Etikett: Miljöpartiet

För en vecka sedan

Av , , Bli först att kommentera 12

Måndag förmiddag och semestertider råder för vissa, men inte för egen del även om arbetstempot är betydligt lugnare denna vecka än den var i förra veckan. För exakt en vecka sedan var det budgetfullmäktige i Umeå kommun och det är alltid en speciell stämning i luften, lite av en skolavslutningskänsla. Det var länge sedan jag själv gick i skolan därför uppskattar jag nog känslan än mer.

Det var en intensiv debatt som pågick under många timmar och det var både högt och lågt i debatten, de låga argumenten kom fram från vänstersidan när argumenten tröt om vad som skulle hända om Alliansens budget skulle få gehör. I deras värld skulle föräldrar kasta blöjor från balkongerna, samma värld för övrigt där privata fastighetsägare har kackerlackor i lägenheterna.

Med tio partier i fullmäktige och en vilde blev i verkligheten till sex budgetförslag och det var tydligt att partier lagt ner olika mycket tid på att skriva en budget. Miljöpartiet till exempel som idag samverkar med Socialdemokraterna gick fram med skattehöjning i augusti i fjol, men i år fanns varken skattehöjning eller ett enda besparingsförslag i budget. Detta trots att ekonomin är än svårare än i höstas.

Jag gillar budgetfullmäktige för det är då ideologi står i fokus och där politiken kommer fram ordentligt. I mitt budgetanförande lyfte jag fram kristdemokratisk ideologi och politik, delar som också fanns med i Alliansens budgetförslag. Vi är fyra partier som samarbetar väl tillsammans och vår budget visar vad vi vill åstadkomma och lägga fokus på. Vi tycker inte lika om allt, vi är fyra partier, men i det slutgiltiga förslaget till budget var vi överens. När andra partier i budgetdebatten, vanligast kommunstyrelseordförande Hans Lindberg, talar om sprickor i Alliansen är det för att lägga fokus på något annat än deras egen bristfälliga politik.

Här är mitt budgetanförande för er som inte följde med i debatten eller helt enkelt bara undrar vad var det hon sa den där kristdemokraten…

***************************************************************************

Budgetanförande 2015

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare.

Idag är det femte gången som jag står i budgetfullmäktige för att presentera Alliansens förslag till budget och där Kristdemokraterna är en del. Budgetförutsättningarna för Umeå kan inte se mer annorlunda ut än vad de gör jämfört med 2011. Mycket har förändrats, inte minst kommunledningen, men det finns utrymme till förändring och tid till att införa en mer ansvarsfull budget för kommunen och våra medborgare. Utrymme finns, men insikt saknas hos Socialdemokraterna och den har aldrig funnits hos varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet.

 

Det är förstås lättare att presentera ett budgetförslag när siffrorna är rätt färg och överskott finns att fördela jämfört med idag, men det är nu dags att vända ekonomin i kommunen där vi har fått det påtalat att trots vårt höga skatteuttag används pengarna fortare än andra jämförbara kommuner. Höga kostnader är inte en garanti för kvalitet eller en god välfärd vilket en majoritet letts till att tro.  Att ständigt fylla på med pengar när det är hål i botten av kistan löser inte problemen.

 

”Ett Umeå för alla- med fokus på jobb, bostäder och goda livsvillkor” det är rubriken på vår budget. Vårt förslag fokuserar starkt på välfärd med ansvarstagande och att ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Precis som det ska vara. Vi tror på valfrihet och människors förmåga att välja.  Genomgående är – det genomsyrar hela vårt förslag – är att vi tror på människors förmåga mer än på politikens. Prioriteringar ska göras där det är viktigt att se vilka verksamheter betyder mest för våra medborgare och var och hos vem ska besluten som rör dem själva tas?

Under de senaste åren har lagen om valfrihet varit starkt ansatt i Umeå kommun, men där Vänstern och Socialdemokraterna vill avveckla vill vi fortsätta att utveckla.

Vi ska vara glada och stolta över att Umeå var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Företagsamhet har ökat vilket är bra för hela kommunen. Detta vill Vänsterpartiet ta bort. Kanske är det en del i det de kallar Näringslivsflum eller så är det helt enkelt så att det finns en stark misstro mot människors egna val. Oavsett vilket är den attityden inte något som passar i en modern kommun som Umeå.

 

Nej, nu är det dags att öppna upp LOV inom fler områden.  Om Umeå inför LOV inom särskilt boende och inom handikappomsorg kan fler vårdboenden byggas och mångfalden inom exempelvis daglig verksamhet i handikappomsorgen kommer att öka. Detta till stor nytta inte bara för kommunen men i synnerhet för den enskilde. Socialdemokraterna har hela tiden varit selektiv och sagt att den privata sektorn har ansvar att bygga lägenheter, men oviljan att låta andra vårdgivare bygga vårdboenden med LOV som grund – det säger de nej till. Detta trots att företag köar för möjligheten!

 

Trygghetsboenden behövs – sagt det förr och vi säger det igen, men Socialdemokraterna säger här att det är de privata aktörerna som ska göra det. Därför vill vi i Alliansen ge Kommunstyrelsen i uppdrag att mer aktivt mer aktivt informera byggherrar om vad det innebär och vilka förutsättningar kommunen kan erbjuda.  T ex finns det lokaler under avveckling som skulle kunna förändras till trygghetsboenden samtidigt som man informerar om det investeringsstöd tidigare Socialnämnd tagit beslut om. Kommunen säljer tomma lokaler, Bostaden kan få in pengar till byggande och renoveringar samtidigt som äldre – personer kan flytta till en lägenhet från en villa- dit en barnfamilj i sin tur flyttar och där barnfamiljen tidigare bodde kan en ung person flytta till från föräldrahemmet. Vi måste skapa fler flytt kedjor!

 

Som kristdemokrat lyfter jag visionen om ett samhälle där ingen hålls tillbaka och där ingen lämnas efter. Som vice ordförande i Äldrenämnden, tidigare i Socialnämnden har jag mitt fokus på de människor som behöver mer stöd och omsorg i livet. Vi ska ha solidaritet i vår kommun och alla människors lika UNIKA värde måste lyftas fram. Detta betyder INTE att när vi lägger pengar till nämndernas verksamheter att det ska vara på samma sätt som tidigare.

Förändring Individ familjenämnden, lägga ut all personlig assistans på entreprenad. Det har hänt mycket inom detta område och kostnaderna för kommunen har blivit stora. Klart är att förändringen ska INTE drabba den enskilde. Genom att upphandla all personlig assistans beräknar vi en besparing på ca 10 miljoner kr.

Övriga kostnader som vi anser att det är fullkomligt oacceptabelt att Umeå kommun fortsätter att betala är höga vitesbelopp och avgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till landstinget när beslut inte verkställs i tid. Det är miljonbelopp som årligen slösas bort av kommunen, pengar som istället behövts i omsorgen. Med en starkare styrning och ledning, där kommunens verksamheter som är beroende av varandra vet vad den andra gör, så kan vi få till en förändring.  Vi vill därför att: Individ och Familjenämndens viteskostnader till Inspektionen för Vård och omsorg för ej verkställda beslut ska minska med 25 % varje år de kommande åren.

Vi kvarstår vid tidigare beslut att det ekonomiska utrymmet inte ska läggas på ett kvinnohistoriskt museum. Detta trots att verksamheten varit igång drygt sex månader, med en attraktiv plats i Umeå och befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör, en besparing på 12 miljoner kronor/år.

För oss kristdemokrater har det också varit viktigt att föra fram familjens röst för det är där den första grunden för värderingar och trygghet ges. Att vara förälder är den mest ansvarsfulla uppgift man kan ha. Det är svårt att överskatta betydelsen för barnets hälsa och utveckling. Landets föräldrar är den största kåren av frivilligarbetare vi har i det förebyggande arbetet. Familjens betydelse kan inte och ska inte glömmas bort!!  Därför vill vi kristdemokrater föra mer makt till köksborden och öka familjernas självständighet.

För de av er som känner mig, eller som har läst mitt favoritcitat vet att det är. Allt blir bra till slut och blir det inte bra- ja då är det inte slut än. Vi kan inte stanna upp och vara nöjda eller bara tillföra pengar till verksamheter som önskar och tro att det ska bli bra. Förändringar behövs och det är precis som det står i kommunens värdegrund – Ständiga förbättringar. Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.

Förbättringar och förnyelse är att komma med nya lösningar till gamla problem. Det är att tillåta andra aktörer och utförare i vår verksamhet som kan göra det bättre. Både för kommunen och den enskilde.

Var inte rädd, våga förändra! Kommunen ska stå för VAD, utförarna ska lösa HUR. 

 

Slutligen vill jag säga att –  

  • vår budget vill stärka människors inflytande över deras liv. Lagen om valfrihet är en stark lag och en möjlighet både för våra medborgare att få mer inflytande, men det är också ett sätt för kommunen att bli vassare och en bättre utförare.
  • varje beslut som fattas ska beslutas på bästa lämpliga nivå. Makten kommer underifrån och vi vill se fler beslut vid köksbordet.
  • genom uppföljning och ständiga förbättringar ska kommunens oacceptabelt höga viteskostnader  begränsas

 Bifall till Alliansens förslag till budget!

 

Nytt fullmäktige och interpellation

Av , , 3 kommentarer 13

Det händer en hel del i Umeå politiken, en del i det fördolda och en del helt öppet i media. Valresultatet i september ledde till att två nya partier fick plats i kommunfullmäktige, Fi och Sverigedemokraterna samtidigt som äldre etablerade partier tappade mandat. Socialdemokraternas starke man, Lennart Holmlund aviserade redan i augusti förra året att han inte var aktuell till omval och det stod klart att flera av ordförandeposterna i nämnderna skulle komma att bemannas av nya ledamöter. Helt klart en ny politisk scen.

Tamara Spiric har meddelat att hon lämnar politiken och vi var många som blev förvånade eftersom det aldrig funnits en antydan till att det var aktuellt. Många har kritiserat Spiric för beslutet med tanke på att hon ändå var första namn till kommunen och det var många som hade förväntat sig att hon skulle gå vidare till riksdagen med den plats hon hade på riksdagslistan. En del menar att hon har lurat väljarna, själv menar jag att det är ett beslut som hon själv måste få ta. Spiric vill prioritera föräldraskapet och det har jag den största förståelsen för. Familjen är viktigt och kommer före politiken. Alltid. Det är något vi kristdemokrater är och har alltid varit tydliga med.

Jag har gillat att ta debatten med Tamara och här uttalar jag mig i radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5987166 Obs bilden är tagen vid ett helt annat tillfälle.

Lennart Holmlund har uttalat sig om att aldrig förr har så många hoppat av politiken innan mandatperioden ens börjat. Det är idag också klart att förutom nya partier i fullmäktige blir det även en politisk vilde när en av Miljöpartiets ledamöter hoppar av, men stannar i fullmäktige. Vem sa att politik är ointressant? Det är bara några få dagar kvar till mandatperiodens första sammanträde (måndag 27 oktober) och till det sammanträdet har jag lämnat in denna interpellation. Ser fram emot svaret, trycker Umeå kommun på landstinget för att få till ett avtal?

 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)

 

När kommer avtal om IVPA skrivas?

Inom kommunen finns en heltidskår i Umeå tätort samt fem deltidskårer med placering i Hörnefors, Holmsund, Sävar, Tavelsjö samt Botsmark. I kommundelarna har brandmännen i beredskap vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare och vid larm ska de vara på brandstationen inom 4-8 minuter.

Kommunen har ett avtal med Västerbottens landsting om IVPA (i väntan på ambulans) i Botsmark.Om SOS Alarm bedömer att räddningstjänsten tar sig snabbare till en nödställd med livshotande symtom än ambulanssjukvården larmas denna resurs parallellt. Ett liknande avtal finns för centrala Umeå när det gäller hjärtstopp, andningsstillestånd och medvetslöshet.

I väntan på ambulans kan för ändamålet utbildad personal i det lokala brandförsvaret ge syrgas och ha en lugnande effekt. Om det värsta skulle inträffa – medvetslöshet genom hjärtstillestånd – kan personalen inleda hjärt- och lungräddning. Det här är insatser som räddar liv. Trots det har kommunen och landstinget inte slutit avtal om IVPA som omfattar alla kommundelar.

Situationen har gjort att SOS i en del fall har tvingats kontakta ambulanssjukvården och sjöräddningen även om räddningstjänsten skulle ha kunnat vara på plats först. I andra fall har SOS Alarm trots avsaknaden av avtal om IVPA valt att larma räddningstjänsten.

 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Varför saknas det avtal om IVPA för en stor del av kommunen – trots att det kan kosta liv?
  • Vad gör kommunen för att ett avtal om IVPA som täcker hela kommunen ska undertecknas, och när kommer ett sådant avtal undertecknas?

 

 

 

Veronica Kerr                                        

Kristdemokraterna                               

 

Splittrat Miljöparti och ett självklart JA

Av , , 2 kommentarer 10

Söndagens folkomröstning om vården i Västerbotten är historisk och unik, det är första gången som en folkomröstning genomförs i ett helt län. Det har skrivits, diskuterats och debatterats om frågans utformning, varför och hur många röstanden krävs det för att ledningen ska bry sig om resultatet? Det har även talats om att det kan bli soffliggarna som inte bryr sig alls som kommer att avgöra valet. Dvs tänker du rösta nej är det lika bra att inte lägga din röst. Märkligt.

Jag ser att flera av blogginläggen idag är just om folkomröstningen, men var är nej sägarna? En morgontidning har en efterlysning, har du tänkt rösta nej då vill vi komma i kontakt med dig. Jag antar att de redan har varit i kontakt med Peter Olofsson och Robert Winroth, men de undrar hur många vanliga nejsägare finns det..

Robert Winroth skriver att Alliansen har kidnappat ja sidan och gjort partipolitik av frågan, ja det må vara hans uppfattning. Tydligt är att argumenten för ett nej är så svaga att nu börjar man bli desperat i argumentationen. Det kan inte vara en nyhet för Robert Winroth att även Vänsterpartiet är för ett ja och nu har även Miljöpartiets riksdagsledamot Jabar Amin annonserat att han kommer att rösta ja. Anar vi en splittring i Miljöpartiet?

Det är svårt att erkänna att det blev fel, att det som skulle bli en besparing blev en fördyring och ledde till en omröstning som kostar mellan 10-15 miljoner kr. Kanske är det just rädslan att visa sig svag som gör att man håller fast vid felaktiga beslut med en dåres envishet? Alliansens gruppledare i landstinget skriver i dagens VK om en trygg vård i hela länet, hur kan man säga nej till det?