oavsett vilken typ det är. Även om lungcancer är vanligare hos rökare, blir den allt vanligare hos icke-rökare och det är oroande. Sjukdomen behöver uppmärksammas för att bli intressant för mer forskning och för att underlätta tidig upptäckt.

Idag är det lungcancerdagen, inte en månad, men en dag där patienter och anhöriga uppmärksammas. Jag bär Vita bandet som är symbolen för lungcancer, inte bara på jackan utan även på armen där jag har den tatuerad. En brosch tappas så lätt bort.

Här kan du läsa mer:
http://stodet.se/nyheter/lungcancerdagen-2014/
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/socialstyrelsen-vill-utreda-lungcancerscreening

lungcancerdagen

Två miljarder till cancervård!

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår blev det klart, Göran Hägglund gav beskedet att regeringen satsar 2 miljarder kronor för att förbättra cancersjukvården. Det är mycket som händer inom cancersjukvården och cancerdiagnos är inte längre lika med en dödsdom vilket vi kan vara tacksamma för. Sverige tillhör de länder med högst canceröverlevnad inom OECD, men det är inte en placering som varit konstant. Det är också ett faktum att vården ser olika ut över landet och väntetiderna för behandling kan variera kraftigt beroende på var man bor.

Det är landstingen som ansvarar för vården idag, men jag anser att det är inte acceptabelt med så kraftiga regionala skillnader som finns idag. När jag satt i landstinget förra mandatperioden konstaterade man i årsredovisningen att man hade mycket långa väntetider till ett första besök på lungmottagningen vid Norrlands Universitets sjukhus (NUS) och på nästa sida läste man att överlevnaden vid lungcancer var betydligt sämre i Västerbotten än i övriga landet. Kopplingen mellan väntetid och överlevnad gjordes inte.

Regeringen med Kristdemokraterna har sedan 2009 avsatt 287 miljoner kronor för genomförandet av den nationella cancerstrategin. Regionala cancercentrum har skapats för att öka vårdkvaliteten, förbättra vårdresultaten, korta väntetiderna och utnyttja hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt. Nästa satsning har patienten i fokus och förbättringen kommer vara märkbar på individnivå och omfatta hela vårdkedjan.

Det är min övertygelse om att detta kommer att betyda mycket för den cancersjuke och för de anhöriga. När en människa får cancer är det inte bara en person som drabbas. Här talar jag av erfarenhet.

 

Lungcancerdagen 6 november

Av , , 4 kommentarer 13

Ibland tar livet en oväntad vändning och inget blir längre som man först trodde. Att få ett cancerbesked är en sådan stund. Jag har skrivit om det tidigare när lungcancer kom in i vår familj och hur det har förändrat mig och mina prioriteringar.

Lungcancer är världens vanligaste cancersjukdom och ca 1, 5 miljoner människor i världen insjuknar varje år. I Sverige är det ca 3200 personer varje år och det gör lungcancer till den femte vanligaste cancerformen hos oss. Tyvärr är det en av de absolut dödligaste cancersjukdomarna för när väl symptomen visar sig har det gått för lång tid.

Idag den 6 november uppmärksammas Lungcancerdagen i Stockholm på Oscars. Det är en dag med föreläsningar och möten mellan människor med sjukdomen och deras anhöriga. Att veta att man inte är ensam är ett stöd och en kraft och det är därför som jag är engagerad i Lungcancerförbundet Stödet. Min man sa alltid att ju mer kunskap han fick om sjukdomen och de behandlingar som fanns desto mer kraft gav det honom. Jag vill vara med och sprida kunskap om sjukdomen för ingen förtjänar lungcancer.

Annons i dagens tidning

Av , , 1 kommentar 10

Ikväll är jag med på ett seminarium om lungcancer som lungcancerförbundet Stödet arrangerar på initiativ av Kristdemokraterna i landstinget. Ämnet kanske skrämmer en del, men det är min övertygelse om att man har allt att vinna på att lära sig mer om sjukdomar och den cancervård som erbjuds oavsett om man är drabbad eller ej.

Det är mycket som har hänt efter beslutet om en nationell cancerstrategi. Idag finns det sex regionala cancercentrum i Sverige och RCC Norr finns här i Umeå. Onkolog Mikael Johansson och lungläkare Anneli Behndig kommer att berätta om utredning och behandling av lungcancer. Stödets film om lungcancer kommer också att visas, en film där jag själv för övrigt berättar om hur det är att vara lungcanceranhörig. En och en halv timme är avsatt, men det finns tid för frågor. Hoppas att vi är många som ses där ikväll.

Varmt välkommen!