Etikett: Personalutskottet

Märkligt agerande av ordförande Lindvall

Av , , 11 kommentarer 18

Ser av dagens bloggar att Andreas Lundgren har bloggat om årets julklapp och det är i detta fall ingen råsaftscentrifug han talar om. I tisdags sammanträdde personalutskottet i kommunen och ett av ärendena var att konvertera visstidsanställningar. Det handlar om att begränsa tiden man kan vikariera i Umeå kommun utan att bli tillsvidare anställd. Jag har själv varit springvikarie inom äldreomsorgen till och från under tio års tid även om det var länge sedan. Vikarier behövs i alla verksamheter, men självklart är det så att i verksamheter som skola och vård omsorg klarar man inte att bedriva verksamheten om man inte har kunnig och utbildad personal på plats.

Förslaget till beslut i handlingarna var att bordlägga ärendet i avvaktan på SKLs centrala förhandlingarn som pågår just nu. Tjänstemännen var tydliga med att ta ett beslut i frågan just nu när vi inte vet hur många individer det berör eller vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för Umeå kommuns nämnder. Genom att ta ett snabbt och förhastat beslut redan nu kommer det att betyda förändringar för nämndernas nyss lagda budgetar för 2014.

Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna var intresserade av att lyssna till dessa argument och med ett förivrat klubbslag utan tanke på konsekvenser, varken för enskilda eller för Umeå kommun, beslutade de att föregå SKL:s centrala förhandlingar och erbjuda alla vikarier som har två års sammanlagd anställningstid i kommunen en tillsvidareanställning.  Att lyssna på tjänstemännen och avvakta beslut precis som alla övriga av landets kommuner just nu gör var ingenting ordförande Christer Lindvall (s) var intresserad av att göra. Jag vill vara tydlig med att jag som ledamot och Moderaterna inte tog ställning till frågan i sak utan vi begärde votering om huruvida frågan skulle avgöras på mötet eller ej. När detta föll har vi lämnat in en reservation/protokollsanteckning för att tydliggöra vårt ställningstagande.

Det är anmärkningsvärt att Christer Lindvall som ordförande och som är satt att företräda arbetsgivaren Umeå kommun var inte alls intresserad av att veta vad konsekvenserna blir. När man ser nedanstående bild kan man undra vem det är han företräder..

Kommunal Umeås sektionsexpedition firar tillsammans med
personalutskottets ordförande Christer Lindvall (i mitten)

Lindvall + Kommunal

 

Från socialdemokraterna och Kommunal hörs glada jubelrop och från Socialdemokraternas hemsida kommer bilden.