Etikett: Marielund

En moraliskt rätt ägarstruktur?!

Av , , Bli först att kommentera 11

"Särskilt målsättningsstadgande: Umeå kommun önskar att eventuell överskjutande vinst återinvesteras i verksamheten."

Dessa rader förs nu in i avtalet med Carema efter gårdagens beslut i socialnämnden. För den påläste känner ni kanske igen raderna från vårens debatt kring LOV upphandlingen av hemtjänst där man särskilt ville lyfta fram hur hemtjänstföretagen använder sin vinst. Socialdemokraterna menade då att det skulle vara en service för kunderna när de valde hemtjänstföretag. Igår var det inte tal om en service till brukarna utan en kraftig markering mot Carema som kommunen haft avtal med sedan 2004.

Eftersom det är väl fungerande verksamheter och det har inte funnits något att anmärka på ville vi från Alliansen att avtalet skulle förlängas med tre år, men S + V + Mp nöjde sig med ett år till 20140830. När avtalet då löper ut vill Vänsterpartiet att kommunen tar över verksamheten i egen regi. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill är fortfarande oklart, men efter gårdagens sammanträde blev det än en gång tydligt att valfriheten minskar och att företagsfientligheten ökar i Umeå. Frågan om vinst i välfärd och privata aktörer i vården är jobbig för Socialdemokraterna. Igår kväll uttalade en socialdemokrat i lokalnyheterna att de var inte emot privata företag i vården "om de har en moraliskt rätt ägarstruktur!"

För Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är frågan om vinst i vården viktigare än kvalitet. För mig är det självklart att en mångfald i vården utvecklar omsorgen och leder till större inflytande för den enskilde. Jag beklagar att ytterligare ett boende i kommunen övergår till kommunal regi.